Home
Důležité upozornění!
There are no translations available.

Pokud zákonní zástupci budou chtít, aby žáci neprodleně po obdržení vysvědčení mohli odejít domů, musí toto sdělení písemně oznámit a podepsat třídnímu učiteli.

Lísteček se svolením pošlete po svých dětech v den vydávání vysvědčení, tj. v pátek 26.6.2020.

 
Projekty:
There are no translations available.

Modernizace a rozvoj technické výchovy Gramotnosti inovativně
Šablony II ZŠ Ruda n.M OPVVV (MŠMT) IKAP
Školní mléko Ovoce do škol
Bezbariérovost v ZŠ Ruda n.M. MMR Podpora výuky plavání
Sportuj ve škole

Ředitelské volno ve dnech 29. - 30. 6. 2020
Pokyny k organizaci vzdělávání v měsíci červnu a ukončení šk. r. 2019/2020
Pokyny k ochraně zdraví a k provozu pro žáky 1. st. od 25. 5. do konce šk. r. 19/20
Pokyny k ochraně zdraví a k provozu pro žáky 9. r. od 11.5. do konce šk. r. 19/20

- Zadání domácí práce pro žáky je umístěno v záložkách jednotlivých tříd a je denně aktualizováno.

Pokyny ředitelky školy k organizaci vzdělávání v měsíci červnu a ukončení školního roku 2019/2020.

 1. Žáci 1. stupně: v měsíci červnu bude pokračovat prezenční i distanční vzdělávání pro žáky 1. stupně. Odevzdávání učebnic, zapůjčených školních pomůcek, vyklizení lavic a šaten bude pro žáky 1. stupně probíhat v závěrečném školním týdnu od 22. do 25.6. dle pokynů třídních učitelek (pokud jsou žáci z rizikových skupin, musí třídnické povinnosti splnit po dohodě s třídní učitelkou jejich zákonní zástupci).
 2. Žáci 9. ročníků: prezenční výuka žáků 9. ročníků bude ukončena 12.6.2020, z toho
  8. 6. prezenční výuka nebude probíhat z důvodu konání přijímacích zkoušek,
  9. a 10. 6. budou věnovány reflexi přijímacích testů na SŠ a shrnutí učiva.
  11. a 12. 6. budou mít všichni žáci 9. ročníků třídnické práce (viz níže).
 3. Žáci 2. stupně: bude pokračovat distanční výuka v kombinaci s třídnickými a konzultačními hodinami pro všechny žáky následovně:
  6.A, 6.B, 6.C – třídnická a konzultační dopoledne budou probíhat ve dnech 8., 9., 10.6.
  7.A, 7.B – třídnická a konzultační dopoledne budou probíhat ve dnech 15. a 16.6.
  8.A, 8.B – třídnická a konzultační dopoledne budou probíhat ve dnech 17. a 18.6.
 4. Třídnická a konzultační dopoledne – organizace, náplň:
  ve stanovených dnech přijdou do školy všichni žáci, příchod bude vždy od 7.45 do 8.00 hodin. Budou mít roušku a při prvním vstupu podepsané čestné prohlášení (pokud jsou žáci z rizikových skupin, musí třídnické povinnosti splnit po dohodě s třídním učitelem jejich zákonní zástupci). Ukončení bude vždy ve 12 hodin. Škola naplní veškerá epidemiologická opatření.
  Tato dopoledne jsou určena k tomu, aby žáci
  -        odevzdali všechny učebnice a zapůjčené školní pomůcky,
  -        splnili úkoly, odevzdali sešity a práce dle pokynů svých vyučujících (ty budou vyvěšeny na webu u jednotlivých předmětů),
  -        vyklidili si své věci z lavic a šaten,
  -        hotovostně platící vyúčtovali stravné se souhlasem zák. zástupců (platící na účet budou mít vyúčtování do 30.6.), vždy v provozní době vedoucí ŠJ,
  -        prokonzultovali opakování přes prázdniny se svými vyučujícími.
 5. Ukončení školního roku proběhne 26. 6., v případě alespoň trochu příznivého počasí, na koupališti v Rudě nad Moravou (vstup zdarma, po předání vysvědčení bude možné koupání, pdg. dohled nad žáky bude do 11 hodin, dále plavčík). Oběd se bude v jídelně vydávat od 11 do 12 hodin.
 6. Ředitelské volno: na dny 29. a 30.6.2020 vyhlásila  ředitelka školy Ředitelské volno.

V Rudě nad Moravou 1.6.2020                                           Mgr. Helena Pavelková, ředitelka školy

Přílohy:

čestné prohlášení

 
Co nového ve škole
Exkurze třídy 8.B - pila p. Šimek - Hostice
There are no translations available.

V pondělí 2. prosince 2019 se žáci 8.B zúčastnili odborné exkurze, která proběhla na pile pana Šimka v Hosticích. Pan Šimek nás provedl celým areálem a ukázal nám stroje na zpracování dřeva, sklady řeziva a uložení řeziva. Dále jsme si prohlédli sušičku dřeva, která se opravovala a žáci se mohli podívat i dovnitř sušičky. Na rámové pile žáci viděli řezání stromů na různé druhy řeziv, dále řezání okrajů desek rozmítací pilou a materiály potřebné k další úpravě dřeva. Během praktických ukázek a prohlídky ostatních prostor dílny vysvětloval žákům jednotlivé postupy. Žáky zaujala zvláště výroba palet, kde pracovnice používaly pneumatické pistole na zarážení hřebíků. Vedle hlavní haly jsme si prohlédli velkou nádobu, do které se odvádějí piliny a která má objem 180 m3. Na závěr jsme si prohlédli velkou pásovou pilu.                                                               Milan Mazák

 
Olympiáda v českém jazyce
There are no translations available.

Olympiáda v českém jazyce 46. ročník, 2019/20

Školní kolo – I. kategorie

jméno

třída

gramatika

sloh

celkem

pořadí

Reichlová Josephina

9. B

29

20

49

1.

Mazáková Michaela

9. B

27

20

47

2.

Kašparová Eliška

9. A

26

20

46

3.

Vosiková Melánie

9. B

25

20

45

4.

Kamlarová Zuzana

9. B

24

20

44

5.

Kašparová Jana

9. B

23

20

43

6.

Poprach David

9. B

23

18

41

7.

Bín Daniel

9. B

22

17

39

8.

Kuncová Markéta

9. B

20

19

39

8.

Vaňková Monika

9. B

22

16

38

9.

Drozdová Nela

9. B

19

19

38

9.

Kašparová Tereza

9. A

18

20

38

9.

Homola Petr

8. A

18

15

33

10.

Aplová Eliška

8. B

10

18

28

11.

Březinová Michaela

9. B

20

5

25

12.

Vlková Alena

8. B

16

7

23

13.

Matýsová Eliška

8. A

18

5

23

13.

Pospíšilová Adéla

8. B

7

15

22

14.

Kamlarová Tereza

9. B

15

5

20

15.

Bednářová Klára

8. B

11

7

18

16.

Gronychová Anežka

8. A

13

5

18

16.

Strýček Samuel

8. B

11

5

16

17.

Kouřil Radek

8. B

11

5

16

17.

Drongová Kateřina

8. B

8

7

15

18.

Diviš Pavel

8. B

9

5

14

19.

Beranová Daniela

8. A

7

7

14

19.

Žišková Alexandra

8. A

5

4

9

20.

Winter Martin

8. B

2

4

6

21.

Kubíčková Barbora

8. A

2

3

5

22.

 

Všem zúčastněným děkujeme a blahopřejeme k dosaženým výsledkům.

Do okresního kola postupují žákyně, které se umístily na 1. a 2. místě.

Výsledky vyhodnotily a zpracovaly vyučující jazyka českého : Mgr. Marie Baslerová, Mgr. Barbora Gvozdenović, Mgr. Alena Raková

V Rudě nad Moravou 27. 11. 2019

 
Fotogalerie Návštěva knihovny 1. A a 3. A
There are no translations available.

 
Fotogalerie Vítání podzimu 1. A a 3. A
There are no translations available.

 
Olympiáda z dějepisu
There are no translations available.

20.11.2019 poměřili žáci devátých ročníků své síly v dějepisném testu, který měl ověřit jejich znalosti problematiky konce 19. a začátku 20. století. Žákyně, které obsadily 1. - 3. místo budou v lednu školu reprezentovat v okresním kole olympiády z dějepisu, v Šumperku.

Všem zájemcům o historii tímto děkuji a vítězkám gratuluji :-)

Výsledková listina:

1. Drozdová Nela, 9.B, 48 bodů

2. Vosiková Melánie, 9.B, 47 bodů

3. Kašparová Jana, 9.B, 46 bodů

4. Poprach David, 9.B, 45 bodů

5. Kašparová Eliška, 9.A, 42 bodů

6. Březinová Michaela, 9.B, 41 bodů

Mazáková Michaela, 9.B, 41 bodů

7. Bertóková Monika, 9.B, 38 bodů

8. Petrželová Tereza, 9.B, 36 bodů

9. Drongová Tereza, 9.B, 35 bodů

Šimek Miroslav, 9.A, 35 bodů

Bín Daniel, 9.B, 35 bodů

10. Sebera Jiří, 9.B, 21 bodů

11. Vlček Tomáš, 9.A, 20 bodů

 
Moje zdraví
There are no translations available.

Ve dnech 11. 11. 2019 a 29. 11. 2019 se celý první stupeň zúčastnil interaktivní přednášky na témata: Moje zdraví, Zdravé nakupování, Správná výživa hrou. Přijela k nám lektorka, paní Keprtová, která vede výukový program Zdravá 5. Formou her a soutěží děti přijaly zásady správné výživy naprosto spontánně a přirozeně. Nakonec byly odměněny plakátky a hrou Monopoly, kterou má každá třída k dispozici. Žáci i učitelé si Zdravou 5 velice pochvalovali.

Autor: Mgr. Soňa Krestová

 
Divadelní představení 1. stupeň
There are no translations available.

V pátek 22. 11. 2019 se žáci z I. stupně zúčastnili divadelního představení – O rybáři a jeho ženě.

Komediální pohádkové představení doplněné řadou písniček představilo dětem známou pohádku od Jana Wericha z jeho knihy Fimfárum.

Dětem se pohádka velmi líbila. Nejvíce se jim líbila zlatá rybka. Herce pak odměnily potleskem a s úsměvem na tváři se vracely zpět do školy.


 


 

 

Už je tomu tak. První čtvrtletí máme za sebou. A co nám záčátek roku přinesl?

Na konci září jsme s žáky vítali podzim. Děti vyráběly z přírodních materiálů, počítaly s kaštany a seznamovaly se se změnami v přírodě v tomto ročním období.

V říjnu pak proběhlo již tradiční dýňování, které měly děti ze 3. A obohacené o povídání o Halloweenu.

Teď v listopadu se obě třídy zúčastnily velmi zajímavé přednášky v místní knihovně. Téma besedy zaujalo zejména chlapecké osazenstvo, neboť se týkalo zbraní od pravěku až po dobu husitskou. Beseda byla natolik zajímavá, že jsme si už nyní domluvili její pokračování v lednu.
 
Fotogalerie Dýňování 1. A a 3. A
There are no translations available.

 
1. čtvrtletí v 1. A a ve 3. A
There are no translations available.

Už je tomu tak. První čtvrtletí máme za sebou. A co nám záčátek roku přinesl?

Na konci září jsme s žáky vítali podzim. Děti vyráběly z přírodních materiálů, počítaly s kaštany a seznamovaly se se změnami v přírodě v tomto ročním období.

V říjnu pak proběhlo již tradiční dýňování, které měly děti ze 3. A obohacené o povídání o Halloweenu.

Teď v listopadu se obě třídy zúčastnily velmi zajímavé přednášky v místní knihovně. Téma besedy zaujalo zejména chlapecké osazenstvo, neboť se týkalo zbraní od pravěku až po dobu husitskou. Beseda byla natolik zajímavá, že jsme si už nyní domluvili její pokračování v lednu.

 
Předškoláci v 1. třídě
There are no translations available.

Ve středu 6. 11. 2019 předškoláci navštívili 1. třídu. Prvňáčci jim ukázali, jak probíhá jejich vyučování.

Přiřazovali počáteční písmena ke slovům na interaktivní tabuli, ukázali, jak dobře umí slabikovat a počítat. Přidali se i předškoláci a na interaktivní tabuli dávali chlapci Michalovi školní pomůcky do aktovky. Děti si po skvělém výkonu společně zazpívaly Žabička zelená a Pro slepičí kvoč.

Nakonec předškoláci dostali od prvňáčků vlastnoručně vyrobené krtečky a na oplátku dostali prvňáci medaile se svou fotkou.

napsala: Nela Drozdová, 9. B

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 5 of 59
« < July 2020 > »
M T W T F S S
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2