Home
Co nového ve škole
Hodnocení 3. čtvrtletní písemné práce v 6. třídách

Žáci 6. tříd psali 3. čtvrtletní práci z matematiky dne 15. dubna 2011. Práce byla zaměřena na úhly a dělitelnost, dále byla zařazena slovní úloha s desetinnými čísly a konstrukční úloha na osovou souměrnost.

Nejlépe písemnou práci zvládla Adéla Rýznarová a Nikola Šromová ( obě 6. B ), děvčata ztratila po jednom bodě. Známkou výborný byla ohodnocena také práce Františka Davida ( 6. A ).

Průměrná známka v 6. A byla 2,88 ( celkem žáci získali 59,82% bodů ), v 6. B 2,96 ( 56,95 % bodů ). Průměrné známky i procenta získaných bodů byly v porovnání s výsledky 2. ČPP horší.

Příčinou je fakt, že v prvním pololetí se převážně opakovala látka z předešlých ročníků, dále zvýšená nemocnost v obou třídách. Mnohé chyby byly způsobeny nesoustředěností a nepozorností, nepochopením zadání a také nesoustavnou domácí přípravou žáků.

Časté chyby byly v úlohách na počítání s úhly, žáci si neuvědomili, že úhel má 60 minut, naopak při počítání s desetinnými čísly žáci počítali, jakoby desestinná čísla byly stupně a úhlové minuty. U konstrukční úlohy zapomínali náčrtek, špatně umístili osu, souměrné body nebyly na kolmicích. Při rozkladu na prvočísla často zaměnili prvočísla s čísly složenými. Ve slovní úloze chyběl zápis nebo odpověď. Při měření úhlů odečetli velikost z nesprávné stupnice.

Žáci 6. A nejlépe zvládli využití znaků dělitelnosti při hledání dělitelů daných čísel, žáci 6. B měření úhlů a jejich grafické i numerické sčítání. Největším problémem pro obě třídy byla konstrukce trojúhelníka ze tří stran, dále konstrukce osy a následně konstrukce trojúhelníka podle této osy souměrného.

 
Týden dopravní výchovy

 

 

Název projektu : TÝDEN DOPRAVNÍ VÝCHOVY

 

Datum : Úterý 26.4.2011 až středa 4.5.2011

 

Cíl : Motivovat žáky k bezpečnému chování a pohybu v silničním provozu, zopakování první pomoci při úrazech v dopravě, seznámení se správnou výbavou a údržbou jízdního kola, zkušenosti při jízdě na kole při překonávání překážek.

 

Průřezové téma : Rozvoj schopností poznávání, komunikace, řešení problémů a rozhodovací dovednosti

 

Ročník : 5. a  6. – I.  kategorie

7. až 9. – II. kategorie

 

Pomůcky :

-         Testy dopravní výchovy

-         Kazeta první pomoc při úrazech v dopravě

-         Obvazová technika

-         Jízdní kolo

-         Sada výukových dopravních značek a křižovatek

 

Mezipředmětové vztahy :

Pč, Vz, Vo

 

Metody a formy práce :

-         Skupinová práce

-         Výklad

-         Práce s textem

-         Samostatná práce žáků

-         Dialog

 

 

 

Organizace :

 

Rozpis týdenních činností projektu v jednotlivých předmětech je v příloze projektu. Zodpovídají vyučující daných předmětů.

Jízda zručnosti na školním asfaltovém hřišti se uskuteční ve středu 27.4.2011 – připraví a zajistí Milan Mazák. Začátek v 10:00 hodin. Účastníci z šestých, sedmých a devátých tříd budou jízdu zručnosti absolvovat v rámci výuky tělesné výchovy, účastníci z páté třídy ve výtvarné výchově a účastníci z osmých tříd v hudební výchově a výchově k občanství.

Okrskové kolo dopravní soutěže se uskuteční v Mohelnici ve středu 4.5.2011 a postoupí do něho vždy dva nejlepší hoši a dvě dívky z každé kategorie. Pedagogický dozor bude určen později.

 

Milan Mazák

 
Okresní kolo OJČ

Dne 22.3. 2011 se uskutečnilo okresní kolo Olympiády z jazyka českého. Za 8. a 9. ročník se zúčastnil Tomáš Jurásek (8.B) a Hana Hinkelmannová (9.A). Z celkového počtu 40 soutěžících se umístil na velice pěkném 10. místě Tomáš Jurásek a 13. místo obsadila Hana Hinkelmannová.

 
Fyzikální exkurze Ostrava

Dne 29. března se žáci devátých a osmých tříd zúčastnili, exkurze do hornického muzea Landek. Měli možnost zhlédnout jednotlivá pracoviště hlubinného dolu, způsoby těžby černého uhlí v různém uložení slojí a technické zázemí dolu. Prohlídka pokračovala expozicí důlních záchranářů s možností vyzkoušet si pohyb ve stísněných prostorech cvičné překážkové dráhy. Po krátké přestávce na oběd jsme přejeli na 3D projekci v planetáriu, zaměřenou na cyrumpolární souhvězdí a tělesa ve vesmíru.

 
STARŠÍ ŽÁKYNĚ NEJLEPŠÍ V OKRESE

Ve čtvrtek 31. března se v tělocvičně 1. ZŠ v Šumperku uskutečnilo okresní finále v basketbale starších dívek. Turnaje se zúčastnila včetně našeho týmu družstva šesti základních škol šumperského okresu. Družstva byla rozlosována do dvou skupin po třech účastnících. V nich se týmy utkaly systémem každý s každým. Skupinu A vytvořily týmy Rudy, Nižšího gymnázia Mohelnice a 1. ZŠ Šumperk (Ed. Beneše). Skupinu B družstva 5. ZŠ Šumperk (Vrchlického), Libiny a 3. ZŠ Šumperk (8. května).

Sestava našeho týmu: sedící zleva - kapitánka Soňa Baslerová, Michaela Šumberová, Klára Šimková

stojící zleva - Martina Kašparová, Zuzana Ondráčková, Pavla Nezbedová, Marie Valentová, Veronika Kašparová, Lucie Ondráčková, Jana Pospíšilová

 

SKUPINA A:

V prvním utkání naší skupiny porazila 1. ZŠ Šumperk po prodloužení družstvo NG Mohelnice poměrem 15 : 13.

Ke svému prvnímu utkání na turnaji nastoupily naše dívky proti 1. ZŠ Šumperk. Soupeře téměř k ničemu nepustily a s přehledem zvítězily 21 : 2. Naše body vstřelily: Baslerová a Z. Ondráčková po 6, Nezbedová 3, Šimková, L. Ondráčková a Šumberová po 2.

Ve druhém utkání ve skupině potom nastoupily naše dívky proti družstvu z Mohelnice, ve kterém hrála V. Šulová, ligová hráčka z Olomouce, autorka všech mohelnických bodů. Po vyrovnaném poločase naše hráčky ovládly hřiště a nakonec s přehledem zvítězily, tentokrát poměrem 23 : 13. Naše body vstřelily: Baslerová 6, Nezbedová, Šimková a Z. Ondráčková po 4, Šumberová 3, L. Ondráčková 2.

Tabulka skupiny A:

ZŠ Ruda nad Moravou
4 b.
ZŠ Šumperk Ed. Beneše
3 b.
NG Mohelnice
2 b.

 

SKUPINA B:

Ve skupině B družstvo 3. ZŠ Šumperk nejdříve porazilo Libinu 13 : 8 a potom po prodloužení 5. ZŠ 21 : 15. V posledním utkání této skupiny zvítězila 5. ZŠ nad Libinou 12 : 10.

Tabulka skupiny B:

ZŠ Šumperk 8. května
4 b.
ZŠ Šumperk Vrchlického
3 b.
ZŠ Libina 2 b.

 

 

Na základě umístění ve skupinách potom byla družstva rozdělena do semifinálových dvojic: 1. ZŠ Šumperk - 3. ZŠ Šumperk a Ruda nad Moravou - 5. ZŠ Šumperk. Družstva, která skončila ve skupinách na 3. místě se utkala o celkové 5. místo. V tomto utkání NG Mohelnice zvítězilo nad Libinou 13 : 4.

SEMIFINÁLE:

V prvním semifinálovém utkání svedla družstva 1. ZŠ a 3. ZŠ vyrovnaný souboj, ve kterém šťastnějším týmem byla nakonec 3. ZŠ, která zvítězila v poměru 13 : 10.

Druhé semifinálové utkání bylo ze strany 5. ZŠ hrou taktických variant, jak zastavit dravější a nápaditější hru našich děvčat. O vitězství 20 : 11 se naše dívky podělily následovně: Šimková 8, Z. Ondráčková 3, Nezbedová, M. Kašparová, Baslerová a Valentová po 2, Pospíšilová 1.

Poražené týmy ze semifinále se potom utkaly v zápase o 3. místo. V něm 5. ZŠ Šumperk porazila 1. ZŠ 17 : 8.

FINÁLE:

Finálové utkání mezi Rudou a „Hluchákem“ bylo tradiční událostí posledních let, kdy o okresní prvenství soupeří právě tyto dva týmy. Téměř po celou dobu byl stav vzácně vyrovnaný, oba týmy se střídaly ve vedení, ale žádnému se nepodařilo získat rozhodující náskok. Našim hráčkám nejvíce problémů činila vysoká a kvalitní basketbalistka soupeře Z. Vavříková. Nakonec ale zvítězila větší vyrovnanost našeho týmu a fakt, že nespoléhal jen na výkon jediné hráčky. Náš tým lépe zvládl koncovku utkání a soupeře vyprovodil se skórem 27 : 17. Naše body vstřelily: Baslerová 8, Šimková 7, Z. Ondráčková 6, Nezbedová, M. Kašparová a Šumberová po 2.

KONEČNÉ POŘADÍ:

1. ZŠ Ruda nad Moravou
2. ZŠ 8. května Šumperk
3. ZŠ Vrchlického Šumperk
4. ZŠ Ed. Beneše Šumperk
5. NG Mohelnice
6. ZŠ Libina

 

Našim hráčkám k tomuto úspěchu gratulujeme. Je jen obrovskou smůlou, že se letos v této kategorii nekoná krajské finále.

 
Krajské kolo zeměpisné olympiády

V krajském kole zeměpisné olympiády 6. tříd, které se konalo v Prostějově - Vrahovicích 7. dusna, obsadil Petr Šťastný ( 6. A ) 7. místo.

 
KPPP - PONTIS

V rámci Komplexního primárního preventivního programu se žáci 5., 7. a 9. ročníku zúčastnili dvouhodinových přednášek, které zajistili odborně vyškolení pracovníci z organizace Pontis. Tyto přednášky se uskutečnily 12. a 13. 4. 2011 v paralelních třídách. Organizace Pontis se pomocí přednášek zaměřuje zejména na oddálení prvokontaktu s návykovou látkou, hlavně cigaret a alkoholu. Přednášky byly doplněny o dramatické hry, improvizace a interaktivní hry. Cílem bylo, aby mládež získala znalosti a dovednosti podporující zdravý životní styl. Jde o zvýšení veřejného povědomí o rizicích návykových látek, otázky legislativy, modely léčby závislosti a problémy spojené s užíváním návykových látek.

 
Okresní kola matematických soutěží

Okresní kolo matematické soutěže Pythagoriáda pro 6., 7. a 8. ročník se konalo v Šumperku dne 24. března.
V kategorii 6. tříd si nejlépe vedl Petr Šťastný ( 6. A ), který obsadil 17. místo. Adéla Rýznarová ( 6. B ) skončila na 21. a David Tyšlic ( 6. B )  na 27. místo. Jakub Kozák ( 7. B )  byl mezi sedmáky 17. 
Na nejvyšší příčku se z našich žáků propočítal Tomáš Jurásek ( 8. B ), který se umístil na 6. místě, Tomáš Brothánek ( 8. B ) ve stejné kategorii byl 22., Vlasta Ohlídalová (8. B ) 46.

Lépe se našim matematikům dařilo v okresním kole nejprestižnější matematické soutěže v Matematické olympiádě, které proběhlo v Šumperku 6. dubna.
Mezi šesťáky se na 10. až 14. místě umístila Adéla Rýznarová a Jakub Absolon ( 6. B ), Petr Šťastný byl 15. Všichni tito žáci splnili kritérium úspěšného řešitele MO. David Tyšlic ( 6. B ) se mezi úspěšné řešitele nedostal, jeho umístění v první polovině soutěžících ( 19. místo ) je přesto úspěchem. V kategorii 7. tříd se Jakub Kozák umístil  na místě 20.  Daniel Bertók, Lucie Cendelínová a Michal Kašpar ( všichni 7. A ) svorně obsadili 31. - 35. místo.
Nejúspěšnější byli opět osmáci. Všichni tři naši soutěžící se stali úspěšnými řešiteli:
Tomáš Jurásek
se dostal na 3. příčku, Vlasta Ohlídalová na  11. a Tomáš Brothánek na 16. místo.

 
Tomáš Graumann

Dne 15. března, poctil naši školu svojí návštěvou a besedou se žáky šestých a sedmých tříd, dnes již osmdesátiletý Tomáš Graumann i se svojí chotí. Brněnský Žid, naturalizovaný Američan, křesťanský misionář na Filipínách a jedno ze 669 dětí zachráněných Nicholasem Wintonem vyprávěl svůj životní příběh.

Nutno podotknout, že zaujal na dvě hodiny i věkově poněkud náročné publikum. Na závěr si všichni svorně zazpívali a rozloučili se.

 
MLADŠÍ BASKETBALISTKY VYHRÁLY OKRES

Ve čtvrtek 24. března se v tělocvičně 1. ZŠ v Šumperku uskutečnilo okresní finále „NESTLÉ Basket Cupu“ mladších dívek. Turnaje se zúčastnila včetně našeho týmu družstva šesti základních škol šumperského okresu. Družstva byla rozlosována do dvou skupin po třech účastnících. V nich se týmy utkaly systémem každý s každým. Los způsobil, že skupinu A vytvořily týmy škol ze Šumperka (1. ZŠ - Ed. Beneše, 3. ZŠ - 8. května a 5. ZŠ - Vrchlického) a skupinu B družstva škol venkovských (Ruda, Libina a Postřelmov).

Sestava našeho týmu: klečící a sedící zleva - Michaela Unzeitigová, Adéla Hynková, kapitánka Veronika Kubíčková, Lucie Cendelínová, Klára Danielová

stojící zleva - Eliška Jurenková, Martina Maturová, Simona Žišková, Monika Vénosová, Nikola Šromová, Anna Osladilová, Renata Rulíšková

 

SKUPINA A:

Ve skupině A družstvo 1. ZŠ Šumperk nejdříve porazilo 3. ZŠ 10 : 2 a potom 5. ZŠ 10 : 7. V posledním utkání této skupiny zvítězila 5. ZŠ nad 3. ZŠ 6 : 2.

Tabulka skupiny A:

1. ZŠ Šumperk 4 b.
5. ZŠ Šumperk 3 b.
3. ZŠ Šumperk 2 b.

 

SKUPINA B:

Ve skupině B ke svému prvnímu utkání na turnaji nastoupily naše dívky proti Postřelmovu. Soupeře téměř nepustily za půlící čáru a s přehledem zvítězily 28 : 0. Naše body vstřelily: Kubíčková 8, Cendelínová 6, Unzeitigová, Osladilová, Hynková, Vénosová, Šromová, Danielová a Maturová po 2.

Ve druhém utkání ve skupině potom nastoupily naše dívky proti družstvu z Libiny. Opět bez větších problémů zvítězily, tentokrát poměrem 30 : 6. Naše body vstřelily: Maturová 8, Kubíčková 6, Osladilová a Danielová po 4, Unzeitigová, Cendelínová, Hynková a Vénosová po 2.

V posledním utkání naší skupiny porazila Libina Postřelmov poměrem 12 : 4.

Tabulka skupiny B:

ZŠ Ruda nad Moravou
4 b.
ZŠ Libina
3 b.
ZŠ Postřelmov
2 b.

 

Na základě umístění ve skupinách potom byla družstva rozdělena do semifinálových dvojic: 1. ZŠ Šumperk - Libina a Ruda nad Moravou - 5. ZŠ Šumperk. Družstva, která skončila ve skupinách na 3. místě se utkala o celkové 5. místo. V tomto utkání 3. ZŠ Šumperk zvítězila nad Postřelmovem 10 : 6.

SEMIFINÁLE:

V prvním semifinálovém utkání svedla družstva 1. ZŠ a Libiny vyrovnaný a napínavý souboj, ve kterém až do posledních sekund nebylo rozhodnuto o vitězi. Zvítězit chtěla obě družstva, protože postup do finále znamenal zároveň i postup do krajského finále, kde má šumperský okres jako pořadatel právo postavit dvě družstva. Šťastnějším týmem byla nakonec Libina, která zvítězila v poměru 6 : 5.

Druhé semifinálové utkání (hrané jen na jeden poločas) připomínalo hru kočky s myší. Naše dívky předváděly na hřišti doslova exhibici a soupeři dovolili skórovat jen z trestných hodů. O vysoké vitězství 22 : 3 se naše dívky podělily následovně: Kubíčková 14 b., Cendelínová, Hynková, Danielová a Maturová po 2.

Poražené týmy ze semifinále se potom utkaly v zápase o 3. místo. V něm 1. ZŠ Šumperk porazila 5. ZŠ 7 : 2.

FINÁLE:

Finálové utkání mezi Rudou a Libinou se svým obsazením zapíše do historie okresních finále, protože se v něm poprvé střetla družstva vesnických škol. Přestože naše dívky v žádné části utkání nenastoupily v nejsilnější sestavě (byly nasazovány do zápasu tak, aby si všechny zahrály), nepřipustily žádné pochybnosti o tom, kdo je v okrese nejlepší a soupeřky ze hřiště vyprovodily se skórem 28 : 15. Naše body vstřelily: Cendelínová 8, Unzeitigová a Kubíčková po 6, Hynková 4, Vénosová a Žišková po 2.

KONEČNÉ POŘADÍ:

1. ZŠ Ruda nad Moravou
2. ZŠ Libina
3. ZŠ Ed. Beneše Šumperk
4. ZŠ Vrchlického Šumperk
5. ZŠ 8. května Šumperk
6. ZŠ Postřelmov

 

Oba finálové týmy se představí i v krajském kole, které se koná ve čtvrtek 14. dubna v hale na Tyršově stadionu v Šumperku za účasti nejlepších týmů i z ostatních okresů - Olomouc, Prostějov, Přerov a Jeseník.

ZVEME VŠECHNY RODIČE, ABY SVÉ DCERY PŘIŠLI POVZBUDIT!

 
<< Začátek < Předchozí 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Další > Konec >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
« < Květen 2019 > »
P Ú S Č P S N
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2