Home
Projekty:
There are no translations available.

Modernizace a rozvoj technické výchovy Gramotnosti inovativně
Šablony II ZŠ Ruda n.M OPVVV (MŠMT) IKAP
Školní mléko Ovoce do škol
Bezbariérovost v ZŠ Ruda n.M. MMR Podpora výuky plavání
Sportuj ve škole

Ředitelské volno ve dnech 29. - 30. 6. 2020
Pokyny k organizaci vzdělávání v měsíci červnu a ukončení šk. r. 2019/2020
Pokyny k ochraně zdraví a k provozu pro žáky 1. st. od 25. 5. do konce šk. r. 19/20
Pokyny k ochraně zdraví a k provozu pro žáky 9. r. od 11.5. do konce šk. r. 19/20

- Zadání domácí práce pro žáky je umístěno v záložkách jednotlivých tříd a je denně aktualizováno.

Pokyny ředitelky školy k organizaci vzdělávání v měsíci červnu a ukončení školního roku 2019/2020.

 1. Žáci 1. stupně: v měsíci červnu bude pokračovat prezenční i distanční vzdělávání pro žáky 1. stupně. Odevzdávání učebnic, zapůjčených školních pomůcek, vyklizení lavic a šaten bude pro žáky 1. stupně probíhat v závěrečném školním týdnu od 22. do 25.6. dle pokynů třídních učitelek (pokud jsou žáci z rizikových skupin, musí třídnické povinnosti splnit po dohodě s třídní učitelkou jejich zákonní zástupci).
 2. Žáci 9. ročníků: prezenční výuka žáků 9. ročníků bude ukončena 12.6.2020, z toho
  8. 6. prezenční výuka nebude probíhat z důvodu konání přijímacích zkoušek,
  9. a 10. 6. budou věnovány reflexi přijímacích testů na SŠ a shrnutí učiva.
  11. a 12. 6. budou mít všichni žáci 9. ročníků třídnické práce (viz níže).
 3. Žáci 2. stupně: bude pokračovat distanční výuka v kombinaci s třídnickými a konzultačními hodinami pro všechny žáky následovně:
  6.A, 6.B, 6.C – třídnická a konzultační dopoledne budou probíhat ve dnech 8., 9., 10.6.
  7.A, 7.B – třídnická a konzultační dopoledne budou probíhat ve dnech 15. a 16.6.
  8.A, 8.B – třídnická a konzultační dopoledne budou probíhat ve dnech 17. a 18.6.
 4. Třídnická a konzultační dopoledne – organizace, náplň:
  ve stanovených dnech přijdou do školy všichni žáci, příchod bude vždy od 7.45 do 8.00 hodin. Budou mít roušku a při prvním vstupu podepsané čestné prohlášení (pokud jsou žáci z rizikových skupin, musí třídnické povinnosti splnit po dohodě s třídním učitelem jejich zákonní zástupci). Ukončení bude vždy ve 12 hodin. Škola naplní veškerá epidemiologická opatření.
  Tato dopoledne jsou určena k tomu, aby žáci
  -        odevzdali všechny učebnice a zapůjčené školní pomůcky,
  -        splnili úkoly, odevzdali sešity a práce dle pokynů svých vyučujících (ty budou vyvěšeny na webu u jednotlivých předmětů),
  -        vyklidili si své věci z lavic a šaten,
  -        hotovostně platící vyúčtovali stravné se souhlasem zák. zástupců (platící na účet budou mít vyúčtování do 30.6.), vždy v provozní době vedoucí ŠJ,
  -        prokonzultovali opakování přes prázdniny se svými vyučujícími.
 5. Ukončení školního roku proběhne 26. 6., v případě alespoň trochu příznivého počasí, na koupališti v Rudě nad Moravou (vstup zdarma, po předání vysvědčení bude možné koupání, pdg. dohled nad žáky bude do 11 hodin, dále plavčík). Oběd se bude v jídelně vydávat od 11 do 12 hodin.
 6. Ředitelské volno: na dny 29. a 30.6.2020 vyhlásila  ředitelka školy Ředitelské volno.

V Rudě nad Moravou 1.6.2020                                           Mgr. Helena Pavelková, ředitelka školy

Přílohy:

čestné prohlášení

Co nového ve škole
Čtvrteční koupání
There are no translations available.

Vzhledem k blížícímu se konci školního roku každý chápe, že učení už je na vedlejší koleji. Proto se paní ředitelka rozhodla překvapit žáky školy. Protože přesně ve čtvrtek 27. června jsme se díky ní mohli osvěžit na místním koupališti. Sešla se zde celá škola. Děti většinou už oblečené v plavkách začaly okamžitě roztahovat deky a ručníky, aby si mohly posedat nebo opalovat. Jiné děti zase hned popadly nafukovací hračky a utíkaly do bazénu. Některé třídy si dokonce udělaly piknik a třeba si objednaly i pizzu. Také jste mohli zahlédnout děti se zmrzlinou či ledovou tříští v ruce. Dokonce žáci donesli i kytaru a přemluvili pana učitele Poláka, aby si mohli zazpívat. Samozřejmě bylo důležité, aby se dodržoval pitný režim a aby se děti mazaly opalovacím krémem. Vše bylo ovšem dodrženo a nám tak nic nebránilo v tom, abychom si užili krásný slunečný den s vodou.

Veronika Kozáková, 9. A

 

 
Školní výlet 5.B
There are no translations available.

Výlet třídy 5. B – Hanušovice, Nový hrad

Většina třídy 5.B se zúčastnila výletu na Nový hrad. Výlet začal srazem 7:30 na nádraží tady v Rudě. Odsud jsme se přepravili spěšným vlakem do Hanušovic. Hned po výstupu z vlaku jsme dostali první úkol – najít první rozcestník, který uvidíme. Jeden byl naproti nádraží, a tak se všichni vydali právě tam. Následoval další úkol – vyhledat na rozcestníku šipku Nový hrad. Vydali jsme se po šipce. Před lesem jsme si vytáhli repelenty, nastříkali se a mohla naše dlouhá procházka začít. Cestou jsme většinou sbírali hříbky, ale ty jsme museli nést v rukou. Nikoho by nenapadlo, že by si na ně měl vzít košík. Takhle jsme šli a šli 3,5 kilometrů. Na druhém lesním rozcestí se dokonce rozpoutala hádka, kudy se máme vydat. To asi bylo těmi Google mapami. Pak jsme ještě zkoušeli dojít poslední kus cesty. A byl tu další úkol: zapamatovat si z rozcestníku německý název Nového hradu. Všichni si začali dělat poznámky do mobilů. Cestou jsme si hledali klacky na opékání. A konečně – stará brána Nového hradu! Jen jsme prošli bránou, tak si všichni sedli únavou na zem. Po chvíli šli někteří sbírat dříví na oheň. Ostatní svačili a pili, nebo si se zájmem prohlíželi jednotlivé zbytky hradu. Zapálili jsme nejdříve malý ohýnek. Poté jsme tam začali strkat buřty, ale pár výjimek si nad plameny opékaly rohlíky se šunkou. Při opékání jsme dostávali různé hádanky. Potom jsme hledali další hříbky, ale nalezli jsme i sladké lesní jahody. Následovně se uhasil oheň, a šli jsme do jiné části zříceniny. Byla napůl dřevěná, a napůl kamenná. Na dřevěných plochách se nedaly přehlédnout podpisy těch, co tu byli ještě dříve. Podle uvedených dat se zjistilo, že se tu podepsali lidé před čtyřmi lety. Kousek hradu měl dvě patra a nalezly se tu věci, jako kousek katalogu Jena nábytek, role toaletního papíru a další podivnosti. V druhém patře jsme si udělali pěknou třídní fotografii. Následně jsme šli 3,5 kilometrů na vlak, který nás odvezl zpět do Rudy. Tím náš výlet skončil.

Barbora Talianová

 
Raftem na Moravě s 9. A
There are no translations available.

Pondělní slunečné ráno 24. 6. 19 jsme se připraveni sešli na místním nádraží. Všichni deváťáci s nabalenými batohy byli natěšeni na přicházející zážitek. S doprovodem učitelů jsme se vlakem dopravili do Postřelmova. Přesně tam na nás čekali vřelí a ochotní instruktoři. Po rychlém občerstvení následovala krátká instruktáž o zacházení a chování na vodě. Rozdali jsme si vesty a už jsme nesli rafty na vodu.

Začátek naší cesty byl nejistý, ale postupně jsme získávali jistotu a začali si pořádně užívat. Hodina plavby utekla a my si zasloužili přestávku. Rafty jsme vytáhli na břeh a zašli do nedalekého obchodu. Odpočatí jsme mohli pokračovat v cestě. Zkušenější jsme nejen pádlovali, ale už i závodili a navzájem na sebe cákali vodou. Užívali jsme si poslední výlet natolik, že druhá část cesty byla snad ještě kratší než ta první. Takže už jen zbývalo vrátit vybavení a vytáhnout rafty.

Pořádně jsme se rozloučili s instruktory a s vodáckým pozdravem odcházeli na vlak. Dojeli jsme zpět do Postřelmova a krátkou cestou došli do našeho tábořiště. Následovala pro některé z nás opravdu těžká úloha - postavit stany. Díky vzájemné spolupráci jsme ale postavili všechny stany a za odměnu jsme se mohli osvěžit v Moravě. Po krátké pauze jsme se rozhodli zahrát si pár her. Naše nadšení stouplo,  když se k nám přidala i paní učitelka Raková. Krásný slunečný den plný zážitků jsme zakončili táborákem. Opékali jsme špekáčky a v doprovodu kytary a zpěvu jsme si užívali chvíle se svou třídou. Pozdě večer jsme se rozhodli spát. Ne všichni však ve svém stanu- byli tu i odvážlivci, kteří spali tzv. pod širákem.

Ráno po probuzení všech našich spolužáků jsme si pobalili věci i stany. Zasloužená snídaně v podobě domácí buchty od paní učitelky byla opravdu vynikající. Vydali jsme se na prohlídku hrobky v Postřelmově, kde se k nám přidali i páťáci z místní školy. Prohlídka byla zajímavá a poučující díky paní učitelce a panu průvodci z Postřelmova. Následoval oběd a poté se unavení deváťáci vydali na nádraží a mohli jet domů. Myslím, že za všechny zúčastněné mohu říci, že náš poslední výlet byl opravdu dokonalý.

Veronika Kozáková, 9. A

 
Čokoládová tretra.
There are no translations available.

10. 6. 2019 se na stadionu v Olomouci konalo čtvrtfinále atletického klání nazvaného Čokoládová tretra . Bojovalo se o postup na slavný atletický závod Zlatá tretra v Ostravě. Závodu se zúčastnily stovky dětí z Olomouckého kraje a mezi nimi i 16 žáků naší školy. Závodilo se v bězích na 100 m, 200 m a 300 m v různých věkových kategoriích. V běhu na 100 m si nejlépe vedla Julie Vodičková z 1. A, která v konkurenci 71 závodnic skončila na krásném 13. místě.

Medaile nám zacinkala zásluhou Báry Bednářové z 5.B. Ta ve vloženém závodě v hodu raketkou ( náhrada oštěpu v dětských kategoriích) obsadila 3. místo. Na stupních vítězů jí blahopřála reprezentantka ČR Šárka Kašpárková, mistryně světa v trojskoku a rovněž Jiří Mužík ( medailista mistrovství Evropy v běhu na 400m překážek).

Helena Konopová

 
RoBoJ 2019
There are no translations available.

Dne 14. července 2019 jsme zúčastnili robotického festivalu na gymnáziu v Jeseníku.  Tentokrát jsme k soutěži sledovačů čáry Lego a mikroprocesor přibrali i další disciplínu Lego SUMO. Náš Robůtek Ruda, dvojice Pavel Směšný a Jakub Babor, se postavil proti ostříleným strojům Gymnázia Zábřeh v čele s  robotem "Plachetník," který je loňským mistrem světa. Tak alespoň sbírali zkušenosti a do arény přinášeli neočekávané okamžiky začátečníků, které zkušeným borcům alespoň zamotávali hlavu.

V kategorii sledovačů čáry Lego soutěžilo přes 30 robotů. Soutěžilo se jen na jedné dráze, bez možnosti tetování, s limitem sedmi pokusů. Očekávaní favorité kteří prošli pomyslným ohněm mezinárodní robotické soutěže v Praze možná překombinovali programy pro jednoduchou dráhu. Pomyslnou štafetu úspěchu převzal náš nejmladší tým Tomáš Novotný a Jan Kotraš, kterým se podařilo vybojovat pěkné 4. místo.

Sleovače s mikroprocesorem se pro malý počet robotů jel bez rozlišení věku. Tištěná dráha na mírně zvlněné fólii dělala problémy nejednomu ze strojů. Nakonec "Bludozer" Jana Zajíce si úspěšně vyrovnal cestu ke 3. místu.

Za reprezentaci školy všem účastníkům děkuji.

Fotografie ze soutěže

 
Školní letecký den
There are no translations available.

Ve čtvrtek 27. července 2019 se uskutečnil na kopci Puntor u vodárny školní letecký den. Jeho součástí byla soutěž školních házedel. Nejlepšího času 19 s dosáhl Jakub Hájek. S RC modely se kluci zkoušeli udržet v horkém turbulentním počasí alespoň chvíli ve vzduchu. Tak jsme si užili dopolední polétání na konci školního roku.

 
Školní výlet 8.A
There are no translations available.

Letos se naše paní třídní rozhodla, že nás zničí v horách. Měli jsme naplánovanou turistickou trasu dlouhou 15 kilometrů. V osm hodin ráno jsme vyrazili vlakem do Ramzové, odkud jsme se vydali směrem na Paprsek. Po pár metrech mírného kopce byla takměř polovina třídy zcela vyčerpaná, a tak jsme museli dělat krátké pauzy na pití a odpočinek.

Vidina dobrého oběda nás hnala dopředu, a tak jsme na ten Paprsek přeci jen došli. Každý okamžitě využil bezplatného wifi připojení a objednali jsme si jídlo.  Zanedlouho se na sociálních sítích začaly  objevovat fotky našich obědů. Po zhruba hodinové pauze a nabrání nových sil jsme vyrazili na chatu, ve které jsme měli být ubytovaní. Po necelých třech hodinách chůze v nebezpečném horském terénu byli všichni opět vyčerpaní a zralí možná tak na to uhynout někde v divočině. Nakonec jsme ale vynaložili poslední síly a na chatu přece jen došli. Počas cesty každý mluvil pouze o tom, že jakmile přijde na chatu, okamžitě usne.

Když jsme ale spatřili krásný velký bazén, voleybalové hřiště a pinpongové stoly, rázem nás ospalost přešla a všichni se tak rozdováděli, že nevěděli, kam dřív skočit. Většina z nás se nahrnula do bazénu, který nám po celém dni na slunci přišel vhod. Poté byl čas večeře a následné opékání špekáčků.  Večer jsme si zahráli židličkovanou a následovala stezka odvahy, kterou jsme naštěstí všichni ve zdraví přežili. Už ráno si nás adoptoval jeden toulavý pes, který s námi šel celou cestu. V noci vyl na měsíc a strašil nás při plnění úkolů ze stezky odvahy.

Ráno si každý oddechl, že nemusíme běhat ranní rozcvičku, kterou nám paní učitelka tak moc slibovala. Nasnídali jsme se, pobalili si věci a vyrazili do Starého Města, odkud jsme jeli vlakem domů.

Skumalová, Kašparová, 8. A

 
Výlet 7. A a 7. B do Brna
There are no translations available.

 

Dne 18. 6. 2019 jsme vyrazili na výlet do Brna. Vyjeli jsme už v 5:00 ráno s malým zpožděním, protože jeden žák přišel pozdě a paní učitelka ho chtěla uškrtit. Unavení z ranního vstávání a otravných spolužáků jsme po 3 hodinách konečně dorazili k brněnskému přístavišti, odkud jsme vypluli lodí směrem k hradu Veveří.

Na hradě na nás čekal program. Mohli jsme si třeba natisknout na látku vzor, namalovat sádrový odlitek, zkusit si práci kováře nebo i cirkusové triky.

Poté nás čekala prohlídka hradu s „velmi příjemnou“ paní. Poslechli jsme si přednášku o historii hradu, nábytku a obrazech.

Vrátili jsme se zpátky na nádvoří, kde pro nás bylo připraveno divadelní představení zvané ,,Cirkus“.

V dobré náladě jsme opustili hrad, nasedli znovu na loď a vypravili se tramvají do brněnské zoo.

Užívali jsme si 3 hodinový rozchod se zvířaty.  Žákům se hodně líbili syslíci nebo kůň převalský.

Vyčerpaní z celodenního chození jsme usedli do autobusu a vyrazili domů. Cestou jsme bohužel museli minout Mc´ Donald a KFC. Domů jsme dorazili kolem osmé hodiny večer. Výlet se všem moc líbil.

 

(Eliška Matýsová a Klára Krumpová - 7. A)

 
Sjíždění řeky Moravy
There are no translations available.

Dne 6. 6. 2019 se třída 5.A zúčastnila sjezdu řeky Moravy na raftech.

Z Rudy nad Moravou jsme se přesunuli vlakem do Postřelmova, kde nás uvítali členové společnosti, od které jsme měli zapůjčené rafty.

V polovině cesty jsme měli pauzu na svačinu a na koupání. Poté jsme pokračovali až do Lukavice nad Moravou, kde jsme si opekli špekáčky, rozloučili se s instruktory a pokračovali na vlakové nádraží. Vlakem jsme dorazili v odpoledních hodinách zpět do Rudy nad Moravou.

Všichni zúčastnění si tuto exkurzi neskutečně užili, mají spoustu zážitků. Také došlo se stmelení kolektivu.

Autor: Mgr. Soňa Krestová


 
DOBRODRUŽSTVÍ NA MORAVĚ
There are no translations available.

V pátek 24. května jsme vyrazili s některými spolužáky a učitelským doprovodem z Rudy vlakem do Postřelmova.

Po příjezdu už na nás u řeky Moravy čekali instruktoři z agentury Tydra s připravenými rafty. Dostali jsme záchrannou vestu, pádlo a potom, co nám vysvětlili, jak se máme chovat, jsme se nalodili na raft. Já jsem plula společně s Monikou, Pájou, Áďou a naším instruktorem Tomášem.

,,Holky zaberte!“ zavelel Tomáš a odrazili jsme se od břehu. Řeka Morava nás začala svým rychlým proudem unášet k našemu cíli. Když jsme podplouvali most, upozorňoval nás Tomáš :,,Teď musíme objet mělčinu, tak zaberte, jinak ztroskotáme.“ Zabrali jsme pádly ze všech sil a mělčině jsme se vyhnuli, ale bylo to jen o vlásek. Po tomto náročném manévru jsme bezpečně dorazili ke břehu. Z bezpečí pevniny jsme pozorovali, jak se korytem řeky řítí další raft. Vzhledem k jeho rychlosti nám bylo jasné, že ztroskotání je nevyhnutelné. ,,To nedá!“, vykřikl jeden ze spolužáků. A v sekundě se raft ocitl na kamenech. Všechny žáky okamžitě polil studený pot, protože na raftu, který ztroskotal, jely naše paní učitelky. Nakonec se však ukázalo, že jsme se strachovali zbytečně. Raft náraz vydržel, takže jsme si oddychli, že nás bude mít stále kdo učit.

Po krátkém odpočinku jsme se všichni znovu nalodili a bezpečně dopluli do cíle.

Výlet se mi moc líbil, nakonec vše dobře dopadlo a určitě bych si ho ráda zopakovala.

Simona Divišová, 6. A

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 8 of 59
« < June 2020 > »
M T W T F S S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5