Home
Důležité upozornění!
There are no translations available.

Pokud zákonní zástupci budou chtít, aby žáci neprodleně po obdržení vysvědčení mohli odejít domů, musí toto sdělení písemně oznámit a podepsat třídnímu učiteli.

Lísteček se svolením pošlete po svých dětech v den vydávání vysvědčení, tj. v pátek 26.6.2020.

 
Projekty:
There are no translations available.

Modernizace a rozvoj technické výchovy Gramotnosti inovativně
Šablony II ZŠ Ruda n.M OPVVV (MŠMT) IKAP
Školní mléko Ovoce do škol
Bezbariérovost v ZŠ Ruda n.M. MMR Podpora výuky plavání
Sportuj ve škole

Ředitelské volno ve dnech 29. - 30. 6. 2020
Pokyny k organizaci vzdělávání v měsíci červnu a ukončení šk. r. 2019/2020
Pokyny k ochraně zdraví a k provozu pro žáky 1. st. od 25. 5. do konce šk. r. 19/20
Pokyny k ochraně zdraví a k provozu pro žáky 9. r. od 11.5. do konce šk. r. 19/20

- Zadání domácí práce pro žáky je umístěno v záložkách jednotlivých tříd a je denně aktualizováno.

Pokyny ředitelky školy k organizaci vzdělávání v měsíci červnu a ukončení školního roku 2019/2020.

 1. Žáci 1. stupně: v měsíci červnu bude pokračovat prezenční i distanční vzdělávání pro žáky 1. stupně. Odevzdávání učebnic, zapůjčených školních pomůcek, vyklizení lavic a šaten bude pro žáky 1. stupně probíhat v závěrečném školním týdnu od 22. do 25.6. dle pokynů třídních učitelek (pokud jsou žáci z rizikových skupin, musí třídnické povinnosti splnit po dohodě s třídní učitelkou jejich zákonní zástupci).
 2. Žáci 9. ročníků: prezenční výuka žáků 9. ročníků bude ukončena 12.6.2020, z toho
  8. 6. prezenční výuka nebude probíhat z důvodu konání přijímacích zkoušek,
  9. a 10. 6. budou věnovány reflexi přijímacích testů na SŠ a shrnutí učiva.
  11. a 12. 6. budou mít všichni žáci 9. ročníků třídnické práce (viz níže).
 3. Žáci 2. stupně: bude pokračovat distanční výuka v kombinaci s třídnickými a konzultačními hodinami pro všechny žáky následovně:
  6.A, 6.B, 6.C – třídnická a konzultační dopoledne budou probíhat ve dnech 8., 9., 10.6.
  7.A, 7.B – třídnická a konzultační dopoledne budou probíhat ve dnech 15. a 16.6.
  8.A, 8.B – třídnická a konzultační dopoledne budou probíhat ve dnech 17. a 18.6.
 4. Třídnická a konzultační dopoledne – organizace, náplň:
  ve stanovených dnech přijdou do školy všichni žáci, příchod bude vždy od 7.45 do 8.00 hodin. Budou mít roušku a při prvním vstupu podepsané čestné prohlášení (pokud jsou žáci z rizikových skupin, musí třídnické povinnosti splnit po dohodě s třídním učitelem jejich zákonní zástupci). Ukončení bude vždy ve 12 hodin. Škola naplní veškerá epidemiologická opatření.
  Tato dopoledne jsou určena k tomu, aby žáci
  -        odevzdali všechny učebnice a zapůjčené školní pomůcky,
  -        splnili úkoly, odevzdali sešity a práce dle pokynů svých vyučujících (ty budou vyvěšeny na webu u jednotlivých předmětů),
  -        vyklidili si své věci z lavic a šaten,
  -        hotovostně platící vyúčtovali stravné se souhlasem zák. zástupců (platící na účet budou mít vyúčtování do 30.6.), vždy v provozní době vedoucí ŠJ,
  -        prokonzultovali opakování přes prázdniny se svými vyučujícími.
 5. Ukončení školního roku proběhne 26. 6., v případě alespoň trochu příznivého počasí, na koupališti v Rudě nad Moravou (vstup zdarma, po předání vysvědčení bude možné koupání, pdg. dohled nad žáky bude do 11 hodin, dále plavčík). Oběd se bude v jídelně vydávat od 11 do 12 hodin.
 6. Ředitelské volno: na dny 29. a 30.6.2020 vyhlásila  ředitelka školy Ředitelské volno.

V Rudě nad Moravou 1.6.2020                                           Mgr. Helena Pavelková, ředitelka školy

Přílohy:

čestné prohlášení

 
Co nového ve škole
Burza práce a vzdělání
There are no translations available.


Žáci devátých ročníků by měli už pomalu přemýšlet o střední škole a budoucím povolání. Proto jsme se školou vyrazili 1. 10. 2019 na Burzu práce a vzdělání  středních škol do šumperského kulturního domu.

Při vstupu jsme obdrželi kartičku s políčky, do kterých jsme měli sbírat body, abychom jsme se mohli zapojit do soutěže o nový telefon, lístky do kina Oko a další suprové ceny. Jakmile žáci uslyšeli o těchto možnostech, vidina nového telefonu je hnala dopředu, tudíž jsme se honili za bodama jako pomatení.

Body jsme ale nedostávali jen tak zadarmo, museli jsme splnit různé úkoly, či zodpověděť otázky týkající se firmy/školy, u jež stánku jsme zrovna byli. Například jsme luštili různé křížovky, tajenky nebo se učili střílet z pistole pro případ, že bychom se jednou dali na policisty. Za každý splněný úkol jsme mimo bodíků dostávali častokrát i různé cukrovinky.

Po zhruba hodině jsme se rozdělili na skupinky, podle toho, jaké obory nás zajímají. Polovina holek šla na cukrářku a zbytek na zdravotní sestru. Kluci po většině na elektromechanika, zámečníka, technika robotizace, nebo hospodáře na levandulovém poli.

Přednáška o zdravotnictví

My, co šli na přednášku o zdravotnictv, jsme nejprve zhlédli propagační video o šumperské nemocnici. Paní, která učí na zdravotní škole, nás lákala, ať jdeme v budoucnu studovat zdravotní sestřičku. Do čehož se moc lidí nenadchlo, protože po ukázce všelijakých doktorských jehel se všichni zhrozili strachy, že do nemocnice už nikdy nevkročí. Absolventky školy, které tam s námi byly, nás samozřejmě upokojily, že se nemáme čeho bát, že každý správný doktor ví, jak s takovým pekelným náčiním správně pracovat. Také jsme byli poučeni o první pomoci novorozeněte a malých dětí.

Kašparová Eliška, 9. A

Obor cukrář

Já konkrétně byla na oboru cukrář. Přijeli za námi až z Jeseníku! Byla tam s nimi jejich bývalá žákyně, která nám o sobě vyprávěla, jelikož si založila vlastní pralinkárnu. Tato paní se jmenovala Jana Kašparová. Celkově to na mě působilo dobře a „přednášku“ jsem si velmi užila. Kdybych to měla shrnout jednou větou, znělo by to asi takhle: „Jsem ráda, že nás sem paní učitelka Baslerová vzala!“

Drongová Tereza, 9. B

Hospodář na levandulovém poli

Dne 1. 10. 2019 jsem se zúčastnil v Živé knihovně akce, která se nazývala ,,Hospodář na levandulovém poli.“ Když jsme pak vešli do místnosti, tak nás okouzlila překrásná vůně bylinek. Jak jsme si sedli, tak nám pustili prezentaci o chovu zvířat na farmě. Po prezentaci nám jeden pán začal říkat o svém levandulovém poli a jeho firmě. Prý dokonce jako malý si zasadil pár levandulí. Při konci jsme mohli ochutnat limonády s příchutí levandule, meduňky a mateřídoušky.

Robin Vogel, 9. A

 
Exkurze žáků z 8.B na pilu v Rudě nad Moravou
There are no translations available.

V pondělí 7. 10. 2019 se žáci z 8.B v rámci předmětu praktické činnosti zúčastnili odborné exkurze, která proběhla na pile pana Kouřila v Rudě nad Moravou. V rámci exkurze žáci viděli zpracování dřeva, od kulatiny, která se přiveze z lesů, až po výrobu různých druhů řeziv. V provozu byla nová pásová pila, na které si žáci prohlédli podélné rozřezávání kulatiny na trámy, trámky, fošny a prkna. V další výrobní hale shlédli  výrobu desek z tvrdých dřevin na podlahy, rozřezávání kulatiny rámovou pilou, krácení desek, ořezávání oblých krajů a impregnování dřeva před škůdci. Během praktických ukázek majitel pily pan Kouřil vysvětloval žákům jednotlivé postupy a operace s materiálem. Žáky zaujalo, že kamiony odvážely kulatinu z pily v Rudě nad Moravou až do vzdálené Číny.

Milan Mazák

 
Okresní kolo Atletického čtyřboje v Šumperku
There are no translations available.

24. září se naši žáci zúčastnili velmi silně obsazené atletické soutěže. Každý závodil ve 4 disciplínách:

sprint, hod, skok a vytrvalostní běh.

Družstvo starších žáků se umístilo na 9. místě celkovým ziskem 6039 bodů. Starší žákyně byly 1O.(5992 b.), mladší žákyně 12. ( 3940 b.) a mladší žáci obsadili 14. místo (2702 b.).

V jednotlivých disciplínách se někteří naši závodníci dokázali probojovat mezi nejlepší. Ve vrhu koulí přehodila všechny soupeřky Natálie Škrlová z 9.A a výkonem 9,58 m zvítězila. V této disciplíně se dařilo i Josephině Reichlové a Míše Mazákové ( obě z 9.B ), které se rovněž probojovaly do 1. desítky. Velmi pěkného výsledku dosáhl Jirka Diviš ze 7. B, který skončil v kategorii mladších žáků na 3. místě v hodu míčkem. Ve stejné disciplíně stojí za  zmínku  i 8. Místo Pavlíny Šilarové ( 7.A )mezi mladšími žákyněmi a  9. místo Adama Ceha  (8.A) v kategorii starších žáků. Dlouhá a napínavá byla soutěž ve skoku vysokém. Zde Michaela Mazáková obsadila výkonem 135 cm krásné 5. místo.

Všichni naši žáci projevili příkladnou bojovnost, mnozí si v závodě vytvořili své osobní rekordy a celkově svým vystupováním příkladně reprezentovali školu.

Helena Konopová

 
Robotický den s průmyslovkou
There are no translations available.

V úterý 24. září 2019 proběhl na naší škole v prostoru nové školní dílny "Robotický den," pořádaný ve spolupráci s SPŠ v Šumperku. O přestávkách chodili okukovat robotické technologie i ostatní žáci školy. Vlastní soutěže se zúčastnilo 20 žáků naší školy, kteří vytvořili  10 týmů.

Měli za úkol:
- sestavit a naprogramovat funkčního robota, který na zelený signál odstartuje, projede zadaný lomený úsek a zastaví v cíli před překážkou. Na závěr provede taneční kreaci.
Hodnotil se čas potřebný pro projetí dráhy, přesnost jízdy a design.
I přes poměrně složité bodové hodnocení, bylo těžké určit tým.
S minimálním rozdílem bodů vyhrál tým ve složení Miroslav Šimek (9.A),  Milan Šíp (9.A). Postupují do okresního kola robotické soutěže, která bude příští rok v únoru.
 
Adaptační kurz 6.C
There are no translations available.

 

Úterý 10. 9. nebylo pro žáky 6. C klasickým školním dnem. Vydali se autobusem na chatu ve Štědrákové Lhotě, aby zde strávili den a noc ve společnosti svých nových spolužáků, nové třídní učitelky a pana asistenta.

Program celého pobytu byl v režii pana Petra Halamy, který se školou již roky spolupracuje. Měl v zásobě spoustu her a aktivit, které měly jasný cíl: žáci poznají blíže své spolužáky, naučí se vzájemně se poslouchat, spolupracovat, pomáhat si…a samozřejmě se u toho taky dobře pobaví.

Dobrá nálada, pěkné počasí a chutné jídlo nás provázelo celým pobytem.

 

 

 

 

 
Turnaj ve stolním tenisu - okresní kolo Šumperk
There are no translations available.

Ve středu 9. října 2019 se 7 žáků z šestých ročníků naší školy zúčastnilo okresního kola turnaje ve stolním tenisu v Šumperku. Soutěžili ve třetí kategorii, tj. šestá a sedmá třída. Naši žáci vytvořili dvě družstva, která hrála systémem každý s každým, na čtyři vítězné body. Družstvo "A" ve složení D. Klimeš, P. Diviš a O. Bednář zahráli výborně všechna utkání a ve své kategorii obsadili 1. místo. V rozhodujícím utkání s družstvem Hrabišína, které patřilo k favoritům soutěže, vybojoval důležitý čtvrtý bod Dominik Klimeš. Družstvo "B" ve složení Š. Daniel, T. Horníček a M. Poprach obsadilo 6. místo.

Milan Mazák

 
Vitamínový den
There are no translations available.

Dne 4. 10. 2019 proběhl na naší škole Vitamínový den. Jednalo se o doprovodný program k projektu „Ovoce do škol“.

Firma MK Fruit měla pro žáky I. stupně připravené různé druhy ovoce a zeleniny, ze kterých si žáci sami dělali špízy. Dobře udělaný špíz nenechal v klidu chuťové pohárky žáků a taktéž barevností lahodil oku. Na špejli si napichovali hroznové víno, mrkev, řepu a jablko. Stejně jako loni, tak i letos žáci ochutnávali čtyři vyrobené šťávy z různých druhů ovoce a zeleniny a měli poznat, z čeho je šťáva vyrobena.

Nejvíce dětem chutnala šťáva „maminkovská“ tedy z mrkvičky a jablíčka, další byla z červené řepy, jablečný mošt  a  smootie  z 6 ingrediencí ( banán, kiwi, jablko, červená řepa, med a voda).

Pracovníci firmy si pro žáky připravili minikvíz a za každou správnou odpověď se dávala odměna.

Zkrátka nepřišli ani žáci II. stupně. Pro zpestření výuky a hlavně dodání vitamínů dostali žáci na ochutnání v každé třídě jablečný mošt a ovocnozeleninové špízy.

Celé dopoledne rychle uteklo a budeme se zase těšit na příště.

J. Špačková

Další fotografie

 
Adaptační kurz 6.A
There are no translations available.

"Užili jsme si to. Chceme ještě. Bylo to super. Moc nás to bavilo. Nejlepší akce."
Tak hodnotili žáci 6.A adaptační kurz, který absolvovali 23. a 24. září ve Štědrákové Lhotě na chatě Lesanka. Na oba dva dny si pro nás připravil bohatý program pan Mgr. Petr Halama, školní psycholog. Živé člověče, nezlob se, rande, tidli tidli, týmové hry s míčky, večerní kvíz...tyto a mnohé další hry nám nedovolily se ani na chvíli nudit. Cíl kurzu byl naplněn na 100%, z Lesanky jsme odjeli jako dobrá parta lidí, kteří si věří, pomáhají a umí se podržet.
Velké díky tak patří nejen panu Halamovi, ale také týmu z Lesanky, který se postaral o naše plná bříška,
a vyšší moci za krásné počasí, které nás provázelo celým kurzem.


 
Sbírání odpadků
There are no translations available.

17. září se naše třída 4. A pustila do úklidu okolí školy. Došli jsme až k vlakovému nádraží a našli jsme všude hodně odpadků, zejména hodně plastu. Polovina žáků našla až 2 plné pytle. Nejvíce jich bylo u koupaliště, někdo našel i rozbité části kola. Po sbírání jsme si umyli ruce a šli jsme na oběd. Ve výtvarné výchově budeme dělat projekt o odpadcích a dozvíme se, jak dlouho se rozkládá třeba sklo pohozené v přírodě.

Madison Vosiková, Petr Kozák

Žáci 4. A

 
Zpátky do lavic
There are no translations available.

A je to tady! První školní den.

Někteří to berou vesele, na některé z nás už volají přijímačky.
Mnozí z nás se pořád podvědomě válí na pláži u moře a většina tajně doufá, že se ráno opět probudí do toho teplého
bezstarostného prázdninového dne.
První den školy je velká událost, zvlášť když se ocitáte v jiném prostředí a začíná vám úplně nová životní etapa.
Na chodbě se to hemžilo těmi malými vystrašenými tvářičkami, které se právě chystají zahájit šestý ročník.
Zmateně bloudí mezi třídami a strachují se, kolik let učení a zkoušek jim právě leží před nohama.
My starší už to tolik neprožíváme a děsíme se právě toho, že náš čas se v této škole každým rokem pomalu
ale jistě chýlí ke konci.
Po příchodu do třídy byli všichni plní dojmů z prázdnin, a tak nás paní třídní učitelka nechala povyprávět našim
kamarádům o dobrodružství, která jsme zažili za celé ty dva měsíce volna. Také bylo nutno připomenout si pravidla školního řádu, která žáci tak s oblibou zapomínají.
Po první hodině jsme se přesunuli do tělocvičny, kde proběhlo slavnostní zahájení a paní ředitelka nás po prázdninách
všechny uvedla do reality proslovem a představením nových tváří učitelského sboru.
Přestože byli všichni rozdovádění, a na to, že začala škola, kupodivu ve velmi dobré náladě, jsme se přeci
jen na chvíli uklidnili, abychom si mohli poslechnout státní hymnu a důstojně odstartovat nový školní rok.
Po odchodu ze školy jsme si bohužel uvědomili, že prázdniny definitivně skončily a opět nás čeká to otravné ranní
vstávání a nekonečné zápisky učiva, které nám do hlavy stejně nelezou.
Ale přesto, že je škola mnohdy otravná a náročná, když trávíte čas se správnými lidmi, i ten nejtěžší test nikdy nebude tak obtížný.
Všem šesťákům přeji hodně štěstí na druhém stupni. Berte školu s radostí, protože než se nadějete  budete v devítce.

A teď místo nudit se, rychle jíti učit se!!

Kašparová Eliška, Skoumalová Tereza    9. A


 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 7 of 59
« < July 2020 > »
M T W T F S S
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2