Home
Důležité upozornění!
There are no translations available.

Pokud zákonní zástupci budou chtít, aby žáci neprodleně po obdržení vysvědčení mohli odejít domů, musí toto sdělení písemně oznámit a podepsat třídnímu učiteli.

Lísteček se svolením pošlete po svých dětech v den vydávání vysvědčení, tj. v pátek 26.6.2020.

 
Projekty:
There are no translations available.

Modernizace a rozvoj technické výchovy Gramotnosti inovativně
Šablony II ZŠ Ruda n.M OPVVV (MŠMT) IKAP
Školní mléko Ovoce do škol
Bezbariérovost v ZŠ Ruda n.M. MMR Podpora výuky plavání
Sportuj ve škole

Ředitelské volno ve dnech 29. - 30. 6. 2020
Pokyny k organizaci vzdělávání v měsíci červnu a ukončení šk. r. 2019/2020
Pokyny k ochraně zdraví a k provozu pro žáky 1. st. od 25. 5. do konce šk. r. 19/20
Pokyny k ochraně zdraví a k provozu pro žáky 9. r. od 11.5. do konce šk. r. 19/20

- Zadání domácí práce pro žáky je umístěno v záložkách jednotlivých tříd a je denně aktualizováno.

Pokyny ředitelky školy k organizaci vzdělávání v měsíci červnu a ukončení školního roku 2019/2020.

 1. Žáci 1. stupně: v měsíci červnu bude pokračovat prezenční i distanční vzdělávání pro žáky 1. stupně. Odevzdávání učebnic, zapůjčených školních pomůcek, vyklizení lavic a šaten bude pro žáky 1. stupně probíhat v závěrečném školním týdnu od 22. do 25.6. dle pokynů třídních učitelek (pokud jsou žáci z rizikových skupin, musí třídnické povinnosti splnit po dohodě s třídní učitelkou jejich zákonní zástupci).
 2. Žáci 9. ročníků: prezenční výuka žáků 9. ročníků bude ukončena 12.6.2020, z toho
  8. 6. prezenční výuka nebude probíhat z důvodu konání přijímacích zkoušek,
  9. a 10. 6. budou věnovány reflexi přijímacích testů na SŠ a shrnutí učiva.
  11. a 12. 6. budou mít všichni žáci 9. ročníků třídnické práce (viz níže).
 3. Žáci 2. stupně: bude pokračovat distanční výuka v kombinaci s třídnickými a konzultačními hodinami pro všechny žáky následovně:
  6.A, 6.B, 6.C – třídnická a konzultační dopoledne budou probíhat ve dnech 8., 9., 10.6.
  7.A, 7.B – třídnická a konzultační dopoledne budou probíhat ve dnech 15. a 16.6.
  8.A, 8.B – třídnická a konzultační dopoledne budou probíhat ve dnech 17. a 18.6.
 4. Třídnická a konzultační dopoledne – organizace, náplň:
  ve stanovených dnech přijdou do školy všichni žáci, příchod bude vždy od 7.45 do 8.00 hodin. Budou mít roušku a při prvním vstupu podepsané čestné prohlášení (pokud jsou žáci z rizikových skupin, musí třídnické povinnosti splnit po dohodě s třídním učitelem jejich zákonní zástupci). Ukončení bude vždy ve 12 hodin. Škola naplní veškerá epidemiologická opatření.
  Tato dopoledne jsou určena k tomu, aby žáci
  -        odevzdali všechny učebnice a zapůjčené školní pomůcky,
  -        splnili úkoly, odevzdali sešity a práce dle pokynů svých vyučujících (ty budou vyvěšeny na webu u jednotlivých předmětů),
  -        vyklidili si své věci z lavic a šaten,
  -        hotovostně platící vyúčtovali stravné se souhlasem zák. zástupců (platící na účet budou mít vyúčtování do 30.6.), vždy v provozní době vedoucí ŠJ,
  -        prokonzultovali opakování přes prázdniny se svými vyučujícími.
 5. Ukončení školního roku proběhne 26. 6., v případě alespoň trochu příznivého počasí, na koupališti v Rudě nad Moravou (vstup zdarma, po předání vysvědčení bude možné koupání, pdg. dohled nad žáky bude do 11 hodin, dále plavčík). Oběd se bude v jídelně vydávat od 11 do 12 hodin.
 6. Ředitelské volno: na dny 29. a 30.6.2020 vyhlásila  ředitelka školy Ředitelské volno.

V Rudě nad Moravou 1.6.2020                                           Mgr. Helena Pavelková, ředitelka školy

Přílohy:

čestné prohlášení

 
Co nového ve škole
Literární soutěž
There are no translations available.

Literární soutěž probíhala od 1.října do 15. prosince. V tomto období žáci postupně posílali své literární výtvory Mgr. Marii Baslerové.  Zúčastnili se žáci 1. a 2. stupně. Celkem 60 příspěvků, převládala próza nad poezií. Komise měla velice těžké rozhodování a vyhodnocování příspěvků. Úroveň zaslaných prací byla vysoká. Porotu zaujaly povídky, ale i básně.

Vyhodnocení:

Třída: 2.-3.

1. Julie Vodičková

2. Anna Marie Kubíčková

3. Roman Fritsch, Tomáš Fritsch

 

Třída: 4.-5.

1. Tereza Kiffelová

2. Viktorie Káčerková, Karolína Bednaříková

3. Veronika Kubíčková

 

Třída: 6.-7.

1. Talianová Barbora

2. Eliška Wolfová

3. Eliška Václavková

 

Třída: 8.-9.

1. Tereza Drongová, Tereza Petrželová

2. Anežka Gronychová

3. Michaela Mazáková, Klára Krumpová, Eliška Matýsová

 

Všem zúčastněným děkujeme a vítězům gratulujeme!

Tereza Petrželová, Tereza Drongová 9. B

 
SOUSTŘEDĚNÍ HUDEBNÍHO KROUŽKU
There are no translations available.

 

Žáci hudebního kroužku se již dlouho dopředu těšili na soustředění ve Štědrákové Lhotě. Dne 7. 11. 2019 se konečně dočkali a vyjeli si na výlet autobusem pod sjezdovku.

Počasí přálo - sluníčko svítilo a hřálo, a tak si před zpíváním zatančili a zahráli hry na louce.

V teplé společenské místnosti restaurace v Skiareálu Panorama si opět zazpívali a vyzdobili trička s motivem hudebního kroužku Melodia.

Posilnili se svačinkou s perníkovými mufiny a horkou čokoládou se šlehačkou, a mohli dále pokračovat v nácviku písní.

Všem čas rychle uběhl.  Vše má nejenom začátek, ale i konec. Po ukončení soustředění se museli přemístit na zastávku autobusu. Cestou si vyprávěli své zážitky a dojmy ze setkání. Byli nadšeni s průběhem celého odpoledne.

Kotrašová I.

 
4. třída v knihovně a muzeu
There are no translations available.

Dne 12. 12. 2019 se třída 4. A vydala na exkurzi do Šumperka. Navštívili jsme městskou knihovnu. Paní knihovnice si pro nás připravila zajímavosti o vánočních zvycích a tradicích v České republice a zmínila i Vánoce v jiných zemích. Interaktivní formou si děti rozšířily znalosti o Vánocích.

Poté jsme se přesunuli do šumperského muzea, kde probíhala výstava Zmatené peníze. Žáci viděli některá platidla z minulosti a hlavně se vyřádili v imitaci obchodu, stavění kostek ve tvaru peněz, řešení rébusů a mohli si i vyzkoušet kostým zpěváka, který si kdysi vydělával na živobytí, atd.

 
RoboTrip 2019
There are no translations available.

Dne 11. prosince 2019 se náš školní robotický tým zúčastnil soutěže malých robotů „RoboTrip 2019“, první ze série moravských robotických soutěží. Pořadatel SPŠ a SOU Uničov, využil prostor Katedry technické a informační výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. 200 soutěžících se 140 roboty ze všech úrovní škol Moravy Slovenska a Polska se rozdělili podle disciplín do šesti kategorií. Soutěžili jsme v kategorii sledovačů čáry a SUMO.

Kategorii Lego SUMO začal Pavel Směšný zkoušet teprve letos. Od září stavěl robota, který bude odpovídat soutěžním pravidlům. Na konec se mu jej podařilo vykrmit starými díly z Lega tak, že měl téměř maximální povolenou hmotnost. Program nakonec řešil, až těsně před soutěží. Na nějaké taktické finty nezbyl čas. V jeho kategorii bylo 35 robotů. Nakonec se mu podařilo vítězně prolézt vyřazovacím pavoukem, až do bojů o 3. místo. Tady se potkal právě z mistrem světa z Gymnázia Zábřeh. Po dvou porážkách obsadil 4. místo.

Na jednoduché trati sledovačů čáry ze stavebnice Lego nám soutěžili mezi 35 roboty 2 týmy. Naši nováčci Matěj Hönig a Matěj Doležal si odpajdali na jednoduché trati pro 27. místo a Tomáš Novotný s Janem Kotrašem obsadili 20. místo.

Náš tým zkušených robotiků Jan Zajíc, Matouš Bartůšek se sledovačem čáry řízeným mikroprocesorem se pustil do nejtěžší tratí, ve snaze obhájit loňské prvenství. Nakonec nezdar ve čtvercovém obrazci druhé dráhy je posunul na 3. místo.

Soutěžícím, pořadatelům a všem našim příznivcům děkuji za pěknou soutěž.

Fotky ze soutěže

 
Soutěž "Vůně dřeva"
There are no translations available.

V pátek 6. 12. 2019 se na odloučeném pracovišti SŠŽT Šumperk v Rapotíně uskutečnila praktická soutěž pro žáky základních škol ve výrobě dřevěného výrobku. Výrobkem byla dřevěná bedýnka na ovoce. Soutěže se zúčastnili žáci osmých ročníků navštěvující volitelný předmět technická praktika. Každý žák měl při výrobě k dispozici potřebné nářadí, materiál a výrobní výkres. Za dohledu dílenského mistra měli žáci za úkol vyrobit co nejhezčí bedýnku na ovoce. Na konečném výrobku se hodnotil vzhled, přesnost, praktičnost a celkové opracování. Odborná porota poté vybrala 3 nejhezčí výrobky žáků, kteří postoupili do druhého kola, které se uskuteční v únoru 2020. Na 1. místě se umístil Jaroslav Janků z 8.A, na 2. místě se umístila Romana Zvárová z 8.A  a na 3. místě se umístila Alena Vlková z 8.B. Žáci byli oceněni dárkovými taškami od firmy Fortex.                           Milan Mazák

 
Vánoční turnaj ve stolním tenise
There are no translations available.

Ve čtvrtek 19. prosince 2019 se uskutečnil vánoční turnaj ve stolním tenise pro žáky 5. a 6. tříd. Turnaje se zúčastnilo celkem 13 hochů. Žáci byli rozděleni do dvou výkonnostních skupin, ve kterých si hráči zahráli systémem každý s každým, na dva vítězné sety. Ve skupině začátečníků bylo 6 účastníků. Skupina byla velmi vyrovnaná. Vítězem se stal Šimon Morong, který vyhrál všechny svoje utkání. Na 2. místě skončil Lukáš Podhorný a na 3. místě Štěpán Šimek. Ve skupině pokročilých se hrálo stejným systémem a soutěžilo zde 7 hráčů. Na 1. místě se umístil Dominik Klimeš, který vyhrál všechny svoje utkání. Na 2. místě skončil Petr Diviš a na 3. místě Otto Bednář. Všichni účastníci obdrželi pěkné ceny od sponzorských firem stavebniny Dek a Čeps, a.s.

Milan Mazák

 
Výtvarná soutěž "ZPOMAL PROSÍM"
There are no translations available.

V průběhu října a listopadu proběhlo krajské kolo dětské literární a výtvarné soutěže "ZPOMAL PROSÍM". Žáci z prvního a druhého stupně naší školy se zúčastnili výtvarné soutěžě, která měla téma "Nepřiměřená rychlost v silničním provozu". Čtyři žákyně naší školy dosáhly vynikajících úspěchů a postoupili do republikového finále v Liberci. Z prvního stupně naší školy obsadila 1. místo Michaela Dvořáková ze 3.A. Na 2. místě se umístila Tereza Dvořáková ze 4.A a na 5. místě se umístila Lucie Vitásková z 1.A. Z druhého stupně nejlepšího výsledku dosáhla Denisa Špačková z 6.C, která se umístila na krásném 2. místě. Pěkné ceny předala děvčatům za přítomnosti paní ředitelky příslušnice Policie ČR.                                                              Milan Mazák

 
Vážené paní učitelky, páni učitelé, žákyně a žáci,
There are no translations available.

čeká nás období vánočních svátků spojených s vánočními prázdninami. Je čas ohlédnout se za končícím kalendářním rokem. Ve škole se změnila spousta věcí, kromě nových spolužáků a nových pedagogických pracovníků nově máme učebnu pro volitelný předmět příprava pokrmů a pěstitelství, ve třídách nové lavice a židle, čtyři výkonné interaktivní tabule, praktický nábytek ve školní družině a mnoho dalších pomůcek, her a vybavení. Budova je nově vymalována a na chodbách je nainstalována vkusná výzdoba. Uplynulý rok byl v mnohém jiný a hodně aktivní. Zažili jste průběžný i pobytový lyžařský výcvik, vyjížďky na raftech, zhlédli jste filmová, divadelní i muzikálová představení, strávili jsme společně den na koupališti, chodili po horách, sportovali a navštívili muzea a jiná zajímavá místa. Byli jste úspěšní ve sportovních, recitačních, jazykových, vlastivědných a jiných soutěžích či olympiádách. Škola však především poskytuje vzdělání a proto nám všem jde o to, aby z našich žáků byli šikovní, soběstační, úspěšní a vzdělaní lidé.

Za to všechno patří veliký dík všem zaměstnancům školy, ale i vám žákům.

Přeji Vám krásné Vánoce a v novém roce hodně zdraví, štěstí, humoru i nadhledu a především příjemně strávený čas v Základní škole Ruda nad Moravou.

Helena Pavelková, ředitelka školy

 
Výchovný koncert
There are no translations available.

"Zuška má talent" Tak se nazýval úvodní slogan bloku krátkých představení, prostřednictvím kterých sebe a svoji tvorbu prezentovali žáci ZUŠ Zábřeh. Tato hudební, taneční a jiná vystoupení měli možnost 12.12 shlédnout žáci šestých a sedmých ročníků naší školy v Kulturním domě města Zábřeh.

Prezentace schopností žáků ZUŠ byla v mnohých případech velmi působivá a jistě i inspirativní. Odvezli jsme si pěkný kulturní zážitek.

 
Mikulášský turnaj v Šumvaldu
There are no translations available.

Ve středu 4. prosince se naše basketbalistky zúčastnily již tradičního turnaje v Šumvaldu. Ačkoli obhajovaly prvenství z předchozích dvou ročniků, jednoznačným favoritem turnaje byly dívky z Libiny.

Nejdříve jsme s přehledem porazily Troubelice, ve druhém utkání jsme však poměrně snadno podlehly Libině. Podobně se vedlo i domácím dívkám a tak po čtyřech utkáních již bylo jasné, že Libina zvítězí a Troubelice skončí poslední. Kdo však bude druhý a kdo třetí, o tom rozhodlo utkání našich dívek s domácími. Po velkém boji utkání skončilo vítězstvím domácích o jediný koš a tak se Šumvald mohl radovat z druhého místa v turnaji.

V utkání se naplno projevily naše největší nedostatky - špatná střelba a chyby v obraně. Máme tedy do konce ledna, kdy se v Libině koná okresní finále, na čem pracovat a co zlepšovat, protože tam nás bude čekat čtveřice kvalitních soupeřů - vedle domácího týmu obhájce prvenství z Mohelnice a dva šumperské týmy.

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 4 of 59
« < July 2020 > »
M T W T F S S
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2