Home
Projekty:
There are no translations available.

Modernizace a rozvoj technické výchovy Gramotnosti inovativně
Šablony II ZŠ Ruda n.M OPVVV (MŠMT) IKAP
Školní mléko Ovoce do škol
Bezbariérovost v ZŠ Ruda n.M. MMR Podpora výuky plavání
Sportuj ve škole

Ředitelské volno ve dnech 29. - 30. 6. 2020
Pokyny k organizaci vzdělávání v měsíci červnu a ukončení šk. r. 2019/2020
Pokyny k ochraně zdraví a k provozu pro žáky 1. st. od 25. 5. do konce šk. r. 19/20
Pokyny k ochraně zdraví a k provozu pro žáky 9. r. od 11.5. do konce šk. r. 19/20

- Zadání domácí práce pro žáky je umístěno v záložkách jednotlivých tříd a je denně aktualizováno.

Pokyny ředitelky školy k organizaci vzdělávání v měsíci červnu a ukončení školního roku 2019/2020.

 1. Žáci 1. stupně: v měsíci červnu bude pokračovat prezenční i distanční vzdělávání pro žáky 1. stupně. Odevzdávání učebnic, zapůjčených školních pomůcek, vyklizení lavic a šaten bude pro žáky 1. stupně probíhat v závěrečném školním týdnu od 22. do 25.6. dle pokynů třídních učitelek (pokud jsou žáci z rizikových skupin, musí třídnické povinnosti splnit po dohodě s třídní učitelkou jejich zákonní zástupci).
 2. Žáci 9. ročníků: prezenční výuka žáků 9. ročníků bude ukončena 12.6.2020, z toho
  8. 6. prezenční výuka nebude probíhat z důvodu konání přijímacích zkoušek,
  9. a 10. 6. budou věnovány reflexi přijímacích testů na SŠ a shrnutí učiva.
  11. a 12. 6. budou mít všichni žáci 9. ročníků třídnické práce (viz níže).
 3. Žáci 2. stupně: bude pokračovat distanční výuka v kombinaci s třídnickými a konzultačními hodinami pro všechny žáky následovně:
  6.A, 6.B, 6.C – třídnická a konzultační dopoledne budou probíhat ve dnech 8., 9., 10.6.
  7.A, 7.B – třídnická a konzultační dopoledne budou probíhat ve dnech 15. a 16.6.
  8.A, 8.B – třídnická a konzultační dopoledne budou probíhat ve dnech 17. a 18.6.
 4. Třídnická a konzultační dopoledne – organizace, náplň:
  ve stanovených dnech přijdou do školy všichni žáci, příchod bude vždy od 7.45 do 8.00 hodin. Budou mít roušku a při prvním vstupu podepsané čestné prohlášení (pokud jsou žáci z rizikových skupin, musí třídnické povinnosti splnit po dohodě s třídním učitelem jejich zákonní zástupci). Ukončení bude vždy ve 12 hodin. Škola naplní veškerá epidemiologická opatření.
  Tato dopoledne jsou určena k tomu, aby žáci
  -        odevzdali všechny učebnice a zapůjčené školní pomůcky,
  -        splnili úkoly, odevzdali sešity a práce dle pokynů svých vyučujících (ty budou vyvěšeny na webu u jednotlivých předmětů),
  -        vyklidili si své věci z lavic a šaten,
  -        hotovostně platící vyúčtovali stravné se souhlasem zák. zástupců (platící na účet budou mít vyúčtování do 30.6.), vždy v provozní době vedoucí ŠJ,
  -        prokonzultovali opakování přes prázdniny se svými vyučujícími.
 5. Ukončení školního roku proběhne 26. 6., v případě alespoň trochu příznivého počasí, na koupališti v Rudě nad Moravou (vstup zdarma, po předání vysvědčení bude možné koupání, pdg. dohled nad žáky bude do 11 hodin, dále plavčík). Oběd se bude v jídelně vydávat od 11 do 12 hodin.
 6. Ředitelské volno: na dny 29. a 30.6.2020 vyhlásila  ředitelka školy Ředitelské volno.

V Rudě nad Moravou 1.6.2020                                           Mgr. Helena Pavelková, ředitelka školy

Přílohy:

čestné prohlášení

Co nového ve škole
BESEDA A VÝSTAVA LASTUR VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ
There are no translations available.

V úterý 5. 11. 2019 proběhla ve školní družině přednáška a výstava lastur a mušlí.

Besedu vedl Michal Jurásek, sběratel a odborník na toto téma. Zajímavé odpoledne všechny zaujalo. Žáci se dozvěděli odborné informace o mořských lasturách. Zhlédli širokou ukázku z jeho sbírky. Také mnohé další zajímavosti. Prozradil jim například, jak jsou v mnoha přímořských státech mušle nedílnou součástí jídelníčku, jak se jejich ulitami krášlil už pravěký člověk. Žáci získali informaci, za kolik pytlů ulitek by si mohli koupit ženu. Další zajímavost byla z dějin, kdy císařovna Marie Terezie zadlužila státní pokladnu kvůli mušli kdysi tak vzácné, že se z rýžového těsta vyráběly její falzifikáty.

 
Dopravní hřiště
There are no translations available.

Ve středu 16. 10. 2019 se třída 4. A vydala do Mohelnice na dopravní hřiště. I přes nepřízeň počasí všichni přítomní absolvovali výuku o dopravních značkách a situacích a následně si své znalosti zkoušeli prakticky na kole. Dodržování dopravních předpisů šlo všem do té doby, než začaly volné jízdy v buginách, na koloběžkách či dalších dopravních prostředcích. Těšíme se na jaro, kdy budeme skládat zkoušky na průkaz cyklisty.

Autor: Soňa Krestová

 
SOUTĚŽ V PEXESU
There are no translations available.

Ve středu 16. 10. 2019 se ve všech odděleních školní družiny konala soutěž v pexesu. Soutěžilo 59 žáků.

 

1. ODDĚLENÍ

1. místo:  Kamil Šula,  3. A

2. místo:  Ladislav Šťastný, 1. A a Matyáš Galgánek, 1. A

 

2. ODDĚLENÍ

1. místo:  Karolína Kiffelová,  2. A

2. místo: Amanda Raditschvá,  2. A

3. místo: Viktorie Pařízková,  2. A

 

3. ODDĚLENÍ

1. místo:  Sabina Chromková,  6. B

2. místo:  Veronika Kubíčková, 5. A

3. místo:  David Fritsch,  5. A

 

Žáci soutěžili s plným nasazením a soustředěním, kdo nehrál,  vytvořil povzbuzující obecenstvo. Všichni si soutěžní odpoledne užili. Soutěžící obdrželi diplom a drobnou odměnu.

 
Natáčení pořadu Bludiště
There are no translations available.

Dne 1. 10. 2019 vyjela 8. A s 8. B do Ostravy, kde natáčeli pořad Bludiště a podívali se do U-6, což je úžasný svět techniky.

V 8:00 hodin jsme vyjeli a všichni se se těšili na krásně prožitý den.

Asi po 2 hodinách jsme dorazili do Ostravy, kde jsme se jako první šli podívat do U-6.

V U-6 to bylo velmi pěkné a zajímavé. Byly tam totiž takové různé stroje a zařízení, které jsme si mohli vyzkoušet. Nejvíc se nám asi líbil přístroj, který „řezal polystyrén,‘‘ protože jsme z něj mohli něco vyřezat a odnést domů. Dále tam také bylo plno lokomotiv a plno dalších strojů.

Všem se nám tato „prohlídka‘‘ líbila, akorát jsme dostali trošku horší průvodkyni, protože mluvila pomalu a zasekávala se, a navíc měla ,,hrozně velké nervy.“ Byla prostě taková nepříjemná, ale i přesto jsme si to užili.

Asi ve 12:30 jsme vyjeli k budově, kde se natáčelo Bludiště.

Natáčení nám mělo začít v 13:00, ale opozdilo se, takže začalo až ve 14:00.

Když už byly ty dvě hodiny, tak se všichni přemístili do natáčecího studia, kde to vše začalo!

Nejprve nám řekl režisér takové ty úvodní věci a pak jsme konečně začali! Naši soutěžící byli: Radek, Adéla, Alena a Pavel, kteří měli modré dresy.

Natáčeli jsme rozhovory, potlesky a jiné věci. Bohužel jsme prohráli. Je to jenom hra a prohrávat se musí, jeden tým je šťastnější a druhý je smutnější.

Ale potom jsme získali bludišťáka a trička s nápisem Bludiště. Návrat byl kolem 21 hodiny večerní. Bludiště a U-6 byly zážitkové a zajímavé programy.

Děkuji p. učitelce Blehové za přihlášení do pořadu České televize „Bludiště.“

Radek Kouřil a Eliška Aplová, 8. B

 
KOLUMBIE - přednáška
There are no translations available.

Ve středu 25. 9. se jely podívat 7.a 8. třídy do Šumperka do kina Oko na dokumentární film o Kolumbii.

Filmem nás provázel cestovatel Adam Lelek, který se po světě vozí na své motorce. Kvůli špatným pověstem, které se o Kolumbii říkaly, si myslel, že bude nebezpečná, ale jelikož se o nich chtěl přesvědčit sám, tak se tam vydal.

Povídal o tom, jak prokličkoval dynamickým centrem Bogoty plným , a hned za hlavním městem začal odhalovat kolumbijskou pravou tvář.  Poznal, že Kolumbii oplývá nepopsatelně okouzlující příroda, vášnivá kultura a vstřícní  srdeční lidé.

Adam Lelek si natrhal kávové boby, z nichž si pak udělal vlastní kávu, také se nořil do hlubokých oceánů a plaval se žraloky a nebezpečnými tvory, kličkoval mezi stromy hluboko v nitru nespoutaných pralesů plných velmi jedovatých hadů, linul se horkým vzduchem nad rozpálenou zemí, vanul nad vrcholky majestátních hor, pozoroval duhovou řeku, kolibříky, a také si zkusil žít mezi domorodci a zjišťoval, jak žijí. Od doby, co umřel vládce jejich rodu, se musí víceméně podřizovat státu, a že na ně dopadá elektrická technika a moderní doba, se kterou nesouhlasí. Taky chvíli pobyl ve městě, kde to kovboji jenom žije, zkoušel tam zahánět divokého býka, jezdil na koních a pásl stáda krav.

Kolumbie se zdá jako skoro bezchybná země, co? Ale není…

Velké množství krádeží, drog a návykových látek by se mělo také zmínit. Stát se ale snaží tomuhle všemu zabránit, dělá velké pokroky a dělá vše pro to, aby se těch špatných řečí zbavili.

Klára Kašparová, 7. A

 

 
NÁVŠTĚVA MUZEA SILNIC VE VIKÝŘOVICÍCH
There are no translations available.

Středeční  listopadové odpoledne13. 11. 2019 školní družina navštívila Muzeum silnic ve Vikýřovicích. Žáci navštívili unikátní výstavu populární stavebnice LEGO – svět kostiček. Přestože nám počasí na cestování nepřálo, stálo to za to. Kromě úžasné výstavy byla pro děti připravena herna s kostičkami. Děti se s nadšením pustily do staveb dle své fantazie, zahrály si pexeso s dopravními značkami, vybarvovaly přichystané omalovánky, pozorovaly vláček postavený z Lego kostiček, který projížděl po kolejích celým městem. Domů se vrátily sice trochu zmoklí, ale spokojení.

 
Setkání partnerských škol v Holicích
There are no translations available.

Naše škola Ruda nad Moravou je součástí projektu „Gramotnosti inovativně“. Mezi další školy zapojené do projektu patří také SŠ automobilní Holice, SŠ Trivis Třebechovice pod Orevem a SŠ Dobruška. Tento projekt podporuje téměř všechny oblasti života školy. Uplatňuje například nové inovativní metody vzdělávání a finančně podporuje různé zájmové aktivity. Hradí vstupy do divadel, dopravu, permanentky na lyžařský výcvik, exkurze apod.

Žáci, kteří se podílí na tvorbě školního časopisu, byli vybráni k účasti partnerského setkání, které se pro tentokrát uskutečnilo na střední škole automobilní v Holicích 16. 10. 2019.

První shromáždění proběhlo v jídelně, kde jsme dostali malé občerstvení v podobě obložené housky a následně obdrželi papír s ještě nevyplněnými políčky. Bylo nám řečeno, že nás čekají různé soutěže a úkoly, za které budeme sbírat body.  Obešli jsme celkem pět stanovišť, při kterých jsme se snažili předvést všechny naše manuální i logické dovednosti za vidinou dosáhnout co nejvyššího počtu bodů.

První stanoviště bylo zaměřeno na robotiku a skládání různých kostičkových obvodů za pomoci návodu. Na druhém stanovišti jsme zase zkoumali motory aut a jejich funkci. U třetího stanoviště jsme pro změnu vyráběli stojánky na tužky. To byla pro nás asi ta nejzábavnější aktivita, protože jsme si užili velkou srandu s žáky, kteří tam studují. Pak už následovalo jen stanoviště zaměřené na simulátor řízení auta a opětovné skládání kostičkových obvodů. Nakonec i poslední stanoviště, kde jsme si vyzkoušeli soutěž, kdo dříve odšroubuje matice.

Naše škola celkově získala 44 bodů z 50, díky kterým jsme vyhráli chutný dort, který jsme další den ve škole snědli. Mňam!

Eliška Kašparová, 9. A

 

 
VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽE O NEJHEZČÍ DÝNI
There are no translations available.

Byl pátek 18. 10. 2019 a ve vestibulu o velké přestávce už byla hlava na hlavě. Všichni trpěli nedočkavostí, jestli právě jejich dýně vyhraje. Na stolech bylo plno nádherných dýní, získat cenu mohly ovšem jenom některé. Konečně k nám dorazili paní ředitelka Mgr. H. Pavelková, paní zástupkyně Z. Krišová a paní učitelka V.  Reischlová. Tady jsou výsledky této Halloweenské soutěže:

1. STUPEŇ

1. místo: Amanda Radičová – 1. A

2. místo: David Šimek – 2. A

3. místo: Martina Taliánová – 4. A

 

2. STUPEŇ

1. místo: Adéla Jílovcová a Simona Gronychová – 7. A

2. místo: Denisa Krobotová – 9. A

3. místo: Matouš Bartušek – 9. A

 

Všem vítězům gratulujeme a děkujeme všem zúčastněným.

Vzkaz pro ty co nevyhráli: nic si z toho nedělejte, bude ještě hodně soutěží a určitě nějakou vyhrajete.;)

(Klára Krumpová,  8. A)

 
Okresní kolo Atletického čtyřboje v Šumperku
There are no translations available.

24. září se naši žáci zúčastnili velmi silně obsazené atletické soutěže. Každý závodil ve 4 disciplínách: sprint, hod, skok a vytrvalostní běh.

Družstvo starších žáků se umístilo na 9. místě celkovým ziskem 6039 bodů. Starší žákyně byly 1O. (5992 b.), mladší žákyně 12. (3940 b.) a mladší žáci obsadili 14. místo (2702 b.).

V jednotlivých disciplínách se někteří naši závodníci dokázali probojovat mezi nejlepší. Ve vrhu koulí přehodila všechny soupeřky Natálie Škrlová z 9. A a výkonem 9,58 m zvítězila. V této disciplíně se dařilo i Josephině Reichlové a Míše Mazákové (obě z 9. B), které se rovněž probojovaly do 1. desítky. Velmi pěkného výsledku dosáhl Jirka Diviš ze 7. B, který skončil v kategorii mladších žáků na 3. místě v hodu míčkem. Ve stejné disciplíně stojí za zmínku i 8. místo Pavlíny Šilarové (7. A ) mezi mladšími žákyněmi a  9. místo Adama Ceha  (8. A) v kategorii starších žáků. Dlouhá a napínavá byla soutěž ve skoku vysokém. Zde Michaela Mazáková obsadila výkonem 135 cm krásné 5. místo.

Všichni naši žáci projevili příkladnou bojovnost, mnozí si v závodě vytvořili své osobní rekordy a celkově svým vystupováním příkladně reprezentovali školu.

 
Burza práce a vzdělání
There are no translations available.


Žáci devátých ročníků by měli už pomalu přemýšlet o střední škole a budoucím povolání. Proto jsme se školou vyrazili 1. 10. 2019 na Burzu práce a vzdělání  středních škol do šumperského kulturního domu.

Při vstupu jsme obdrželi kartičku s políčky, do kterých jsme měli sbírat body, abychom jsme se mohli zapojit do soutěže o nový telefon, lístky do kina Oko a další suprové ceny. Jakmile žáci uslyšeli o těchto možnostech, vidina nového telefonu je hnala dopředu, tudíž jsme se honili za bodama jako pomatení.

Body jsme ale nedostávali jen tak zadarmo, museli jsme splnit různé úkoly, či zodpověděť otázky týkající se firmy/školy, u jež stánku jsme zrovna byli. Například jsme luštili různé křížovky, tajenky nebo se učili střílet z pistole pro případ, že bychom se jednou dali na policisty. Za každý splněný úkol jsme mimo bodíků dostávali častokrát i různé cukrovinky.

Po zhruba hodině jsme se rozdělili na skupinky, podle toho, jaké obory nás zajímají. Polovina holek šla na cukrářku a zbytek na zdravotní sestru. Kluci po většině na elektromechanika, zámečníka, technika robotizace, nebo hospodáře na levandulovém poli.

Přednáška o zdravotnictví

My, co šli na přednášku o zdravotnictv, jsme nejprve zhlédli propagační video o šumperské nemocnici. Paní, která učí na zdravotní škole, nás lákala, ať jdeme v budoucnu studovat zdravotní sestřičku. Do čehož se moc lidí nenadchlo, protože po ukázce všelijakých doktorských jehel se všichni zhrozili strachy, že do nemocnice už nikdy nevkročí. Absolventky školy, které tam s námi byly, nás samozřejmě upokojily, že se nemáme čeho bát, že každý správný doktor ví, jak s takovým pekelným náčiním správně pracovat. Také jsme byli poučeni o první pomoci novorozeněte a malých dětí.

Kašparová Eliška, 9. A

Obor cukrář

Já konkrétně byla na oboru cukrář. Přijeli za námi až z Jeseníku! Byla tam s nimi jejich bývalá žákyně, která nám o sobě vyprávěla, jelikož si založila vlastní pralinkárnu. Tato paní se jmenovala Jana Kašparová. Celkově to na mě působilo dobře a „přednášku“ jsem si velmi užila. Kdybych to měla shrnout jednou větou, znělo by to asi takhle: „Jsem ráda, že nás sem paní učitelka Baslerová vzala!“

Drongová Tereza, 9. B

Hospodář na levandulovém poli

Dne 1. 10. 2019 jsem se zúčastnil v Živé knihovně akce, která se nazývala ,,Hospodář na levandulovém poli.“ Když jsme pak vešli do místnosti, tak nás okouzlila překrásná vůně bylinek. Jak jsme si sedli, tak nám pustili prezentaci o chovu zvířat na farmě. Po prezentaci nám jeden pán začal říkat o svém levandulovém poli a jeho firmě. Prý dokonce jako malý si zasadil pár levandulí. Při konci jsme mohli ochutnat limonády s příchutí levandule, meduňky a mateřídoušky.

Robin Vogel, 9. A

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 6 of 59
« < June 2020 > »
M T W T F S S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5