Home
Co nového ve škole
Ekoprojekty
There are no translations available.

Zajímavou formou doplnění vyučování našich žáků o ekosystémech byly dva červnové ekoprojekty. První z nich byl součástí školního výletu páťáků a využili jsme pro něj ekostezku na Ramzové. Provázel nás po ní pracovník lesní správy LČR v Javorníku  p.Matuška. Jeho vyprávění o lese, přírodních živlech, klimatických změnách i o práci lesníků a myslivců děti poslouchaly velmi pozorně, také jejich dotazy svědčily o tom, že už o lese mnoho vědí. Odměnou jim byly netradiční ekohry, které si pro ně připravila ing.Komárková z LČR v Šumperku.

S druhým ekoprojektem přijela do naší školy pracovnice Střediska ekologické výchovy Duha v Jeseníku ing.Hálová. Nejdříve vyhlásila výsledky 2.kola Přírodovědné korespondenční soutěže, kterého se zúčastnili žáci 3.,4. a 5.ročníku. Za své výrobky  z odpadového materiálu byli odměněni diplomy a hezkými cenami. A pak už se čtvrťáci a páťáci vrhli do plnění zajímavých úkolů projektu Voda – co v ní žije, co v ní roste.

 
Mc Donalds cup 23. 4. 2010 v Bludově

V pátek dne 23.4.2010, se vybraní žáci 1.- 3. ročníku naší školy zúčastnili prvního kola  celorepublikové soutěže o pohár McDonalds v minikopané. Hrálo se na umělé travnaté ploše u ZŠ Bludov. Turnaje se zúčastnily celky pořadatelské školy v Bludově, ZŠ Ruda nad Moravou a ZŠ Postřelmov. Fotbalisté ZŠ Hanušovice bohužel nedorazili, což bylo ke škodě turnaje. Zápasy bala odehrány  systémem každý s každým.

Turnaj proběhl za krásného jarního počasí. K vidění bylo mnoho pohledných fotbalových akcí a zajímavých okamžiků. Bylo zřejmé, že se mladí sportovci fotbalem baví a jsou pro tuto nejrozšířenější kolektivní hru doslova nadšeni. Příjemnou sportovní atmosféru doplnili i fanoušci z řad místní základní školy, kteří dorazili v hojném počtu.

Naši sportovci vybojovali postup do okresního finále v Šumperku a tímto jim srdečně blahopřejeme.

Zleva: S

mrčka Marek (2.roč.), Mazák Jan (1.roč.), Směšný Jakub (3.roč.), Mlček Matěj (3.roč.), Cekr Lukáš (2.roč.), John Petr (3.roč.), Pař

eni

ca Jan (3.roč.), Jílovec Patrik (2.roč.), Pavlů Dominik (2.roč.)

 

Utkání:

Postřelmov  - Bludov 10 : 1,  Ruda – Postřelmov 0 : 3, Ruda – Bludov 5 : 0

 

Nejlepším  střelcem ZŠ R

uda nad Moravou byl Jakub Směšný (4 góly)

Nejlepším nahrávačem ZŠ Ruda nad Moravou byl Matěj  Mlček (1 gól a 4 přihrávky)

 
Osmáci se učili společně se třeťáky
There are no translations available.

V prvním květnovém týdnu navštívila třídu 8.A v hodině „češtiny“ vzácná návštěva: Božena Němcová a Karel Jaromír Erben se svými pohádkami v podání žáků 3.A. Úkolem osmáků bylo podle nápovědy vždy poznat pohádku a přiřadit ji ke správnému sběrateli lidové slovesnosti. Na závěr si „Boženka“ s „Kájou“ svoje pohádky svolali a žáci 8.A měli možnost si překontrolovat, kterak se v pohádkách orientují.

 
Okresní Pythagoriáda
There are no translations available.

Pythagoriáda je matematická soutěž určená pro žáky 6. a 7. tříd a odpovídajících ročníků nižších gymnázií. Okresní kolo se konalo 5. května 2010 v Šumperku a naši školu v něm reprezentovali 4 šesťáci a 2 sedmáci. Úspěšnější byli naši soutěžící v kategorii P7, oba se stali úspěšnými řešiteli, Tomáš Jurásek ( 7. B ) obsadil 3. místo ( předstihli ho pouze studenti nižšího gymnázia ) a Vlasta Ohlídalová ( 7. B ) místo 4. Z šesťáků se nejlépe dařilo Danielovi Bertókovi ( 6. A ), který skončil mezi 110 soutěžícími na 15. místě, Lucie Cendelínová ( 6. A ) a Jakub Kozák ( 6. B ) obsadili místo 31. - 48., Michal Kašpar ( 6. A ) 64.

 
Fyzikální exkurze
There are no translations available.

V úterý 20. dubna 2010 proběhla exkurze 39 žáků naší školy do přečerpávací elektrárny Dalešice a jaderné elektrárny Dukovany.

Přečerpávací elektrárna Dalešice patří, díky výšce sypané hráze k nejvyšší v republice. Elektrárna používá reverzní Frencisovy turbíny o průměru 6 m. Instalovaný je výkon 4 x 112 MW, tedy asi dvě třetiny výkonu přečerpávací elektrárny Dlouhé stráně. Zajímavá prohlídka vlastního objektu elektrárny, byla korunována běžícím soustrojí jedné turbíny. Tak jsme mohli vidět přímo za provozu jednotlivá patra strojovny: generátor, turbínu, šoupátko přivaděče a potrubí přivaděče o průměru 6 m.

Dále jsme se přesunuli do informačního centra jaderné elektrárny Dukovany. Po zhlédnutí filmu s problematikou jaderné elektrárny si nás průvodci seznámili s modely reaktoru, elektrárny jako celku. Mnohé jistě zaujala Wilsonova mlžná komora na detekci částic, které se uvolňují pří jaderném rozpadu.

Zpáteční cestu nám malinko pozdržela závada na palivovém okruhu autobusu, ale náladu nám napravil pozdní oběd v motorestu Rohlenka. Tak poděkování patří nejen panu řidiči, ale i všem kdo ví, jak se mají na exkurzi chovat.

Další obrázky najdete ve fotogalerii.

 
Dopravní výchova
There are no translations available.

Dne 4. června navštívil třídy na 1. stupni zástupce policie. V jednotlivých ročnících seznámil děti zajímavou formou s chováním a bezpečností chodců i cyklistů v silničním provozu. Naši žáci předvedli teoreticky i prakticky znalost dopravních značek i důležitých telefonních čísel. Odměnou jim byla nejen dopravní pexesa, ale především zajímavá beseda.

 

 
Týden dopravní výchovy
There are no translations available.

 

Ve dnech od 21.4.2010 do 28.4.2010 proběhl na naší škole pro žáky pátých až devátých ročníků projekt „Týden dopravní výchovy“. V jednotlivých předmětech si žáci osvojovali a opakovali vědomosti a informace týkající se různých oblastí dopravní výchovy. Procvičovaly se dopravní předpisy, křižovatky, dopravní značky, první pomoc při úrazech, vybavení a oprava kola. Týden vyvrcholil ve středu 28.4. jízdou zručnosti na asfaltovém hřišti za školou. Zde měli žáci za úkol projet připravenou trať s různými překážkami v co nejlepším čase  a pokud možno bez trestných bodů. Jízda zručnosti se vyhodnotila společně s testem, který psali všichni žáci. Celkem se jízdy zručnosti zúčastnilo 58 závodníků. Z každé kategorie postoupili 4 žáci do okrskového kola, kde reprezentovali naši školu. Z kategorie I.(5. a 6. třída) postoupili : Brostík Luděk(6.B), Brükner Patrik(5.B), Hrubá Veronika(6.B) a Žišková Veronika(6.B). Z kategorie II. (7. až 9. třída) postoupili : Rýznar Jan(9.B), Juránek Michal(9.A), Kašparová Martina(8.A) a Ohlídalová Vlasta(7.B).

V okrskovém kole v Mohelnici jsme v obou kategoriích obsadili čtvrtá místa. Nejlepším ze všech čtyřiceti účastníků se stal žák naší školy Jan Rýznar z 9.B.

Kompletní výsledková listina (pdf 185 kB).

 
Kouzelný den aneb čáry máry
There are no translations available.

 

Poslední dubnový den patřil na 1. stupni kouzlení a čarování.

Prvňáci četli ve Slabikáři o kouzelném domečku, který si nakonec nakreslili. Celý den se tak točil kolem těchto domečků.

Druháci se zaměřili především na knížku Malá čarodějnice a pracovali s některými texty z ní. Povídali si také o kouzlech v pohádkách a počítali kouzelné slovní úlohy.

Třeťáci se při svých činnostech zaměřili na čarodějné slovní druhy a ve skupinkách si sestavili názorné učební pomůcky, které na závěr prezentovali ostatním spolužákům. V angličtině se pak snažili popsat svoji nakreslenou čarodějnici.

V pátých třídách si žáci připomněli čarodějnické procesy na Šumpersku, v českém jazyku prováděli tajný čarodějnický rozbor, v matematice zase například rýsovali hrad pro čarodějnici.

Při všech „čarodějných činnostech“ museli žáci ve všech ročnících prokázat, že umí využít a zkombinovat svoje znalosti a dovednosti i při netradičních činnostech. Prokázali tak mnohé ze svých rozvíjejících se kompetencí.

 
Biologická olympiáda 2009/2010
There are no translations available.

V posledním březnovém týdnu proběhlo ve třídách druhého stupně školní kolo biologické olympiády.

Žáci soutěžili ve dvou kategoriích. V kategorii D určené pro 6. a 7. ročníky a v kategorii C určené pro 8. a 9. ročníky. Téma bylo společné – Ptáci v okolí lidských sídel.

Vítězové jednotlivých kategorií školního kola pak reprezentovali školu v okresním kole v Šumperku. Okresní i školní kola měla 3 části: teoretickou, poznávací a praktickou.

Mezi reprezentanty naši školy v okresním kole patřili: Soňa Baslerová z 8. A, Pavla Kupková z 9. A, Pavla Kučerová z 9. A, Tomáš Jurásek ze 7. B a Michal Kašpar ze 6. A.

V kategorii C okresního kola se nejlépe umístila Soňa Baslerová na 8. místě a v kategorii D  Tomáš Jurásek na 2. místě. Od 1. místa ho dělil pouze jediný bod ze 140.

Všem žákům gratuluji a děkuji za reprezentaci.

Mgr. P. Kulilová

Zleva: Tomáš Jurásek, Michal Kašpar, Pavla Kučerová, Pavla Kupková, Soňa Baslerová.

 
OKresní kolo matematické olympiády
There are no translations available.

Ve středu 7. 4. se v Šumperku konalo okresní kolo 59. ročníku matematické olympiády 6., 7. a 8. tříd. Z reprezentantů naší školy se nejlépe dařilo Rostislavu Brokešovi z 8. B, který mezi 50 účastníky z 8. tříd a tercií nižších gymnázií obsadil 4. místo. V kategorii sedmáků se umístila Vlasta Ohlídalová ( 7. B ) na místě 9., Tomáš Jurásek ( 7. B ) skončil 13. a Zdeněk Štencl ( 7. B ) 18. Jakub Kozák ( 6. B ) se umístil mezi 45 soutěžícími šesťáky na 12. místě, Lucie Cendelínová ( 6. A ) na 18. a Michal Kašpar ( 6. A ) na 28. místě.

 
<< Start < Prev 51 52 53 54 55 Next > End >>

Page 53 of 55
« < November 2019 > »
M T W T F S S
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1