Home
Projekty:

 
Zápis do 1. ročníku ZŠ pro školní rok 2019/2020

se koná ve středu 3. dubna 2019 od 12 do 17 hodin a ve čtvrtek 4. dubna 2019 od 8.30 do 11.30 hodin v budově základní školy v Rudě nad Moravou. Celý článek ...

 
Co nového ve škole
Robotix 2018

Ve středu 31. ledna se náš školní tým ve složení: Veronika Havlíčková 8.A, Julie Nováková 8.B, Marek Ceh 9. A, Jan Ruprich a David Víšek z 9.B zúčastnil prvního ročníku robotické soutěže pořádané SPŠ Přerov. V příjemném prostředí nové tělocvičny průmyslové školy se sešlo v kategorii základní škol, 15 soutěžních týmů. Místní pravidla pro průjezd trati  ale potrápila  hlavu nejednoho účastníka. Přímý průjezd křižovatkou a následné pravoúhlé zabočení vyžadovalo úplně nový přístup k řešení problému jízdy robota po vytyčené trati. Druhé kolo bylo doplněno překážkou. Každý chybný průjezd křižovatkou byl penalizován posunem ve startovacím poli. Až do poslední cílové rovinky posledního účastníka ,tak nebyl jasný celkový výsledek. Nastavit tři parametry v programu, aby robot zvládl požadovaný kompromis mezi přesností a rychlostí byl i pro nás oříšek. Julii ve finálovém kole začali docházet baterie v robotu. Te za zoufalého výstražného blikání projel cílem na osmém místě. Klukům se dařilo lépe, jen to chtělo víc času na vyladění programu. I tak si Marek přivezl šesté místo a Honza s Davidem hezké čtvrté místo. Nejlépe si vedl robot Veroniky Havlíčkové, který si dojel pro třetí místo. Za čtrnáct dnů nás čeká robotiáda v Brně. Tak nám držte palce.

Fotoalbum

 
Recitační soutěž na 2. stupni

V pondělí 22. 1. 2018 se v odpoledních hodinách uskutečnilo školní kolo  recitační soutěže na 2. stupni. Soutěže se zúčastnilo celkem 15 žáků, nejlepších recitátorů z jednotlivých tříd.  Soutěžilo se ve dvou kategoriích – mladší a starší žáci.

Úroveň vystoupení žáků byla na vysoké úrovni, v kategorii 6. a 7. tříd byly předvedeny velmi vyrovnané výkony. Někteří žáci se snažili i o zdramatizování textu, pozoruhodný byl také rozsah naučeného textu. Porota měla dost těžké rozhodování, protože každý se snažil zarecitovat svou básničku co nejlépe. Chlapci a děvčata si do soutěže vybrali  různé texty. Převažovala  vhodně zvolená poezie, ale soutěžící se nebránili ani prozaickým textům.  Zazněly však také Erbenovy balady. Je ale zřejmé, že obliba Erbena je už na ústupu. Volba  textů daleko více odpovídala pocitům, myšlení, zálibám dnešní mládeže. Dokázali, že úroveň této soutěže má stoupající tendenci.

V kategorii 6. a 7. tříd se na 1. místě umístil Vojtěch Vénos (6.A), 2. místo získala Klára Krumpová (6.A) a 3. místo obhájila Anežka Gronychová (6.A) a Samuel Strýček (6.B).

V kategorii 8. a 9. tříd 1. místo obsadila děvčata z 8.A Eliška Makáňová, Veronika Kozáková a Markéta Roudenská. 2. místo získala Jana Divišová (9.B),  Martin Karger (9.B) a Veronika Havlíčková (8.A).

Všem zúčastněným žákům děkujeme a vítězům gratulujeme.

 
Soutěž malých robotů Robotrip Uničov

Dne 7. prosince 2017 se školní robotickým tým ve složení: Jan Zajíc 7. A, Julie Nováková 8.B, Marek Ceh 9. A, Marie Matýsová, Jan Ruprich a David Víšek, všichni z 9.B zúčastnili letošní první robotické soutěže na SPŠ Uničov. Letos se soutěžilo v kategoriích: Sledovač čáry LEGO a mikroprocesor, Sumo LEGO a LEGO konstruktér. Zůstali jsme věrní své kategorii sledovačů čáry pro základní školy. Soutěž probíhala na třech tratích. První trať byla spíše na rychlost. Druhá trať by technicky velmi náročná, plná křižovatek. Musela se absolvovat do 10 minut. Třetí trať nebyla tvarově náročná, ale obsahovala tři překážky.

Smolařkami soutěže se stal náš dívčí tým. Přetrénovaný robot sice vzorně projel všechny křižovatky, ale nestihl absolvovat  druhou trať v požadovaném limitu. Opravné kolo jel příliš rychle a předposlední křižovatku jaksi přehlédl. Davida s Honzou potrápil robot na třetí trati, kdy si okrajový mantinel spletl s překážkou a vyjel z dráhy. Naštěstí vynikající časy z prvních dvou kol jim zajistily čtvrté místo. Překvapení nám nachystali naši nováčci. Marek vsadil na jistotu a robot mu dopajdal pro třetí místo. V kategorii s mikroprocesorem Arduino se o překvapení postaral programátorský zelenáč Jan Zajíc s robotem sestavený ze starého Lega Technic vybavený vlastnoručně vyrobeným optickým čidlem. Poloslepý robot jedoucí na dvě čidla vylepšoval každou jízdou svoje časy. Absolvoval sice jen dvě trati, ale nakonec se prodral mezi závodní speciály a vybojoval třetí místo.

Byl to pěkný začátek sezóny. I tak máme co vylepšovat. V lednu nás čeká další soutěž. Tentokrát v Přerově.

Fotoalbum a výsledková listina.

 
Projekt Příklady dobré praxe

Projekt Příklady dobré praxe

V rámci projektu Inkluzivní vzdělávání pro Olomoucký kraj (IVOK) se na naší škole skutečnilo natáčení videa Příklady dobré praxe. Záštitou byl tajemník ústavu PhDr. René Szotkowski, Phd.D. z PdF UP Olomouc. Natáčení s hlavními aktéry se uskutečnilo v úterý 31. 10. 2017 ve 4.A. Kameramani zachytili vyučovací hodinu matematiky. Ve výuce se zaměřili na integraci žáků se specifickými poruchami a podpůrnými opatřeními .  Profesionální práce třídní učitelky p. Meluzínové a asistentky pedagoga p. Kučerové se zhodnotila příjemnou atmosférou a nadšenými dětmi, které týmově spolupracovaly. Skupinová práce se prolínala celou vyučovací hodinou. Každé dítě mělo šanci ukázat své znalosti a vědomosti.

Toto video bude v praxi nápomocno budoucím pedagogům při výuce na PdF UP.

 
Exkurze Škoda Mladá Boleslav a letecké muzeum

Dne 28. listopadu 2017 se konala pro žáky devátých tříd exkurze do Mladé Boleslavi.

Vyrazili jsme v ranních hodinách od zámku v Rudě nad Moravou a exkurze mohla začít. Cesta rychle ubíhala a za tři hodiny jsme byli na místě.

Jako první jsme navštívili firemní muzeum značky Škoda, kde jsme měli možnost vidět různá vozidla různého stáří a provedení. Měli jsme velké štěstí, jelikož zde byla i hvězda českého motorsportu, Jan Kopecký.

Po individuální prohlídce následovala komentovaná prohlídka a po ní samotná prohlídka výroby. Zde jsme měli možnost vidět výrobu jednotlivých dílů a součástek a jejich následnou montáž do karoserie automobilu.

Poslední zastávkou bylo letecké muzeum Metodějě Vlacha, k vidění byly repliky historických letadel, ale také originály. Dokonce si žáci mohli vyzkoušet letecký simulátor. Po ukončení prohlídky jsme se posilnili na cestu domů v letecké kantýně.

 
Recitační soutěž na 1. stupni

Ve středu 24. ledna 2018 se na  1. stupni naší školy uskutečnila recitační soutěž.

Umělecké výkony byly velice vyrovnané a porota měla velice těžké rozhodování.

A jak nakonec všechno dopadlo?

1. třída :1. místo - Jakub Dosoudil  2. místo - Tereza Šimková  3. místo - Šimon Brokeš

2. třída :1. místo - Veronika Pátková 2. místo - Karoína Bednaříková 3. místo - Martina Taliánová

3. třída :1. místo - Laura Markovičová 2. místo -  Viktorie Káčerková 3. místo - Tamara Danielová

4. třída :1. místo - Štěpán Pařenica 2. místo -  Elena Pavelková 3. místo - Štěpán Daniel

5. třída :1. místo -  Simona Gronychová 2. místo - Pavlína Šilarová 3. místo - Kateřina Kotrašová a Martin DvořákVítězům blahopřejeme!

 

 
Asistent pro výuku cizích jazyků na naší škole

V závěru loňského roku (2 týdny v listopadu a 2 týdny v prosinci) posílil náš školní učitelský tým asistent pro výuku cizích jazyků pan C. M. Ramsey. Jeho spontánní a přátelský projev oživil především vyučovací hodiny anglického jazyka ve 3. - 9. ročníku a umožnil žákům vnímat angličtinu nejen pomocí mluveného slova, ale také pomocí jeho vtipných "hereckých" výstupů, vedoucích ke zvýšení zájmu a pozornosti posluchačů. Vhodně zvolená témata vyučovacích hodin, pečlivá příprava ve spolupráci s vyučujícími, účelně zvolené učební pomůcky a především trpělivá práce p. Ramsey umožnili všem žákům aktivně se zapojovat do aktivit v hodině. Počáteční obavy rychle zmizely a žáci v mnoha případech zjistili, že jsou na tom s jazykovou vybaveností lépe, než si možná mysleli. V angličtině komunikovali na různá témata, nakupovali, popisovali předměty, denní zvyky, jídlo, obec i mapu Velké Británie, seznamovali se s vánočními tradicemi v anglicky mluvících zemích i ve Venezuele. V hodinách německého jazyka tvořili rozhovory v němčině, v českém jazyce srovnávali stavbu anglické a české věty, vyzkoušeli si, jak by mohla vypadat hodina fyziky, přírodopisu, zeměpisu či dějepisu vedená v angličtině, v tělesné výchově používali anglické názvosloví, ve výtvarné výchově se pokoušeli své výtvory anglicky popsat nebo si v hudební výchově zazpívali písničky v různých jazycích. S osmáky a deváťáky si p. Ramsey zahrál stolní tenis, s dětmi i dospělými si přátelsky povídal na chodbách či v jídelně, neodmítl ani společné foto. Pro žáky i pro dospělé bylo působení p. Ramsey skvělou příležitostí k využití naučených jazykových dovedností a výbornou motivací k dalšímu učení se cizím jazykům. Děkujeme a těšíme se na další setkání.

 
Olympiáda v českém jazyce

 

Dne 24. 11. 2017 proběhlo školní kolo Olympiády v českém jazyce, kterého se zúčastnilo 25 žáků z 8. a 9. tříd. Nejúspěšnějšími  řešiteli  se stali žáci 9. tříd Jan Mazák z 9.B, Vojtěch Drtil z 9.A a žákyně 8. B Tereza Elnerová s počtem 28 bodů.  Na druhém místě se  umístila Veronika Havlíčková z 8.B a třetí místo obsadila Jana Divišová z 9.B. Do okresního kola, které proběhne 5. 2. 2018 v Šumperku, postupuje z prvního místa Jan Mazák a Vojtěch Drtil.  Děkujeme všem za účast a blahopřejeme k dosaženým výsledkům.

 
Exkurze Střední Škola Dobruška - Podorlické vzdělávací centrum

Dne 1. prosince 2017 žáci: Martin Karger, Jana Divišová, David Víšek, Marie Matýsová a Jůlie Nováková jeli prezentovat a představit naši školu na Střední průmyslovou školu v Dobrušce, se kterou je naše škola ve vzdělávacím projektu.

Po příjezdu nás vřele uvítali, pohostili a následoval rozhovor o akcích a činností všech zúčastněných škol. Poté nás studentka provedla všemi objekty školy, například odbornými dílnami.

Hlavní naší činností bylo představení našeho Lego robota, kterého sestavil náš jediný dívčí tým, ukázalo se, že se mohli rovnat tamějším robotům.

Dokonce jsme měli možnost se pořádně najíst jídlem, které pro nás připravili sami studenti. Na výběr jsme měli ze čtyř jídel: palačinky, gyros, bramboráky a špekáčky. Naši kluci ochutnali vše a moc jim chutnalo.

Na závěr jsme na kameru mluvili o všech dojmech a nabídli nám zákusek. Pak jsme už jeli přejedení domů.

 
Exkurze Brno, 7.B, 15.11.2017

Dne 15. listopadu jsme jeli na exkurzi do Brna. Odjížděli jsme okolo 6. hodiny z Rudy nad Moravou. Byla ještě velká tma.

Cesta trvala zhruba 2 a půl hodiny. V autobuse jsem poslouchala písničky a byla tam vážně sranda. Po

cestě jsme se stavili na benzínce, abychom šli na záchod, nebo si něco koupili. Po příjezdu do Brna byli všichni nedočkaví.

Když jsme dojeli k Vida centru, všichni vystoupili z autobusu a už venku jsem poznala, že to tam bude super. Uvnitř to bylo úžasně obrovský. Hned na začátku tam byly kamery, ve kterých jsme se mohli vidět. Potom se nás ujala jedna slečna, která nás prováděla celým naším programem „Chytřejší než Holmes“. Když jsme to tak procházeli, zaujala mě jedna věc. Myslím, že to však zaujalo úplně všechny. Byl to obří tobogán. Strašně mě lákalo podívat se blíže. Slečna nám řekla, že na to budeme mít ještě čas. Rozdělili jsme se do skupinek po třech, dostali desky s papírem, mapou a úkoly a mohli jsme jít hledat odpovědi na různá stanoviště. Měli jsme na to 50 minut. I přes velkou náročnost to každý úspěšně zvládl. Následovalo vyhlášení vítězů. Všechny týmy měly svou truhličku, která obsahovala pro každého překvapení v podobě balónků a čokoládových mincí. Potom nám paní učitelka řekla, že máme 20 minut na projití těch všech atrakcí. Bylo tam toho mnoho. Například také obrovský klavír. Strašně se mi tam líbilo.

Nastoupili jsme do autobusu a jeli do planetária. Hned na začátku mě zaujaly prolézačky. Uvnitř to vypadalo jako v kině. Bylo to tam hezké. Ujal se nás jeden pán, který nám vykládal o vesmíru. Ukazoval různá souhvězdí, hvězdy a planety. Potom nám pustil dokument o vesmíru, ale docela mě z toho bolely oči, jelikož se promítalo i nad námi. Po skončení dokumentu jsme se ještě mohli fotit. Rozloučili jsme se a jeli domů.

Následovala ještě krátká zastávka na občerstvení. Zastavili jsme se u McDonald’ s a  KFC. Poté, co jsme dojedli, byl čas pokračovat v cestě. Zpáteční cesta se mi zdála strašně dlouhá. Po příjezdu do Rudy jsme se rozloučili a šli domů.

Za kolektiv 7.B, Monika Bertóková

 
<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Další > Konec >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
« < Únor 2019 > »
P Ú S Č P S N
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 1 2 3