Home
Projekty:
There are no translations available.

Modernizace a rozvoj technické výchovy Gramotnosti inovativně
Šablony II ZŠ Ruda n.M OPVVV (MŠMT) IKAP
Školní mléko Ovoce do škol
Bezbariérovost v ZŠ Ruda n.M. MMR Podpora výuky plavání
Sportuj ve škole

Ředitelské volno ve dnech 29. - 30. 6. 2020
Pokyny k organizaci vzdělávání v měsíci červnu a ukončení šk. r. 2019/2020
Pokyny k ochraně zdraví a k provozu pro žáky 1. st. od 25. 5. do konce šk. r. 19/20
Pokyny k ochraně zdraví a k provozu pro žáky 9. r. od 11.5. do konce šk. r. 19/20

- Zadání domácí práce pro žáky je umístěno v záložkách jednotlivých tříd a je denně aktualizováno.

Pokyny ředitelky školy k organizaci vzdělávání v měsíci červnu a ukončení školního roku 2019/2020.

 1. Žáci 1. stupně: v měsíci červnu bude pokračovat prezenční i distanční vzdělávání pro žáky 1. stupně. Odevzdávání učebnic, zapůjčených školních pomůcek, vyklizení lavic a šaten bude pro žáky 1. stupně probíhat v závěrečném školním týdnu od 22. do 25.6. dle pokynů třídních učitelek (pokud jsou žáci z rizikových skupin, musí třídnické povinnosti splnit po dohodě s třídní učitelkou jejich zákonní zástupci).
 2. Žáci 9. ročníků: prezenční výuka žáků 9. ročníků bude ukončena 12.6.2020, z toho
  8. 6. prezenční výuka nebude probíhat z důvodu konání přijímacích zkoušek,
  9. a 10. 6. budou věnovány reflexi přijímacích testů na SŠ a shrnutí učiva.
  11. a 12. 6. budou mít všichni žáci 9. ročníků třídnické práce (viz níže).
 3. Žáci 2. stupně: bude pokračovat distanční výuka v kombinaci s třídnickými a konzultačními hodinami pro všechny žáky následovně:
  6.A, 6.B, 6.C – třídnická a konzultační dopoledne budou probíhat ve dnech 8., 9., 10.6.
  7.A, 7.B – třídnická a konzultační dopoledne budou probíhat ve dnech 15. a 16.6.
  8.A, 8.B – třídnická a konzultační dopoledne budou probíhat ve dnech 17. a 18.6.
 4. Třídnická a konzultační dopoledne – organizace, náplň:
  ve stanovených dnech přijdou do školy všichni žáci, příchod bude vždy od 7.45 do 8.00 hodin. Budou mít roušku a při prvním vstupu podepsané čestné prohlášení (pokud jsou žáci z rizikových skupin, musí třídnické povinnosti splnit po dohodě s třídním učitelem jejich zákonní zástupci). Ukončení bude vždy ve 12 hodin. Škola naplní veškerá epidemiologická opatření.
  Tato dopoledne jsou určena k tomu, aby žáci
  -        odevzdali všechny učebnice a zapůjčené školní pomůcky,
  -        splnili úkoly, odevzdali sešity a práce dle pokynů svých vyučujících (ty budou vyvěšeny na webu u jednotlivých předmětů),
  -        vyklidili si své věci z lavic a šaten,
  -        hotovostně platící vyúčtovali stravné se souhlasem zák. zástupců (platící na účet budou mít vyúčtování do 30.6.), vždy v provozní době vedoucí ŠJ,
  -        prokonzultovali opakování přes prázdniny se svými vyučujícími.
 5. Ukončení školního roku proběhne 26. 6., v případě alespoň trochu příznivého počasí, na koupališti v Rudě nad Moravou (vstup zdarma, po předání vysvědčení bude možné koupání, pdg. dohled nad žáky bude do 11 hodin, dále plavčík). Oběd se bude v jídelně vydávat od 11 do 12 hodin.
 6. Ředitelské volno: na dny 29. a 30.6.2020 vyhlásila  ředitelka školy Ředitelské volno.

V Rudě nad Moravou 1.6.2020                                           Mgr. Helena Pavelková, ředitelka školy

Přílohy:

čestné prohlášení

Co nového ve škole
Okresní kola matematických soutěží
There are no translations available.

26. února se v Šumperku konalo okresní kolo matematické olympiády 5. a 9. tříd. Mezi páťáky neměla naše škola žádné soutěžící, ve školním kole se jim nedařilo, nesplnili podmínky pro postup do okresního kola. V soutěži devátých tříd naši školu reprezentoval Mirek Daška ( 9. B, Bušín ) a Jan Rýznar ( 9. A, Hrabenov ), lépe se dařilo M. Daškovi, který obsadil 10. místo, k postupu do krajského kola mu chyběl jediný bod. J. Rýznar se umístil na 14. - 15. místě.

Další matematická soutěž Pythagoriáda byla letos určena také pro žáky 5. tříd, v okresním kole, které se konalo 28. února, jsme měli 4 soutěžící, vítězka školního kola M. Tvrdoňová se kola okresního kvůli nemoci nezúčastnila. Úspěšnou řešitelkou okresního škola se stala a 3. - 6. místo obsadila Beáta Pleyerová, na 23. - 30. místě se umístil Eduard Cikryt, Jan Kohout a Benjamin Zezula.

 

Výsledky školního kola Pythagoriády 5. tříd:

 1. Miloslava Tvrdoňová ( Olšany )            11 bodů

2. - 3.  Jan Kohout ( Ruda n. M. )                      10 bodů

  Beáta Pleyerová ( Štědrákova Lhota ) 10 bodů

4. -5.   Eduard Cikryt ( Radomilov )                     9 bodů

Benjamín Zezula ( Ruda n. M. )               9 bodů

 
Olympiáda v českém jazyce
There are no translations available.

Dne 14. 1. 2011 se uskutečnila Olympiáda českého jazyka. Celkem se zúčastnilo 32 žáků z 8. a 9. tříd. Do okresního kola v Šumperku postupuje Hana Hinkelmannová /9.A/ a Tomáš Jurásek /8.B/. Všem soutěžícím děkujeme za účast.

 
Konverzační soutěž v AJ
There are no translations available.

V úterý odpoledne zněla naší školou opět angličtina. Žáci 6.-9.ročníků si přišli změřit své síly v tradiční konverzační soutěži. Své jazykové dovednosti museli použít při popisování obrázků, tvoření vět k vylosovanému tématu, při vyhledávání informací z přečteného textu i při doplňování chybějících slov v přepisu poslechového cvičení – pohádky a dopisu. Výkony všech soutěžících byly velmi vyrovnané. Nejlépe si s úkoly soutěže nakonec poradila v kategorii žáků 6.-7.ročníků Miroslava Kašparová (6.A) a v kategorii žáků 8.-9.ročníků Lucie Ondráčková (9.A). Obě nás budou reprezentovat v okresním kole této soutěže. Držíme jim pěsti!


 
JESENICKÁ LIGA MLADŠÍCH DÍVEK - 2. KOLO
There are no translations available.

Ve čtvrtek 16. prosince se v tělocvičně ZŠ ve Vápenné odehrála 3 utkání 2. kola Jesenické ligy mladších dívek v basketbale.

Turnaje ve Vápenné se kromě domácích a našich hráček zúčastnily dívky z Javorníka, které se navzájem utkaly turnajovým systémem. Náš tým si připsal jednu porážku a jedno vítězství. Javorník dvě výhry a domácí hráčky odešly v obou utkáních poraženy.

Výsledky utkání:

Vápenná - Javorník 8 : 117
Javorník - Ruda 66 : 32
Ruda - Vápenná
96 : 6

 

V zápase s Javorníkem naše dívky narazily na soupeře, který bude letos těžko k poražení. Přesto se se naše dívky v zápase neztratily a herně se soupeři vyrovnaly. Soupeř však těžil z větší herní vyzrálosti a zkušeností ze zápasů žákovské ligy, kterou některé hráčky hrají v dresu BK Panters Javorník. Naše body vstřelily: Veronika Kubíčková 10, Lucie Cendelínová 9, Martina Maturová 7 a Adéla Hynková 6.

V utkání s Vápennou si zahrály všechny naše hráčky a téměř všechny se podílely bodově na vysokém konečném skóre. Naše body vstřelily: Veronika Kubíčková 31, Lucie Cendelínová 23, Martina Maturová a Adéla Hynková po 10, Klára Danielová a Michaela Unzeitigová po 6, Eliška Jurenková a Eva Kamlarová po 4 a Monika Vénosová 2.

 

Ve 2. kole se dále utkaly v Bělé domácí hráčky, Supíkovice a Česká Ves.

Ve 3. kole, které se hraje v únoru, se naše dívky utkají doma s družstvem Supíkovic a s Českou Vsí.

 
Christmas
There are no translations available.

Poděkování si zaslouží žáci 8.A a 8.B, kteří připravili příjemné předvánoční dopoledne pro své mladší spolužáky ze 3.-6.ročníku. Při plnění zábavných úkolů, luštění křížovek, doplňovaček, hraní pexesa a domina si děti zopakovaly anglickou slovní zásobu k tématu Vánoce a seznámily se s vánočními zvyky v anglicky mluvících zemích. Pro osmáky byla tato akce vyvrcholením celotýdenního projektu Christmas.

 

 
Přednášky KPP
There are no translations available.

V rámci Komplexního primárního preventivního programu se již uskutečnily přednášky Městského úřadu Šumperk, odbor sociálních věcí. Tyto vysvětlily základní pojmy týkající se práva v ČR s ohledem na věk dětí. Objasňují dětem rozdíl mezi přestupkem a právem. Přednášky formou her a dalších aktivit proběhly v  5. a 7. třídách. Pracovnice z PPP v Šumperku se zaměřila na žáky v 7. ročníku. Přednáška se zaměřila na třídní kolektivy a na předcházení sociálně patologických jevů. Poukázala na okolnosti napomáhající k negativnímu klimatu ve třídě.

 
Napájeni Sluncem 2011
There are no translations available.

Dalo by se říct, že již tradičně a už po osmé se žáci naší školy zúčastnili soutěže vozítek poháněných sluneční energií, kterou pořádaná Fakulta elektrotechniky a informatiky Vysoké školy báňské - Technická univerzita Ostrava. Soutěž je vyhlášená jako otevřená bez rozdílu věku.  V poli soutěžících pak vedle sebe stojí tátové s šesti letými dětmi, naši žáci, středoškoláci, vysokoškoláci, inženýři konstrukčních kanceláří. Úsporná opatření, se sice podepsala i na letošním počtu účastníků soutěže, ale rozhodně se to nedá říct o úrovni soutěže.

Náš školní tým jedenácti žáků vedený Mgr. Martinem Havlíčkem se pozvolna připravoval již od listopadu minulého roku, ale přesto nastalo k závěrečné úsilí, posledních deset dnů před soutěží. Každoroční  prošlapávání slepých uliček řešení některých konstrukcí, přesto se v každém projevil jeho tvůrčí mladý duch s nespoutanou fantazií , neznající nějaké technické omezení. Jaké bylo nadšení, když vozítko, které podvozkem připomínalo od kostrbatého monstra prvního lokomobilu po snahu o moderní tvary dnešních automobilů, se poprvé v záři halogenových ramp naší školní dráhy pohnulo.

Pak nastávala konfrontace klasické Newtonovské fyziky s představou autorů. Zkuste pomocí zdroje o výkonu 0,1 W roztočit obyčejný motorek, k němu najít vhodný převod, kola o vhodném průměru a celé to pospojovat do něčeho co bude držet pohromadě a ještě bude připomínat třeba i auto. Po prvním popojíždění nastává úsilí konstrukci vylepšit, odlehčit, zjednodušit, dát jiná kola, ložiska …a při tom se naučit pájet, míchat dvousložkové lepidlo, zpevňovat konstrukční uzly. A ještě k tomu, nerozbít velmi křehké skleněné panely. Pak teprve člověk pochopí hlavní myšlenku soutěže – naučit se to, co se nevměstná do žádných osnov, co promění první čmáranici na papíře ve funkční skutečnost. A vítězství nastává v okamžiku, kdy to opravdu funguje. Soutěž, je jen šlehačkou na dortu a porovnáním s ostatními.

Dnem „D“ soutěže bylo úterý 25. ledna 2011.  Po ranním vstávání následovala cesta mikrobusem do sportovní haly VŠB v Ostravě. Obsadili jsme si svá již tradiční místa na balkóně haly a šli na technickou přejímku strojů. Následovalo testování strojů na zkušebních drahách, poslední promazání převodů  a ložisek. Nemilým zjištěním, bylo opětovné zvětšení vzdálenosti světel od dráhy. Srdečné bylo i setkání s našimi bývalými žáky: Janem Rýznarem, Tomášem Krmelou a Radkem Janků.

Po slavnostním ceremoniálu, odložení strojů do depa začala jednotlivá soutěžní kola.  Solární vozítka byla rozdělena do třech kategorií: bez elektroniky (solární panel přímo napájí motorek), s pomocnou elektronikou a mikroprocesorem. Ještě se soutěžilo s vozítky poháněnými vodíkovým palivovým článkem. Navíc byla vyhlášena soutěž o nejhezčí plakát s tématikou elektromobil a soutěž v nápaditosti a technické invenci.

Již od počátku soutěže, bylo jasné, že o pořadí budou rozhodovat setiny. Prvních 10 se vešlo do půl sekundy. K vidění byli již tradiční lehké konstrukce vážící pár gramů se značným zrychlení i kapotovaná vozítka. Pozornost,  právem vzbudila konstrukce Romana Jílka, kde pohyb zajišťoval navijákem s nití ukotvenou na dojezdu dráhy. Díky rozmanitosti konstrukcí jsme obsadili opravdu celém výsledkovém poli 55 účastníků.

7

Janků Radek

1,61

9

Cékr Jiří

1,74

10

Krmela Tomáš  - SPŠ Šumperk

1,83

16

Jílek Roman

2,27

17

Nezbeda Jakub

2,5

22

Kašpar Michal

2,77

27

Vojtěšek Petr

3,15

28

Martinák Jan

3,17

33

Jiří Kubíček

3,69

35

John Petr

4,26

36

Janků Radek  - SPŠ Šumperk

4,32

39

Rýznar Jan

4,56

51

Roman Pavlů

600

52

Janků Daniel

600

Nejzajímavější bylo vyhlášení výsledků soutěže  v nápaditosti a technické invenci:

1

VOŠ a SPŠ Šumperk

Janků Radek            - motocykl s vozíkem

2

ZŠ Ruda nad Moravou

Martin Havlíček     - kráčející světluška

3

ZŠ Ruda nad Moravou

Jílek Roman            - naviják

V kategorii  vozítek s elektronikou jsme obsadil druhé místo.

Na fotografie se můžete podívat ve fotogalerii. A takto "běhá" světluška.

 
NAŠE ŠKOLA MÁ TALENT
There are no translations available.

Ve středu 22. prosince se žáci a učitelé s celé školy společně s několika rodiči a prarodiči sešli ve velké tělocvičně, aby shlédli průběh prvního ročníku soutěže „NAŠE ŠKOLA MÁ TALENT“.

 

Moderátorky Michaela Šumberová a Marie Valentová uvedly celkem třináct vystoupení:

 

–        Marie Kamlarová a Barbora Pelclová z 2.A předvedly své umění ve hře na zobcové flétny.

–        Veronika Havlíčková z 1.A zatančila „Tanec princezen“.

–        Martina Brokešová z 2.A vystoupila ve hře na housle.

–        Skupina žáků 4.A (i chlapci převlečení za dívky) předvedla orientální tanec.

–        Lenka Janků s asistentkou Soňou Budinovou (4.A) předvedla kouzelnické triky

–        V rytmu disco se zavlnily Sabina Gintherová, Veronika Kamlarová a Barbora Staňková z 5.A.

–        V countryovém rytmu zazněly klávesy Romana Pavlů a kytara Michala Kašpara ze 7.A.

–        Orientální tanec na velmi dobré úrovni předvedla Tereza Vémolová z 5.A.

–        Velký potlesk sklidil svým kouzelnickým vystoupení žák 2.A Matěj Bank.

–        Dalším discotancem se prezentovaly žákyně 7.B Barbora Mlčková a Roman Kupková.

–        Trio flétnistek ze 7.A Lenka Dokoupilová, Veronika Kubíčková a Monika Vénosová předvedlo téměř profesionální výkon

–        Vynikajícím vystoupením si získala ovace publika orientální tanečnice Kateřina Ondráčková z 9.B

–        Na závěr předvedla „Stivínovskou show“ při hře na dvě flétny současně Nikola Böserová z 8.B.

 

Porota ve složení Iva Kleinová, Helena Blehová a Martin Havlíček vždy sdělila žákům své postřehy z jejich vystoupení, vyzvedla klady a upozornila na nedostatky. Ale o pořadí soutěžících nerozhodovala.

To bylo zcela v režii diváků, kteří svými hlasy rozhodli o vítězích.

 

Konečné pořadí:

 

 1. Kateřina Ondráčková
 2. Matěj Bank
 3. Tereza Vémolová
 
Korespondenční přírodovědná soutěž
There are no translations available.

V letošním školním roce jsme se opět přihlásili do korespondenční přírodovědné soutěže, kterou každoročně vyhlašuje Středisko volného času DUHA Jeseník. Do podzimního kola se tentokrát zapojily pouze dvě třídy - 4. A a 6. A. Tradičně jsme se umístili velice dobře. Čtvrťáci obsadili první příčku a šesťáci získali dokonce ve své kategorii Zvláštní ocenění za originalitu. Museli totiž zjistit informace o ptákovi roku 2010 - kukačce obecné a vše výtvarně zpracovat. No a šesťáci to vyřešili opravdu originálně. Ukryli všechny zjištěné informace do kukačkových hodin, které si vyrobili. Čtvrťáci měli téma Popletený les. Dostali zadané přesmyčky lesních rostlin a živočichů, ty museli nejdříve vyluštit a potom opět vše výtvarně zpracovat.

 
Termíny dodávky ovoce v novém roce
There are no translations available.


Projetk Ovoce do škol bude pokračovat i v novém roce 2011. První termín dodávky je 6. 1. 2011 a následující bude 10. 2. 2011. Další termíny budou upřesněny na stránkách školy.

 
<< Start < Prev 51 52 53 54 55 56 57 58 59 Next > End >>

Page 54 of 59
« < June 2020 > »
M T W T F S S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5