Home
Projekty:
There are no translations available.

Modernizace a rozvoj technické výchovy Gramotnosti inovativně
Šablony II ZŠ Ruda n.M OPVVV (MŠMT) IKAP
Školní mléko Ovoce do škol
Bezbariérovost v ZŠ Ruda n.M. MMR Podpora výuky plavání
Sportuj ve škole

Ředitelské volno ve dnech 29. - 30. 6. 2020
Pokyny k organizaci vzdělávání v měsíci červnu a ukončení šk. r. 2019/2020
Pokyny k ochraně zdraví a k provozu pro žáky 1. st. od 25. 5. do konce šk. r. 19/20
Pokyny k ochraně zdraví a k provozu pro žáky 9. r. od 11.5. do konce šk. r. 19/20

- Zadání domácí práce pro žáky je umístěno v záložkách jednotlivých tříd a je denně aktualizováno.

Pokyny ředitelky školy k organizaci vzdělávání v měsíci červnu a ukončení školního roku 2019/2020.

 1. Žáci 1. stupně: v měsíci červnu bude pokračovat prezenční i distanční vzdělávání pro žáky 1. stupně. Odevzdávání učebnic, zapůjčených školních pomůcek, vyklizení lavic a šaten bude pro žáky 1. stupně probíhat v závěrečném školním týdnu od 22. do 25.6. dle pokynů třídních učitelek (pokud jsou žáci z rizikových skupin, musí třídnické povinnosti splnit po dohodě s třídní učitelkou jejich zákonní zástupci).
 2. Žáci 9. ročníků: prezenční výuka žáků 9. ročníků bude ukončena 12.6.2020, z toho
  8. 6. prezenční výuka nebude probíhat z důvodu konání přijímacích zkoušek,
  9. a 10. 6. budou věnovány reflexi přijímacích testů na SŠ a shrnutí učiva.
  11. a 12. 6. budou mít všichni žáci 9. ročníků třídnické práce (viz níže).
 3. Žáci 2. stupně: bude pokračovat distanční výuka v kombinaci s třídnickými a konzultačními hodinami pro všechny žáky následovně:
  6.A, 6.B, 6.C – třídnická a konzultační dopoledne budou probíhat ve dnech 8., 9., 10.6.
  7.A, 7.B – třídnická a konzultační dopoledne budou probíhat ve dnech 15. a 16.6.
  8.A, 8.B – třídnická a konzultační dopoledne budou probíhat ve dnech 17. a 18.6.
 4. Třídnická a konzultační dopoledne – organizace, náplň:
  ve stanovených dnech přijdou do školy všichni žáci, příchod bude vždy od 7.45 do 8.00 hodin. Budou mít roušku a při prvním vstupu podepsané čestné prohlášení (pokud jsou žáci z rizikových skupin, musí třídnické povinnosti splnit po dohodě s třídním učitelem jejich zákonní zástupci). Ukončení bude vždy ve 12 hodin. Škola naplní veškerá epidemiologická opatření.
  Tato dopoledne jsou určena k tomu, aby žáci
  -        odevzdali všechny učebnice a zapůjčené školní pomůcky,
  -        splnili úkoly, odevzdali sešity a práce dle pokynů svých vyučujících (ty budou vyvěšeny na webu u jednotlivých předmětů),
  -        vyklidili si své věci z lavic a šaten,
  -        hotovostně platící vyúčtovali stravné se souhlasem zák. zástupců (platící na účet budou mít vyúčtování do 30.6.), vždy v provozní době vedoucí ŠJ,
  -        prokonzultovali opakování přes prázdniny se svými vyučujícími.
 5. Ukončení školního roku proběhne 26. 6., v případě alespoň trochu příznivého počasí, na koupališti v Rudě nad Moravou (vstup zdarma, po předání vysvědčení bude možné koupání, pdg. dohled nad žáky bude do 11 hodin, dále plavčík). Oběd se bude v jídelně vydávat od 11 do 12 hodin.
 6. Ředitelské volno: na dny 29. a 30.6.2020 vyhlásila  ředitelka školy Ředitelské volno.

V Rudě nad Moravou 1.6.2020                                           Mgr. Helena Pavelková, ředitelka školy

Přílohy:

čestné prohlášení

Co nového ve škole
Hledáme učitele (-ku)
There are no translations available.

Základní škola Ruda nad Moravou hledá od školního roku 2020/2021 učitele (-ku) s aprobací český jazyk, anglický jazyk, 1. stupeň.
Zájemci se mohou hlásit na emailové adrese  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it nebo telefonicky na tel.č. 583 236 330.

 
Exkurze Osvětim
There are no translations available.

Vážení rodiče,

z organizačních důvodů, které ZŠ Ruda nad Moravou ani cestovní kancelář nemůže ovlivnit, je připravovaná exkurze do Osvětimi zrušená. Žáci, kteří mají exkurzi již zaplacenou, si peníze vyzvednou u paní učitelky Odstrčilové.

Děkujeme za pochopení.

 
ŠKOLNÍ VÝLET - NĚMECKO
There are no translations available.

Z důvodu malého zájmu žáků o školní výlet do Německa se tento výlet nekoná.

 
Praktická soutěž "Vůně dřeva"
There are no translations available.

V pátek 21. 2. 2020 se uskutečnilo finálové kolo soutěže „ Vůně dřeva“ na SŠŽT v Rapotíně, kterého se zúčastnili 3 nejlepší žáci ze všech zúčastněných škol. Naši školu reprezentovali Jaroslav Janků a Romana Zvárová z 8.A a Alena Vlková z 8.B. Úkolem finálového kola byla výroba stojánku na mobilní telefon. Žáci měli připravený materiál, nářadí a výrobní výkres. Čas na zhotovení výrobku byl stanoven na 4 hodiny a odborná komise hodnotila vzhled, přesnost a celkové opracování. Ze všech vyrobených stojánků se hodnotily 3 nejlepší práce, které byly odměněny velmi pěknými cenami od sponzora soutěže. Z našich žáků se nejlépe umístil Jaroslav Janků na 3. místě. Romana Zvárová a Alena Vlková obsadili 4. – 5. místo.               Milan Mazák

 
Dopoledne v hasičárně
There are no translations available.

Ve středu 19. 2. 2020 se třída 3. A vypravila do místní hasičské zbrojnice, kde si děti mohly prohlédnout oba hasičské vozy našich dobrovolných hasičů a také celé zázemí rudských hasičů.

Po té, co se žáci seznámili s činností dobrovolných hasičů, jsme se autobusem přesunuli do Šumperka, kde jsme měli možnost nahlédnout do hasičské zbrojnice profesionálních hasičů.

Pro děti to byl opravdu velký zážitek. Tímto bych ráda poděkovala panu Ondřeji Beranovi, který nám tuto exkurzi zajistil.

 
Vybíjená - okrskové kolo
There are no translations available.

Ve čtvrtek 5. března se v naší tělocvičně uskutečnilo okrskové kolo ve vybíjené smíšených družstev žáků 4. a 5. tříd. Z původního tria soupeřů Zábřeh Školská, Bohdíkov a Hanušovice poslední jmenovaný vypadl a tak jsme se se zbylými soupeři utkali dvoukolově o jedno postupové místo do okresního kola.

Ne jdříve náš tým podlehl Zábřehu stejně, jako v druhém utkání Bohdíkov. Ve třetím utkání jsme prohrávali v poločase o tři body, ale ve druhém poločase jsme srovnali a v prodloužení rozhodli ve svůj prospěch.

Ve druhém kole se už hrály vyrovnanější zápasy. I když jsme znovu prohráli se Zábřehem, Bohdíkov svůj duel dotáhl až do prodloužení. A prodloužení, i když se šťastnějším koncem pro soupeře, přineslo i poslední utkání, ve kterém jsme neuhájili čtyřbodový náskok z 1. poločasu.

V turnaji tedy zvítězil a postoupil do okresního kola Zábřeh, na 2. místě skončil Bohdíkov a na nás zbylo v turnaji 3. místo. Přesto je nutné celý náš tým pochválit za předvedený výkon a velkou bojovnost.

 
Divadelní představení Vinetůůů
There are no translations available.

3.3.2020 se žáci šestých a sedmých ročníků zúčastnili divadelního představení v Šumperku. Shlédli divadelní hru Vinetůůů. Jednalo se o komediální ztvárnění známých knih Karla Maye s tématem Divokého západu. Žáci se seznámili s klasickými hrdiny "mayovek" jako Vinnetou, Old Shatterhand, Ribanna, Sam Hawkens apod., a byla jim zahrána jejich nejznámější dobrodružství. Jelikož bylo vše podáno s humorem a zábavnou formou, tak se žáci velmi dobře bavili. Někteří se na malou chvíli stali dokonce přímými aktéry představení na samotném jevišti.

 


 
Odborná exkurze 9.A, 9.B - Dukovany, Brno
There are no translations available.

Ve čtvrtek 27. února 2020 se žáci devátých ročníků zúčastnili odborné exkurze v elektrárnách Dukovany a Brno. Jako první jsme navštívili jadernou elektrárnu Dukovany. V informačním centru jsme shlédli film o funkci a provozu jaderné elektrárny a výrobě elektrické energie. Potom nás informačním centrem provedla průvodkyně, která na jednotlivých stanovištích na zmenšených maketách a modelech elektrárny vysvětlila žákům princip jaderné elektrárny. V další části informačního centra si žáci mohli prakticky vyzkoušet různé fyzikální pokusy při výrobě a přenosu elektrické energie. Žáci daných získaných vědomostí využijí ve fyzice při probírání kapitoly jaderná energie. Z Dukovan jsme přejeli do vodní elektrárny na Brněnské přehradě. Zde jsme navštívili strojovnu, kde se ovládalo upouštění vody z přehradní hráze. Potom nás pan hrázný provedl vnitřní chodbou uprostřed betonové hráze a seznámil nás s historií této přehrady a elektrárny. K turbíně vodní elektrárny jsme se bohužel nedostali, protože z ní vytekly nebezpečné látky do vody a hasiči zakázali vstup do elektrárny. Místo toho jsme viděli pokládání norných stěn na zachycení nebezpečných látek na řece Svratce.        Milan Mazák

 
Školní kolo recitační soutěže – 20. 2. 2020
There are no translations available.

 1. kategorie
  1. místo – Maxová Johana, 7. B
  2. místo – Nováková Michaela a Jílovcová Adéla, 7. A
  3. místo – Talianová Barbora, 7. A
 1. kategorie
  1. místo – Kašparová Eliška, 9. A
  2. místo – Gronychová Anežka, 8. A
  3. místo – Kamlarová Zuzana, Kamlarová Tereza, 9. B

Ševčíková Adéla, 8. B

 

Celkový počet účastníků školního kola – 26 recitátorů. Všem účinkujícím děkujeme za účast a výhercům gratulujeme.

členové předsedající komise

Mgr. M. Baslerová, Mgr. B. Gvozdenović, Mgr. H. Pavelková, Mgr. A. Raková

 
Beseda v knihovně
There are no translations available.

V pondělí 17. 2. 2020 jsme s žáky třídy 2. A a 3. A navštívili místní knihovnu, kde byla pro děti připravena beseda o vývoji zbraní od pravěku. Pan Ladislav Brokeš měl pro děti připravené makety různých zbraní – meče, luky, pistole a mnohé další. V závěru besedy si děti mohly vyzkoušet střelbu lukem. Naše malé posluchače toto téma velmi zaujalo, zejména pak chlapce. Děkujeme paní Monice Ježkové za zorganizování této besedy.

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 2 of 59
« < June 2020 > »
M T W T F S S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5