Home
Důležité upozornění!
There are no translations available.

Pokud zákonní zástupci budou chtít, aby žáci neprodleně po obdržení vysvědčení mohli odejít domů, musí toto sdělení písemně oznámit a podepsat třídnímu učiteli.

Lísteček se svolením pošlete po svých dětech v den vydávání vysvědčení, tj. v pátek 26.6.2020.

 
Projekty:
There are no translations available.

Modernizace a rozvoj technické výchovy Gramotnosti inovativně
Šablony II ZŠ Ruda n.M OPVVV (MŠMT) IKAP
Školní mléko Ovoce do škol
Bezbariérovost v ZŠ Ruda n.M. MMR Podpora výuky plavání
Sportuj ve škole

Ředitelské volno ve dnech 29. - 30. 6. 2020
Pokyny k organizaci vzdělávání v měsíci červnu a ukončení šk. r. 2019/2020
Pokyny k ochraně zdraví a k provozu pro žáky 1. st. od 25. 5. do konce šk. r. 19/20
Pokyny k ochraně zdraví a k provozu pro žáky 9. r. od 11.5. do konce šk. r. 19/20

- Zadání domácí práce pro žáky je umístěno v záložkách jednotlivých tříd a je denně aktualizováno.

Pokyny ředitelky školy k organizaci vzdělávání v měsíci červnu a ukončení školního roku 2019/2020.

 1. Žáci 1. stupně: v měsíci červnu bude pokračovat prezenční i distanční vzdělávání pro žáky 1. stupně. Odevzdávání učebnic, zapůjčených školních pomůcek, vyklizení lavic a šaten bude pro žáky 1. stupně probíhat v závěrečném školním týdnu od 22. do 25.6. dle pokynů třídních učitelek (pokud jsou žáci z rizikových skupin, musí třídnické povinnosti splnit po dohodě s třídní učitelkou jejich zákonní zástupci).
 2. Žáci 9. ročníků: prezenční výuka žáků 9. ročníků bude ukončena 12.6.2020, z toho
  8. 6. prezenční výuka nebude probíhat z důvodu konání přijímacích zkoušek,
  9. a 10. 6. budou věnovány reflexi přijímacích testů na SŠ a shrnutí učiva.
  11. a 12. 6. budou mít všichni žáci 9. ročníků třídnické práce (viz níže).
 3. Žáci 2. stupně: bude pokračovat distanční výuka v kombinaci s třídnickými a konzultačními hodinami pro všechny žáky následovně:
  6.A, 6.B, 6.C – třídnická a konzultační dopoledne budou probíhat ve dnech 8., 9., 10.6.
  7.A, 7.B – třídnická a konzultační dopoledne budou probíhat ve dnech 15. a 16.6.
  8.A, 8.B – třídnická a konzultační dopoledne budou probíhat ve dnech 17. a 18.6.
 4. Třídnická a konzultační dopoledne – organizace, náplň:
  ve stanovených dnech přijdou do školy všichni žáci, příchod bude vždy od 7.45 do 8.00 hodin. Budou mít roušku a při prvním vstupu podepsané čestné prohlášení (pokud jsou žáci z rizikových skupin, musí třídnické povinnosti splnit po dohodě s třídním učitelem jejich zákonní zástupci). Ukončení bude vždy ve 12 hodin. Škola naplní veškerá epidemiologická opatření.
  Tato dopoledne jsou určena k tomu, aby žáci
  -        odevzdali všechny učebnice a zapůjčené školní pomůcky,
  -        splnili úkoly, odevzdali sešity a práce dle pokynů svých vyučujících (ty budou vyvěšeny na webu u jednotlivých předmětů),
  -        vyklidili si své věci z lavic a šaten,
  -        hotovostně platící vyúčtovali stravné se souhlasem zák. zástupců (platící na účet budou mít vyúčtování do 30.6.), vždy v provozní době vedoucí ŠJ,
  -        prokonzultovali opakování přes prázdniny se svými vyučujícími.
 5. Ukončení školního roku proběhne 26. 6., v případě alespoň trochu příznivého počasí, na koupališti v Rudě nad Moravou (vstup zdarma, po předání vysvědčení bude možné koupání, pdg. dohled nad žáky bude do 11 hodin, dále plavčík). Oběd se bude v jídelně vydávat od 11 do 12 hodin.
 6. Ředitelské volno: na dny 29. a 30.6.2020 vyhlásila  ředitelka školy Ředitelské volno.

V Rudě nad Moravou 1.6.2020                                           Mgr. Helena Pavelková, ředitelka školy

Přílohy:

čestné prohlášení

 
Co nového ve škole
Video 9.A
There are no translations available.

Naše školní léta.

 
Informace k prezenční výuce (výuce ve škole) pro žáky 9. ročníku
There are no translations available.

ZŠ Ruda nad Moravou v období do konce školního roku 2019/2020

Zahájení výuky bude 11. 5. 2020 v 8.00 h v předem stanovených a pro konkrétní žáky označených učebnách dle organizačních pokynů ředitelky školy.

Zákonný zástupce žáka, který se výuky zúčastní, odevzdá nejpozději 6. 5. třídnímu učiteli vyplněný dotazník a při zahájení prostřednictvím svého dítěte podepsané čestné prohlášení

 
Zákonným zástupcům žáků 1. stupně (1.- 5. ročník)
There are no translations available.

Dobrý den,

na základě pokynu MŠMT zahajuje Základní škola Ruda nad Moravou od 25. května 2020 prezenční vzdělávání žáků 1. stupně formou školních skupin.
Vzdělávání žáků bude probíhat při splnění všech hygienických opatření, které MŠMT a MZ konkrétně stanoví a škola je povinna je plně dodržovat. Jde nám o ochranu zdraví dětí i nás všech.

 
Školní jídelna
There are no translations available.

při základní škole v Rudě nad Moravou oznamuje, že od 4. května opět začíná vařit pro cizí strávníky.

Stravu si zájemci mohou přihlásit přes internet na www.strava.cz, telefonicky na tel. čísle 583 236 085 nebo osobně ve škole vždy nejpozději den předem do 11 hodin. Platba stravného v hotovosti bude probíhat denně od 7:30 h do 8 hodin v kanceláři (hlavní vchod do budovy školy, ve vestibulu potom vlevo).

Cena obědu pro dospělého strávníka je 65,- Kč.

Pokud budou zájemci chtít obědy pro děti, je možné přihlásit stravu i pro ně, avšak v ceně

54,-Kč, 57,-Kč, 60,-Kč (dle věku žáka).

Obědy je možné vydávat jen u okénka, vstup zadním vchodem přes rampu a do vlastních nádob. Výdej bude probíhat v čase od 11.30 h do 12.30 h.

 
Interaktivní materiály Taktik
There are no translations available.

Vydavatelství Taktik zpřístupnilo naší škole všechny interaktivní materiály. Jsou připravené pro jejich řadu učebnic. Žáci se pro přístup k materiálům musí zde zaregistrovat.

Přehled všech materiálů, které má škola aktuálně k dispozici a přístup k nim naleznete na adrese: http://interaktivita.etaktik.cz Přihlásit se můžete přes internetový prohlížeč (Google Chrome, Mozilla Firefox).

Jednoduchý návod elearning.

 
Pokyny k ochraně zdraví a k provozu ZŠ pro žáky 1. stupně od 25. 5. 2020 do konce školního roku 2019/2020
There are no translations available.

 1. Při prvním vstupu předá žák zaměstnanci školy u vchodu „Čestné prohlášení“ podepsané zákonným zástupcem, kde tento potvrzuje seznámení se s vymezením rizikových skupin stanoveným Ministerstvem zdravotnictví a prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. Pokud zákonný zástupce toto prohlášení nepředloží, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna.
 2. Tyto pokyny budou pozměňovány dle aktuální epidemiologické situace.
 
Zákonným zástupcům žáků 9. ročníků
There are no translations available.

Dobrý den,

na základě pokynu MŠMT zahajuje Základní škola Ruda nad Moravou od 11. května 2020 prezenční vzdělávání žáků 9. ročníků formou školních skupin.
Vzdělávání žáků bude probíhat při splnění všech hygienických opatření, které MŠMT a MZ konkrétně stanoví a škola je povinna je plně dodržovat. Jde nám o ochranu zdraví dětí i nás všech.

 
Postup při hodnocení vzdělávání žáků
There are no translations available.

Základní školy Ruda nad Moravou v druhém pololetí školního roku 2019/2020

Tento pokyn ředitelky školy vychází ze zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a z vyhlášky č. 211/2020 Sb., o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020. Má oporu v metodickém pokynu vydaném MŠMT dne 27. 4. 2020 pod názvem

 
Vrácení peněz za neuskutečněnou exkurzi "Osvětim"
There are no translations available.

Vážení rodiče žáků devátých tříd. Ti z vás, jejichž děti si před uzavřením školy nevyzvedly peníze za neuskutečněnou exkurzi do Osvětimi, mají možnost se pro tyto peníze zastavit do kanceláře školy, k paní Špačkové. Paní Špačková obdržela jmenný seznam dětí, které si peníze nevyzvedly. Pokladna školy je za tímto účelem otevřena každý pracovní den v čase 8:00 - 13:00. Návštěva školy za tímto účelem určitě není povinná, ale je to možnost... Dalším krokem bude vrácení peněz žákům až po opětovném otevření škol.

 
Výukové programy Didakta
There are no translations available.

Informace pro rodiče.

Výukový materiál je přístupný po přihlášení na stránkách Didakty, po zadání přihlašovacích údajů.

Informace od autorů:

- aplikace jsou určeny pro PC a tablety s OS Windows 7, 8, 10

- ke spouštění našich výukových materiálů důrazně doporučujeme využít naši vlastní aplikaci DidaktaCZ projektor, spíše než webový prohlížeč, kde jsou již značně omezeny možnosti spouštění obsahu Adobe Flash. Aplikaci DidaktaCZ projektor je možné stahovat z tohoto linku http://www.didakta.cz/DidaktaCZ-Setup-1.0.0.zip.

- upozorňujeme, že pro uživatele z řad žáků vzhledem k množství škol zapojených v projektu DidaktaCZ (téměř 2000) neposkytujeme z kapacitních důvodů živoutechnickou podporu na telefonních linkách společnosti, veškeré případné technické informace jsou uvedeny na našem webu v sekci Podpora

- apelujte na rodiče, aby nesdíleli přihlašovací údaje se svými známými, protože by mohlo dojít ke geometrickému růstu zatížení serverů a služba by se mohla silně zpomalit, případně zůstat po nějaké časové období i nedostupná

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 1 of 59
« < July 2020 > »
M T W T F S S
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2