Home
Projekty:

 
Nabídka pracovní pozice

Základní škola Ruda nad Moravou hledá na školní rok 2019/2020 učitelku (-le) hry na klavír a keyboard na zkrácený úvazek, cca 7 hodin týdně. Výuka bude probíhat individuálním způsobem v odpoledních hodinách v budově školy.Zájemci se mohou hlásit v kanceláři školy, na tel.č. 583 236 330 nebo na email zsruda@zsruda.cz.

Mgr. Helena Pavelková, ředitelka školy

 
Co nového ve škole
Čtení pomáhá

Čtení pomáhá

Také žáci naší školy z 1. a 2. stupně se zapojili do charitativního projektu Čtení pomáhá. Jak pomáhají? Tím, že čtou knihy zveřejněné na webových stránkách projektu. Zde po přečtení určité knihy zodpoví pár otázek vztahujících se k dané knize. Odpoví-li správně, získají virtuálních padesát korun, které věnují vybranému charitativnímu projektu.

Více informací na www.ctenipomaha.cz

 
Velikonoční výstavy v Olšanech

Dny před Velikonocemi zpestřila letos opět některým třídám návštěva tradičních výstav. V Olšanech jsme si prohlédli nápadité výtvory žáků základní školy a v domově Paprsek jsme mnozí neodolali a zakoupili si drobnost na památku. Jarním procházkám navíc přálo i počasí, proto jsme cestou mohli pozorovat probouzející se přírodu. Děkujeme všem, kteří se na přípravách výstav podíleli, za pozvání a příjemné naladění na svátky jara.

 
Týden dopravní výchovy a jízda zručnosti na asfaltovém hřišti

Ve dnech od 26.4.2011 do 4.5.2011 proběhl na naší škole pro žáky pátých až devátých ročníků projekt „Týden dopravní výchovy“. V jednotlivých předmětech si žáci osvojovali a opakovali vědomosti a informace týkající se různých oblastí dopravní výchovy. Procvičovaly se dopravní předpisy, křižovatky, dopravní značky, první pomoc při úrazech, vybavení a oprava kola. V pátek 29.4.2011 se uskutečnila jízda zručnosti na asfaltovém hřišti za školou. Zde měli žáci za úkol projet připravenou trať s různými překážkami v co nejlepším čase  a pokud možno bez trestných bodů. Jízda zručnosti se vyhodnotila společně s testem, který psali všichni žáci. Celkem se jízdy zručnosti zúčastnilo 62 závodníků, tedy více než v předešlém roce. Z každé kategorie postoupili 4 žáci do oblastního kola, kde reprezentovali naši školu. Z kategorie I.(5. a 6. třída) postoupili : Kašpar Marek(6.B), Kotraš Antonín(6.A), Rulíšková Renata(5.A) a Horníčková Veronika(5.A). Z kategorie II. (7. až 9. třída) postoupili : Hrubá Veronika (7.B), Rýznarová Libuše(9.A), Brokeš Rostislav(9.B) a Kozák Daniel(9.B).

V oblastním kole v Mohelnici jsme v obou kategoriích obsadili třetí místa. Na skvělém druhém místě se celkově v II. kategorii umístil Daniel Kozák.

Milan Mazák

 
Mc Donald Cup 2011

Dne 28. dubna 2011 se fotbalové družstvo žáků z 1. až 3. třídy naší školy zúčastnilo okrskového kola fotbalového turnaje Mc Donald Cup, které se hrálo v Bludově. Naše družstvo ve složení Pavlů Tomáš, Václavek Michal, Mazák Jan, Káčerek Kristián, Ruprich Jan, Ševčík Daniel, Vaněk Radim, Kamlar Jan, Ton Daniel, Jílovec Patrik, Pavlů Dominik, Cendelín Jan, Maixner Samuel, David Ondřej a Smrčka Marek postupně porazili hráče z Postřelmova 2:0 a hráče z Bludova 1:0. Tím si zajistili postup do okresního kola, které se hrálo 4.5.2011 v Šumperku. Turnaje se zúčastnilo 7 postupujících družstev z okrskových kol. Naše nejpočetnější družstvo malých fotbalistů pod vedením trenéra Martina Ševčíka a pedagoga Milana Mazáka podalo vynikající výkon a obsadilo celkově krásné 3. místo za družstvem z Mohelnice a ze Zábřehu. Výsledky jednotlivých utkání: Ruda – Mohelnice 0:2, Ruda – Malín 2:1, Ruda – Šumperk III. 0:0, Ruda – Šumperk I. 1:0, Ruda – Zábřeh III 0:0, Ruda – St. Město 0:0.

 
Krajské kolo zeměpisné olympiády

V krajském kole zeměpisné olympiády 6. tříd, které se konalo v Prostějově - Vrahovicích 7. dusna, obsadil Petr Šťastný ( 6. A ) 7. místo.

 
Otevírání Králického Sněžníku

Ve čtvrtek  26. 5. 2011 se žáci  6.A  rozloučili s letošním projektem Les ve škole, škola v lese vydařenou akcí. Využili jsme pozvání pořadatelů  Dne otevřených dveří na Králickém Sněžníku (LČR, Správa CHKO Jeseníky a Agentura ochrany přírody a krajiny Pardubického kraje) a za nádherného počasí jsme se vydali na vrchol. Během cesty jsme se dozvěděli mnoho zajímavého o životě v rezervaci od lesníků, pracovníků horské služby, strážců přírody, zoologa, botanika, geologa, ornitologa a dalších odborníků. Odměnou za namáhavý výstup nám byl nádherný výhled do širokého okolí.

 

 

 

 
Okresní kolo Poháru rozhlasu

Dne 11. 5. 2011 se naše škola na Tyršově stadionu v Šumperku účastnila okresního přeboru v atletice. V konkurenci 14 škol z celého okresu se ve čtyřech kategoriích naši nejlepší atleti neztratili, nicméně výsledky družstev zapadly. V bodovacím systému družstev jsme tak do krajského finále nepostoupili.

Z žáků naší školy pozornost upoutali zejména skokani, a to ve skoku vysokém Kateřina Ondráčková (9. B) na děleném 2. - 4. místě výkonem 140 cm, Roman Jílek (9. A) 3. - 6. – 155 cm, Břetislav Kubíček (7. B) 5. - 10. – 140 cm, a skoku dalekém Daniel Kozák (9. B) 3. místo výkonem 5,30 m.

 

Kompletní výsledková listina je k nahlédnutí a ke stažení na: http://atletikasumperk.wz.cz/

 
Matematická soutěž pro 3. - 4. ročník

Ve středu 4. května 2011 proběhla soutěž matematických dovedností, které se zúčastnilo 81 žáků základních škol z Bušína, Bohdíkova a Rudy nad Mor. Děti soutěžily nejen v počítání, ale musely ukázat i logické uvažování a svůj důvtip. Dále se mohly nejen pobavit, ale i dozvědět spoustu zajímavostí o přírodě v dílnách, které uváděla děvčata a kluci z devátých tříd. Titul Mistr matematických dovedností získali Ondřej David ze 3.A a Hugo Staroveský ze 4.A z naší školy. Blahopřejeme.

 
Hodnocení 3. čtvrtletní písemné práce v 6. třídách

Žáci 6. tříd psali 3. čtvrtletní práci z matematiky dne 15. dubna 2011. Práce byla zaměřena na úhly a dělitelnost, dále byla zařazena slovní úloha s desetinnými čísly a konstrukční úloha na osovou souměrnost.

Nejlépe písemnou práci zvládla Adéla Rýznarová a Nikola Šromová ( obě 6. B ), děvčata ztratila po jednom bodě. Známkou výborný byla ohodnocena také práce Františka Davida ( 6. A ).

Průměrná známka v 6. A byla 2,88 ( celkem žáci získali 59,82% bodů ), v 6. B 2,96 ( 56,95 % bodů ). Průměrné známky i procenta získaných bodů byly v porovnání s výsledky 2. ČPP horší.

Příčinou je fakt, že v prvním pololetí se převážně opakovala látka z předešlých ročníků, dále zvýšená nemocnost v obou třídách. Mnohé chyby byly způsobeny nesoustředěností a nepozorností, nepochopením zadání a také nesoustavnou domácí přípravou žáků.

Časté chyby byly v úlohách na počítání s úhly, žáci si neuvědomili, že úhel má 60 minut, naopak při počítání s desetinnými čísly žáci počítali, jakoby desestinná čísla byly stupně a úhlové minuty. U konstrukční úlohy zapomínali náčrtek, špatně umístili osu, souměrné body nebyly na kolmicích. Při rozkladu na prvočísla často zaměnili prvočísla s čísly složenými. Ve slovní úloze chyběl zápis nebo odpověď. Při měření úhlů odečetli velikost z nesprávné stupnice.

Žáci 6. A nejlépe zvládli využití znaků dělitelnosti při hledání dělitelů daných čísel, žáci 6. B měření úhlů a jejich grafické i numerické sčítání. Největším problémem pro obě třídy byla konstrukce trojúhelníka ze tří stran, dále konstrukce osy a následně konstrukce trojúhelníka podle této osy souměrného.

 
Týden dopravní výchovy

 

 

Název projektu : TÝDEN DOPRAVNÍ VÝCHOVY

 

Datum : Úterý 26.4.2011 až středa 4.5.2011

 

Cíl : Motivovat žáky k bezpečnému chování a pohybu v silničním provozu, zopakování první pomoci při úrazech v dopravě, seznámení se správnou výbavou a údržbou jízdního kola, zkušenosti při jízdě na kole při překonávání překážek.

 

Průřezové téma : Rozvoj schopností poznávání, komunikace, řešení problémů a rozhodovací dovednosti

 

Ročník : 5. a  6. – I.  kategorie

7. až 9. – II. kategorie

 

Pomůcky :

-         Testy dopravní výchovy

-         Kazeta první pomoc při úrazech v dopravě

-         Obvazová technika

-         Jízdní kolo

-         Sada výukových dopravních značek a křižovatek

 

Mezipředmětové vztahy :

Pč, Vz, Vo

 

Metody a formy práce :

-         Skupinová práce

-         Výklad

-         Práce s textem

-         Samostatná práce žáků

-         Dialog

 

 

 

Organizace :

 

Rozpis týdenních činností projektu v jednotlivých předmětech je v příloze projektu. Zodpovídají vyučující daných předmětů.

Jízda zručnosti na školním asfaltovém hřišti se uskuteční ve středu 27.4.2011 – připraví a zajistí Milan Mazák. Začátek v 10:00 hodin. Účastníci z šestých, sedmých a devátých tříd budou jízdu zručnosti absolvovat v rámci výuky tělesné výchovy, účastníci z páté třídy ve výtvarné výchově a účastníci z osmých tříd v hudební výchově a výchově k občanství.

Okrskové kolo dopravní soutěže se uskuteční v Mohelnici ve středu 4.5.2011 a postoupí do něho vždy dva nejlepší hoši a dvě dívky z každé kategorie. Pedagogický dozor bude určen později.

 

Milan Mazák

 
<< Začátek < Předchozí 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Další > Konec >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
« < Srpen 2019 > »
P Ú S Č P S N
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1