Home
Co nového ve škole
ZŠ Ruda má talent
There are no translations available.

 

Byl pátek 5. dubna ráno. Něco podivného se vznášelo ve vzduchu. Značně pobledlé tváře několika žáků potvrzovaly předtuchu, že se brzy něco stane. Atmosféra s ubíhajícími minutami postupně dále těžkla. Vyčkávání. Tušení. Nejistota.

A po velké přestávce to opravdu vypuklo! Nejprve silný náraz větru mocně zalomcoval okny školní budovy. Potom se skly prodraly sluneční paprsky a ozářily prostory oslepujícím svitem. Jako na povel se všichni žáci školy včetně učitelů shromáždili a usadili ve vyzdobené tělocvičně. Bylo to tu! Začala dlouho očekávaná soutěž ZŠ Ruda má talent.

Před obecenstvo předstoupily moderátorky Eliška Makáňová a Veronika Havlíčková. Nejprve přivítaly přítomné, naznačily celý program, představily porotu a poté s naprosto profesionálním přístupem uváděly jednotlivá vystoupení, zpovídaly soutěžící a pevnou rukou udržovaly soutěž ve svižném rytmu.

Jako první soutěžící se představila Daniela Podhorná z 6. B v roli mažoretky a byla skvělá. Druhý před publikum předstoupil Martin Kamlar z 2. A. Maličký, skromný, tichý – ovšem jen do té doby, než směle a krásně vystřihl svou klavírní skladbu. Následovali kouzelníci, gymnasté, zpěváci, recitátoři, tanečníci, hudebníci a divadelní umělci. Někomu se vystoupení vydařilo na 100 %, jinému se vše úplně nepovedlo – zde je třeba ocenit obecenstvo, které nejenže nepodlehlo tomu, aby účinkujícího v nesnázích vystavilo posměchu, naopak, povzbuzovalo neochvějně všechny účastníky a odměňovalo jejich odvahu neutuchajícím potleskem. Čísla byla plná sportovního i uměleckého umu a též nabitá humorem. Publikum se dobře bavilo předváděnou soutěžní show. Například učitel Bližňák byl zcela šokován „neuvěřitelným“ kouzelnickým kouskem s brýlemi, který předvedl Petr Kozák z 3. A.

Porota (Mgr. Marie Baslerová, Mgr. Alena Raková, Mgr. Luboš Bližňák) měla těžkou úlohu při určování vítězů. Nakonec se o první až třetí místo podělili vždy dva účastníci. Bylo vyhlášeno toto pořadí:

1. místo: Aerobik – Reichlová, Z. Kamlarová, T. Kamlarová, E. Kašparová, K. Kašparová, Skoumalová, Janků, Šupová, Průchová (6. A, 6. B, 8. A, 8. B).

1. místo: Hra na akordeon – Marta Vlčková (5. A)

2. místo: Hra na klavír – Martin Kamlar (2. A)

2. místo: Zpěv – Veronika Vařeková (4. A)

3. místo: Hra na kytaru – Martina Talianová (3. A)

3. místo: Hra na klavír – Barbora Talianová (5. A)

Je zapotřebí také vysoce ocenit výkon obou moderátorek z 9. A, skvělou organizaci a technické zajištění, které bezchybně provedl tým 9. A. Ozvučení a hudbu výborně kočíroval Mgr. Martin Havlíček. Celou akci v pozadí jistou rukou řídila Mgr. Marie Baslerová.

V pondělí vítězové oficiálně převzali diplomy. V prostorách školy byla zřízena stálá výstava, kde velké fotografie upomínají na povedený první ročník soutěže ZŠ Ruda má talent.

 

 
Den učitelů
There are no translations available.

Sál restaurace Na Záložně byl v pátek 29. března svědkem velkého společenského setkání.  U příležitosti Dne učitelů (28. 3.) se sešli zaměstnanci základní a mateřské školy s panem starostou. Pozváni byli také bývalí pracovníci těchto škol.

Oslava učitelského svátku byla zároveň symbolem úzké spolupráce mezi obcí, základní školou i školou mateřskou.

V úvodním projevu ředitelka ZŠ Mgr. Helena Pavelková přivítala všechny přítomné a zvláště srdečně bývalé zaměstnance. Ocenila činnost učitelů i nepedagogických pracovníků a poděkovala důchodcům za jejich předchozí poctivou práci. Konstatovala, že se daří dobře navazovat těsnější spojení mezi základní a mateřskou školou za vstřícného přístupu obce.  Poté ředitelka MŠ Bc. Petra Šípová taktéž vyzdvihla rozvíjející se spolupráci se základní školou, která je ku prospěchu dětí. Pochválila obecní zastupitelstvo v čele s panem starostou za to, že se vždy snaží v maximální míře řešit potíže či požadavky vyplývající z provozu škol. Nakonec starosta Bronislav Drozd ujistil všechny přítomné, že dobré fungování obou škol je jednou z hlavních priorit obce a popřál všem přítomným dobrou zábavu.

Následovalo vystoupení žáků základní školy. Nejprve se na pódiu představili vítězové recitační soutěže,  a potom další děti ze školního hudebního kroužku Melodie předvedly muzikál z dílny Uhlíře a Svěráka O dvanácti měsíčkách. Vše nacvičily pod vedením I. Kotrašové a Mgr. A. Rakové. Vystoupení se hodně povedlo a na lících diváků se zaleskla nejedna slza. Děti byly odměněny bouřlivým potleskem.

Dále již následovala volná zábava s výborným občerstvením. Účastníci si následně akci velmi pochvalovali, neboť se dobře pobavili, zazpívali si, popovídali si, vzájemně se lépe poznali a přispěli tak svým dílem k posílení dobré atmosféry života v obci, kterou se Ruda nad Moravou může pyšnit.

 
Hudební vítání jara
There are no translations available.

Středeční podvečer 27. 3. 2019 zpříjemnily rodičům a prarodičům jarní hudební přehrávky žáků 1. a 2. st. naší školy.

Žáci předvedli svůj talent při hraní na klavír a na keyboardu. Za těmito výkony bylo vidět mnoho úsilí a času. Všechny přítomné velice potěšila hudební vsuvka, kterou zajistili pan Nimmrichter a Mgr. R. Jirásková. Jejich zpěv se rozléhal po celém vestibulu. Byl to neobyčejný zážitek a byli odměněni bouřlivým potleskem. Na závěr vystoupili bývalí absolventi naší školy s velice náročnými skladbami.

Tímto jarním hraním se na čas rozloučila učitelka klavíru Kateřina Morávková, která odchází na mateřskou dovolenou. Poděkování patří všem účinkujícím pod vedením p. Morávkové.

 
Den otevřených dveří pro rodiče a žáky budoucích 6. tříd
There are no translations available.

Úterní odpoledne naše základní škola přivítala rodiče se svými dětmi - budoucími šesťáky. V doprovodu dvou žáků devátých tříd a výchovné poradkyně se všichni vydali na prohlídku školy. Dostali možnost nahlédnout do všech odborných učeben, které budou jejich děti v budoucnu využívat. Děti vypadaly velmi nadšeně a po prohlídce pokračovaly se svými rodiči do školní jídelny, kde je přivítalo vedení školy v čele s paní ředitelkou Mgr. Helenou Pavelkovou. Ta jim popovídala o základních informacích týkajících se provozu naší školy a seznámila je s veškerými kroužky, které škola nabízí. Po oficiálním seznámení následovaly individuální konzultace.

Markéta Roudenská a Veronika Kozáková (9. A)

 
Exkurze pila Hostice - 8.A
There are no translations available.

V pondělí 25. 3. 2019 se žáci 8.A v rámci předmětu praktické činnosti zúčastnili odborné exkurze, která proběhla na pile pana Šimka v Hosticích. Pan Šimek nás provedl celým areálem a ukázal nám stroje na zpracování dřeva, sklady řeziva a uložení řeziva. Na rámové pile žáci viděli řezání stromů na různé druhy řeziv, dále sušení nařezaných částí stromů a materiály potřebné k další úpravě dřeva. Během praktických ukázek a prohlídky ostatních prostor dílny vysvětloval žákům jednotlivé postupy. Žáky zaujala zvláště výroba palet, kde pracovnice používaly pneumatické pistole na zarážení hřebíků. Jako poslední jsme si prohlédli velkou nádobu, do které se odvádějí piliny a která má objem 180 m3 a na závěr jsme si prohlédli velkou pásovou pilu.

 
Zápis do 1. třídy
There are no translations available.

Ve dnech 3. 4. a 4. 4. 2019 se uskutečnil na naší škole zápis budoucích prvňáčků. V tento významný den předškoláčci museli ukázat určité činnosti, dokazující předpoklady pro školní docházku. Na některých bylo vidět radostné očekávání, někde i obava, zda vše zvládnou. Čekaly je pohádkové úkoly. Děti nás mile překvapily a potěšily pěknými básničkami a písničkami. Jako odměnu si budoucí prvňáčci odnášeli malé dárečky, které pro ně připravili žáci vyšších ročníků. Doufejme, že se jim bude v první třídě líbit a popřejme jim ty nejlepší školní výsledky.

 
Zeměpisná přednáška o Špicberkách
There are no translations available.

 

Dne 29. 3. 2019 se konala ve školní jídelně přednáška o Špicberkách pro 2. stupeň (pro 6. a 7. třídu 1. a 2. hodinu, pro 8. a 9. třídu 3. a 4. hodinu).

Přednášela bývalá absolventka této školy Mgr. Lenka Ondráčková, která na Špicberkách dělala svůj vědecký průzkum řek. Lenka nás už navštívila v prosinci s přednáškou o Antarktidě.

Dnešní přednáška byla doprovázená prezentací s vlastními fotkami a videi. Povídala nám o hlavním městě, řekách, ledovcích, ukázala nám největší strom, který tam roste (je to vrba a má nějakých 30 cm). Taktéž nám ukázala i místní faunu. Popovídala o setkání se zvědavým ledním medvědem, který jim snědl sladkosti, zničil člun a dokonce ochutnal i mycí prostředky. Přednáška byla velmi zajímavá a zábavná. Těšíme se na další skvělou přednášku.

Klára Krumpová 7. A

 
Hranické robotování
There are no translations available.

Dne 20, března 2019 se náš školní robotický tým zúčastnil soutěže robotů Lego - sledovačů čáry a vozítek poháněných pastičkou na myši. Soutěž pořádala SPŠ Hranice ve spolupráci s městem Hranice. Matěji Höhlovi a Ondřeji Langerovi se podařilo vybojovat v konkurenci patnácti škol,  krásné třetí místo. Jan Zajíc a Matouš Bartušek, pak s ujetou vzdáleností 17 metrů si dojeli pro druhé místo. ,

 
Jízda zručnosti
There are no translations available.

 

Dne 22. 03. 2019 se žáci od pátých do devátých tříd zúčastnili jízdy zručnosti. Účast byla veliká a děti si dopoledne náramně užily. Předvedly nám, jak i přes drobné chybičky a obtížnou dráhu skvěle ovládají svá kola.  A tady máme vítěze:
KATEGORIE I. (dívky, 10-12 let):

1. Simona Gronychová (6. A)
2. Marta Vlčková (5. A)
3. Jana Trávníčková (5. A)


KATEGORIE I. (chlapci, 10-12 let):

1. Tomáš Horníček (5. A)
2. Martin Poprach (5. B)
3. Patrik Míl (5. B)

KATEGORIE II. (dívky, 13-16 let):

1. Michaela Mazáková (8. B)
2. Daniela Podhorná (6. B)
3. Kateřina Kotrašová (6. A)


KATEGORIE II. (chlapci,13-16 let):

1. Matěj Konyarik (9. B)
2. Jaroslav Cékr (9. A)
3. Zdeněk Trávníček (9. A)

 

 

 

 
Vybíjená - 1. místo v okrese
There are no translations available.

Smíšený tým páťáků, který nás reprezentoval v přehazované měl, v únoru a březnu boj na dvou frontách. Průběžně se jim střídaly turnaje ve dvou sportech a ve škole si jich moc neužili. Vybíjená jim šla ale podobně jako přehazovaná.

25. února jsme jeli do Zábřeha na ZŠ Severovýchod k okrskovému kolu, ve kterém jsme se utkali postupně se třemi zábřežskými školami a se Štíty. Postupový klíč byl tvrdý - do okresního kola postupuje jen vítěz turnaje.

V prvním utkání jsme si se zábřežsjou Trojkou poradili poměrem 15:5 a v následujícím utkání se zábřežskou Dvojkou 15:6. Nad zábřežskou čtyřkou jsme díky zbytečným chybám vyhráli "jen" 12:6.

Poslední naše utkání se Štíty připomínalo vraždění neviňátek a soupeře jsme vyprovodili s výsledkem 19:1.

Vítězství v tomto turnaji nás posunulo do okresního kola, které se konalo 21. března na šumperské Pětce (ZŠ Vrchlického). Kromě vítězů čtyř okrskových kol, nás, Vikýřovic, Hlucháku a Mohelnice Vodní, doplnil sestavu na pětici tým pořádající školy.

Od prvních okamžiků bylo jasné, že o vítězi se rozhodne mezi naším a mohelnickým družstvem. Jejich souboje s ostatními týmy byly hrou kočky s myší. Domácímu týmu nadělily oba týmy "dvacítku", tzn. že oba poločasy, které trvají 7 minut, vyhráli před vypršením času vybitím všech soupeřových hráčů. My jsme zvítězili 20:3, Mohelnice dokonce 20:0.

Los tomu chtěl, že vzájemný zápas obou týmů byl zároveň zápasem posledním, takže opět tu bylo finálové vyvrcholení.

Všichni jsme měli ze soupeře obavu. Jeho tým byl plný "řízků" s velkou silou a neskutečnou ránou. Oproti nim náš tým vypadal jako králík proti kobře a z toho plynuly i zmiňované obavy. V utkání však rozhodla chytrost a takticky vedený boj. To co naši hráči a hráčky předvedli, zaslouží obdiv. Systematicky hned od úvodu sérií rychlých přihrávek "oddělovali od stáda" ty největší ranaře a brzy jsme vedli 4:0. Jenže soupeř přijal naši taktiku a postupně nás také začal eliminovat a poločas jsme vyhráli jen těsně 5:4. Druhou půli zahajoval soupeř. Nám se však podařilo získat míč a znovu jsme mohli uplatňovat naši chytrou hru. Druhý poločas jsme tak vyhráli 8:5 a celý zápas 13:9. Radost našich hráčů nebrala mezí.

Vítězství v turnaji nám zaručilo účast v krajském kole, které proběhne na přelomu dubna a května v Prostějově, a vzhledem k síle našeho týmu to nemusí být konečná stanice. Republika se koná v červnu v Pecce!

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 3 of 50
« < May 2019 > »
M T W T F S S
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2