Home
Projekty:
There are no translations available.

 
VYÚČTOVÁNÍ TĚLOCVIČNY
There are no translations available.

Žádám všechny nájemce tělocvičen, aby provedli vyúčtování užívání tělocvičen za 1. pololetí roku 2019 do 27. 6. 2019 v pokladně školy.K vyúčtování je nutné předložit rozpis užívání, na základě kterého bude vystavena faktura na platbu v hotovosti nebo platbu platebním příkazem.  Je možné i platit hotově.Rovněž je nutné vrátit vypůjčený klíč od vchodu.
Pracovní doba pokladny:     denně od 7:00 do 13:30 hodin (po domluvě i jindy).
Domluvy a dotazy na tel. 583 236 330

 
Co nového ve škole
Osmáci se učili společně se třeťáky
There are no translations available.

V prvním květnovém týdnu navštívila třídu 8.A v hodině „češtiny“ vzácná návštěva: Božena Němcová a Karel Jaromír Erben se svými pohádkami v podání žáků 3.A. Úkolem osmáků bylo podle nápovědy vždy poznat pohádku a přiřadit ji ke správnému sběrateli lidové slovesnosti. Na závěr si „Boženka“ s „Kájou“ svoje pohádky svolali a žáci 8.A měli možnost si překontrolovat, kterak se v pohádkách orientují.

 
Okresní Pythagoriáda
There are no translations available.

Pythagoriáda je matematická soutěž určená pro žáky 6. a 7. tříd a odpovídajících ročníků nižších gymnázií. Okresní kolo se konalo 5. května 2010 v Šumperku a naši školu v něm reprezentovali 4 šesťáci a 2 sedmáci. Úspěšnější byli naši soutěžící v kategorii P7, oba se stali úspěšnými řešiteli, Tomáš Jurásek ( 7. B ) obsadil 3. místo ( předstihli ho pouze studenti nižšího gymnázia ) a Vlasta Ohlídalová ( 7. B ) místo 4. Z šesťáků se nejlépe dařilo Danielovi Bertókovi ( 6. A ), který skončil mezi 110 soutěžícími na 15. místě, Lucie Cendelínová ( 6. A ) a Jakub Kozák ( 6. B ) obsadili místo 31. - 48., Michal Kašpar ( 6. A ) 64.

 
Fyzikální exkurze
There are no translations available.

V úterý 20. dubna 2010 proběhla exkurze 39 žáků naší školy do přečerpávací elektrárny Dalešice a jaderné elektrárny Dukovany.

Přečerpávací elektrárna Dalešice patří, díky výšce sypané hráze k nejvyšší v republice. Elektrárna používá reverzní Frencisovy turbíny o průměru 6 m. Instalovaný je výkon 4 x 112 MW, tedy asi dvě třetiny výkonu přečerpávací elektrárny Dlouhé stráně. Zajímavá prohlídka vlastního objektu elektrárny, byla korunována běžícím soustrojí jedné turbíny. Tak jsme mohli vidět přímo za provozu jednotlivá patra strojovny: generátor, turbínu, šoupátko přivaděče a potrubí přivaděče o průměru 6 m.

Dále jsme se přesunuli do informačního centra jaderné elektrárny Dukovany. Po zhlédnutí filmu s problematikou jaderné elektrárny si nás průvodci seznámili s modely reaktoru, elektrárny jako celku. Mnohé jistě zaujala Wilsonova mlžná komora na detekci částic, které se uvolňují pří jaderném rozpadu.

Zpáteční cestu nám malinko pozdržela závada na palivovém okruhu autobusu, ale náladu nám napravil pozdní oběd v motorestu Rohlenka. Tak poděkování patří nejen panu řidiči, ale i všem kdo ví, jak se mají na exkurzi chovat.

Další obrázky najdete ve fotogalerii.

 
Projekt Jaro ožívá
There are no translations available.

Třeťáci se zapojili do projektu Jaro ožívá a sledují přílety poslů jara. Pozorují stěhovavé ptáky a jednotlivá první pozorování čápa, vlaštovky , kukačky či rorýse zaznamenávají na internetové stránky tohoto mezinárodního projektu. Při těchto pozorováních se o tažných ptácích dozvědí mnoho zajímavých informací, které dále zpracují. Zapojte se také. Více informací naleznete na www.springalive.net.

 
Týden plný vody
There are no translations available.

Dne 22. 3. 2010 – Mezinárodní den vody -  odstartoval náš školní projektový týden zaměřený tímto směrem. Každý ročník se zaměřil svým způsobem na zdůraznění důležitosti vody v našem životě. Většinou jsme děti provedli pohádkou O kapce vody, ale zkusili jsme i různé praktické pokusy. Žáci ze 3. - 5. ročníků při nich už vycházeli především ze svých zkušeností. Spoustu činností vyvrcholilo výtvarným zpracováním koloběhu vody, života v rybníku, o pohádkových vodních bytostech apod.
Téma "VODA"nelze úplně uzavřít, prolíná se naším životem každý den a budeme se jím zabývat i nadále. Další možnosti nám přinášejí právě pracovní činnosti, kde se v tzv. zahrádkách našich tříd budeme prakticky setkávat s významem vody pro rostliny. Teplé jarní počasí nám bude jistě dobrým pomocníkem.

 

 

 

 
Kouzelný den aneb čáry máry
There are no translations available.

 

Poslední dubnový den patřil na 1. stupni kouzlení a čarování.

Prvňáci četli ve Slabikáři o kouzelném domečku, který si nakonec nakreslili. Celý den se tak točil kolem těchto domečků.

Druháci se zaměřili především na knížku Malá čarodějnice a pracovali s některými texty z ní. Povídali si také o kouzlech v pohádkách a počítali kouzelné slovní úlohy.

Třeťáci se při svých činnostech zaměřili na čarodějné slovní druhy a ve skupinkách si sestavili názorné učební pomůcky, které na závěr prezentovali ostatním spolužákům. V angličtině se pak snažili popsat svoji nakreslenou čarodějnici.

V pátých třídách si žáci připomněli čarodějnické procesy na Šumpersku, v českém jazyku prováděli tajný čarodějnický rozbor, v matematice zase například rýsovali hrad pro čarodějnici.

Při všech „čarodějných činnostech“ museli žáci ve všech ročnících prokázat, že umí využít a zkombinovat svoje znalosti a dovednosti i při netradičních činnostech. Prokázali tak mnohé ze svých rozvíjejících se kompetencí.

 
Biologická olympiáda 2009/2010
There are no translations available.

V posledním březnovém týdnu proběhlo ve třídách druhého stupně školní kolo biologické olympiády.

Žáci soutěžili ve dvou kategoriích. V kategorii D určené pro 6. a 7. ročníky a v kategorii C určené pro 8. a 9. ročníky. Téma bylo společné – Ptáci v okolí lidských sídel.

Vítězové jednotlivých kategorií školního kola pak reprezentovali školu v okresním kole v Šumperku. Okresní i školní kola měla 3 části: teoretickou, poznávací a praktickou.

Mezi reprezentanty naši školy v okresním kole patřili: Soňa Baslerová z 8. A, Pavla Kupková z 9. A, Pavla Kučerová z 9. A, Tomáš Jurásek ze 7. B a Michal Kašpar ze 6. A.

V kategorii C okresního kola se nejlépe umístila Soňa Baslerová na 8. místě a v kategorii D  Tomáš Jurásek na 2. místě. Od 1. místa ho dělil pouze jediný bod ze 140.

Všem žákům gratuluji a děkuji za reprezentaci.

Mgr. P. Kulilová

Zleva: Tomáš Jurásek, Michal Kašpar, Pavla Kučerová, Pavla Kupková, Soňa Baslerová.

 
OKresní kolo matematické olympiády
There are no translations available.

Ve středu 7. 4. se v Šumperku konalo okresní kolo 59. ročníku matematické olympiády 6., 7. a 8. tříd. Z reprezentantů naší školy se nejlépe dařilo Rostislavu Brokešovi z 8. B, který mezi 50 účastníky z 8. tříd a tercií nižších gymnázií obsadil 4. místo. V kategorii sedmáků se umístila Vlasta Ohlídalová ( 7. B ) na místě 9., Tomáš Jurásek ( 7. B ) skončil 13. a Zdeněk Štencl ( 7. B ) 18. Jakub Kozák ( 6. B ) se umístil mezi 45 soutěžícími šesťáky na 12. místě, Lucie Cendelínová ( 6. A ) na 18. a Michal Kašpar ( 6. A ) na 28. místě.

 
Velikonoční výstavy v Olšanech
There are no translations available.

Koncem března probíhaly v Olšanech na ZŠ i v domově Paprsek velikonoční výstavy. Byli jsme pozváni a rádi jsme se zúčastnili. Žáci 1. – 5. ročníku podnikli před velikonočními prázdninami nejen pěknou jarní vycházku, ale zároveň poznali, že i handicapovaní lidé dokáží vytvořit krásné výrobky. V ZŠ Olšany jsme mimo výtvarných prací žáků viděli i pěkné divadelní představení a taneční vystoupení dětí.

 

 

 
Zeměpisná olympiáda
There are no translations available.

V posledním únorovém týdnu proběhlo ve třídách druhého stupně školní kolo zeměpisné olympiády. Žáci soutěžili ve třech kategoriích, v kategorii A  určené pro 6. třídy a zaměřenéna Afriku a světový oceán zvítězil Michal kašpar z 6. A. V kategorii B si nejlépe vedl Tomáš Jurásek z e 7. B, otázky této kategorie se týkaly Atlantského oceánu, Afriky, Ameriky, Austrálie a Oceánie. V kategorii C,  v níž soutěží žáci 8. a 9. tříd, si s otázkami o České republice nejlépe poradil Jan Doležal z 9. B.

Vítězové jednotlivých kategorií reprezentovali škou v okresním kole ZO, které se konalo v Šumperku ve středu 17. března. Utkali se v něm se soutěžícími ze základních škol i z nižších gymnázií. Školní i okresní kolo má dvě části, soutěžící musí v jedné z nich, pracovat s atlasem, ve druhé potom odpovídají na otázky bez použití atlasu, čerpají tedy jen ze znalostí, které si osvojili. Okresní kolo má ještě část praktickou, v  níž musí děti zvládnout práci s topografickou mapou a buzolou.

Z reprezentantů naší školy si v okresním kole nejlépe vedl Tomáš Jurásek ze 7. B, umístil se na 4. se ztrátou pouhých 2,5 bodu na místo 3. Michal Kašpar obsadil ve své kategorii místo 11.a Jan Doležal 16.

 
<< Start < Prev 51 52 Next > End >>

Page 51 of 52
« < June 2019 > »
M T W T F S S
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30