Home
Projekty:
There are no translations available.

Modernizace a rozvoj technické výchovy Gramotnosti inovativně
Šablony II ZŠ Ruda n.M OPVVV (MŠMT) IKAP
Školní mléko Ovoce do škol
Bezbariérovost v ZŠ Ruda n.M. MMR Podpora výuky plavání
Sportuj ve škole

Sdělení ke změně vzdělávání
-
Zadání domácí práce pro žáky je umístěno v záložkách jednotlivých tříd a je denně aktualizováno.

Co nového ve škole
ODZNAK VŠESTRANNOSTI OLYMPIJSKÝCH VÍTĚZŮ, krajské kolo, Hranice 28.5.2019

Po úspěchu v okresním kole OVOV postoupili naši dva reprezentanti Michaela MAZÁKOVÁ (8.B) a Jan VANĚK (3.A) do krajského kola této soutěže.

To se konalo v Hranicích v úterý 28.5.2019.

Cílem bylo opět získat co nejvyšší celkový počet bodů. Tentokrát z disciplín sprint 60 m, skok daleký, shyby na šikmé lavici, leh-sedy, hod míčkem, běh na 1000 m nebo dribling.

Počasí nám bohužel v tomto případě nebylo příliš velkou oporou. Skoro po celou dobu naše reprezentanty "osvěžoval" déšť. To jim však nezabránilo v tom, aby podali vynikající výkony.

 

MAZÁKOVÁ Michaela – 11. místo (3698 bodů)

VANĚK Jan  – 6. místo (3191 bodů)

 

Všem zúčastněným děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Ondřej Vykydal

 

 

 

 

 

 

 


 
Dopravní soutěž mladých cyklistů, okresní kolo, Mohelnice 21.5.2019

Po úspěšném absolvování školního kola dopravní soutěže se naši žáci zúčastnili okresního kola "Dopravní soutěže mladých cyklistů". To se konalo v úterý 21. 5. 2019 v Mohelnici. Soutěžilo se ve dvou věkových kategoriích - vždy dvě dívky a dva chlapci.

Úkolem soutěžících bylo získat co nejméně trestných bodů v disciplínách jízda zručnosti, pravidla silničního provozu, první pomoc a jízda na dopravním hřišti. Cílem jízdy na dopravním hřišti bylo v limitu pěti minut zastavit na vyznačených stanovištích ve správném pořadí (každý žák si pořadí vylosoval). Plnění tohoto úkolu muselo však probíhat v souladu s pravidly silničního provozu. V opačném případě byly opět přičítány trestné body. Celkové pořadí družstva se určovalo na základě součtu trestných bodů všech jeho členů.

V kategorii 1 (10 – 12 let) obsadila naše škola 10. místo.

V kategorii 2 (13 – 16 let) obsadila naše škola 10. místo.

Zvláště bych chtěl ocenit výkon Kateřiny KOTRAŠOVÉ (6.A), která za všechny disciplíny získala pouze 49 trestných bodů, což je 10. nejlepší výsledek v kategorii starších.

Soutěže se účastnili tito žáci:
kategorie 1: VLČKOVÁ Marta (5.A), GRONYCHOVÁ Simona (6.A), HORNÍČEK Tomáš (5.A), PLEYER Václav (5.A)
kategorie 2: PODHORNÁ Daniela (6.B),  KOTRAŠOVÁ Kateřina (6.A), KONYARIK Matěj (9.B), VÁCLAVEK Michal (9.B)

Děkuji všem za účast a nasazení při plnění jednotlivých disciplín. Věřím, že pokaždé jakmile sednete na kolo, vzpomenete si, co jste se zde naučili.

Ondřej Vykydal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Exkurze "Černý Potok" očima žáků IV. A
There are no translations available.

Viktorie Káčerková a Laura Markovičová

Ve čtvrtek 6. června jsme jeli do tábora Černý Potok. Sraz před školou byl v 7:45. U zámku jsme nastoupili do autobusu a jeli jsme hodinu a půl. Cestou jsme museli jednou zastavit, protože celý autobus potřeboval nutně na záchod. Na táboře jsme si odložili baťůžky a nasvačili jsme se. Potom jsme se seznámili s Muži v černém.  Roman, nejhlavnější instruktor, nám je představil. Byl to agent D a agent R – specialisté pro boj s mimozemšťany. A ti nám řekli, ať se přesuneme na velitelství, kde začneme s výcvikem na agenty.

Nejprve jsme se naučili dvě zásady. Pokud instruktor zvedne ruku, tak je zvedneme také a budeme absolutně potichu. Zadruhé – když začne hrát metalová hudba, tak máme všeho nechat a shromáždit se před velitelstvím. Začal náš dlouhý výcvik se spoustou disciplín. Nejvíce nás bavila vodní skluzavka. Po absolvování jsme vyrazili do lesa za mimozemšťanem. Už tam na nás číhal. Mysleli jsme, že bude hodně zlý. Ale mýlili jsme se. Byl hodný a předal nám tajnou zašifrovanou zprávu.

Dali jsme si přestávku na oběd a nacpali se ovocnými knedlíky.

Po obědě jsme začali luštit zprávu. Po celém táboře byli rozmístěné papírky se symboly a písmeny. Hledali jsme je a zapamatovali si je. Postupně jsme rozluštili celou zprávu. Mimozemšťan nás prosil o pomoc, protože v lese ztroskotal se svou lodí.

Znovu jsme za ním vyrazili do lesa. Přes překladač jsme se ho zeptali, co máme dělat a on nám dal další zprávu s návodem na mimozemský vysílač, kterým by si mohl přivolat druhou loď. Tak jsme mu vysílač postavili. Mimozemšťan byl moc rád a poděkoval nám. Potom jsme museli odejít, aby nás nezasáhly plameny přistávající rakety.

Muži v černém nám také poděkovali za záchranu mimozemšťana. Rozloučili se s námi a my vyrazili směrem k domovu.

 
Literární exkurze 8. tříd do Prahy
There are no translations available.

V pátek 31. 5. 2019 jsme se vydali s osmými třídami na exkurzi do Prahy. Sraz byl brzy ráno a zanedlouho jsme vyrazili na cestu. Cestou jsme se občerstvili v McDonald’s a pokračovali dál.
Naše první zastávka byla Strahovská knihovna, která je součástí kláštera, který vznikl už v roce 1143. Počet svazků čítá přes 200 000, z toho 3000 rukopisů a 1500 prvotisků. Viděli jsme mnoho starých knih, ale nejstarší kniha – Strahovský evangeliář  - se datuje do roku 860.

Poté jsme zamířili na Pražský hrad, kde jsme zhlédli střídání stráží.  Naše kroky pokračovaly po Nerudově ulici, kde žil a působil spisovatel Jan Neruda a po Karlově mostě až do Národního divadla. Dozvěděli jsme se mnoho nejen o historickém požáru divadla roku 1883, ale také něco o novodobé scéně. Vystoupali jsme na terasu a kochali se výhledem na okolí. Viděli jsme základní kameny a vysvětlili jsme si význam maleb po celém divadle.

Naše třetí a poslední zastávka byla bývalá jezuitská kolej neboli Klementinum. Tento komplex barokních budov je známý pro meteorologická měření, která tu začala už v polovině 18. století. Seznámili jsme se s meteorologickými i astronomickými pomůckami a vystoupali na astronomickou věž do výše 52 metrů. Pražské Klementinum několikrát navštívil W. A. Mozart a zdržel se zde i známý astronom M. Koperník.

Návrat byl v pozdních večerních hodinách. Literární exkurze se všem zúčastněným líbila.

Eliška Makáňová, Veronika Havlíčková, Denisa Niklová 9. A

 
16. ročník Robotického dne v Praze
There are no translations available.

Ve dnech 1. - 2. června  se konal v Kongresovém centru Praha 16. ročník Robotického dne. Zde se proti sobě utkávaly týmy se svými roboty v různorodých soutěžích.
Celkem se zúčastnilo 350 soutěžících z 10 zemí s 229 roboty  v 9 soutěžních kategoriích. Celou akci organizovala Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy a Spolek Robonika. První den probíhala kvalifikační kola. Ta byla v naší skupině čtyři. Roboti museli sledovat čáru a v každém kole překonat různé překážky - křižovatky, rozdvojky, objetí překážky a chybějící čáry - samozřejmě se to jelo na čas. Naše kategorie se dělila na sledovač stavebnice Lego a sledovač s mikroprocesorem. Jen bylo malou nevýhodou,  že se s žáky základních škol utkali i středoškoláci.

První tři kola jsme zvládli jen s malými obtížemi. Se čtvrtým kolem už nastal menší problém. Tam byla v určitém místě přerušená čára a velice ostré zatáčky. To mnohým pokazilo plány. Ten den jsme to projeli skoro všichni. A protože se pomalu chýlilo k večeru, opustili jsem soutěžní prostory a vydali se do kempu na kraji Prahy. Tam jsme přespali v mobilním domku. Přestože nás přepadala únava, našli se i tací, co večer pomocí černé pásky vytvořili dráhu a pokračovali v programování. 

Druhý den mohla do Kongresového centra i veřejnost. Docela mě překvapilo, že se tam objevila i Česká televize.

Čtvrté kolo končilo kolem půl jedné. Bohužel ho robot Ondřeje Langera a Matěje Höhla nezvládl projet, a tak byl diskvalifikován.

Následovalo sedmifinále, kdy se ze skupiny vybralo podle součtu všech časů osm nejlepších. Robot Julie Novákové a Veroniky Havlíčkové patřil mezi ně.
Dráha, na níž se konalo sedmifinále, byla odhalena až chvilku před začátkem, a proto měly jen několik minut na úpravu programu. Asi by fungoval dobře, ale to by nesměly přehlédnout jeden drobný detail, kvůli kterému se náš robot sekl na dráze a byl vyřazen.
Kupodivu dopadlo podobně i dalších šest týmu, a tak se předával jen pohár za první místo. Ten vyhrál jeden tým z Ruska.
Podle součtů časů se holky umístily na čtvrtém místě.
Následovalo poslední kvalifikační kolo sledovačů čáry s mikroprocesorem. Bylo velice zajímavé sledovat, jak se v kvalifikačním čase předhání pan učitel Havlíček s týmem Matouše Bartůška a Jana Zajíce. Na konec byl ale robot pana učitele o něco pomalejší, a právě díky tomu získali kluci postup do sedmifinále. To se jelo stejně jako v předešlé skupině.
Robot jejich týmu jel za začátku dobře, ale potom se mu podařilo vyjet na křižovatce z čáry a zpátky se už nevrátil. Také byli vyřazeni z finále a podle součtů časů skončili na osmém místě.

Jelikož nám jel vlak, museli jsem rychle spěchat na nádraží, abychom se dostali domů v rozumnou dobu.

S časovým odstupem musím říci, že jsme si vedli velmi dobře a i když jsme nic nevyhráli, získali jsme další cenné zkušenosti.

Veronika Havlíčková

Fotogalerie

 
Havraní pálka, 2. kolo, Šumperk 24.5.2019

V pátek 24. 5. 2019 se reprezentanti naší školy zúčastnili 2. kola baseballové soutěže "Havraní pálka".

V po úspěšném prvním kole jsme byli připraveni bojovat o 1. místo v obou kategoriích (dívky a chlapci).

Dívky se opět utkaly s týmy škol ZŠ Sluneční Šumperk, ZŠ Mohelnice Vodní a ZŠ Postřelmov. V tomto kole naše družstvo dívek opravdu excelovalo a podařilo se jim porazit všechny soupeře!  Tým ze ZŠ Sluneční porazily 8:0, Postřelmov 8:3 a Mohelnici 5:4. To jim zajistilo 1. místo v celkovém pořadí soutěže. Dívky si tak odvezly putovní trofej v podobě havrana.

Chlapci si z prvního kola přivezli těsnou výhru 20:19 nad Mohelnicí. Druhého kola se však navíc zúčastnil tým chlapců ze ZŠ Sluneční Šumperk, kteří nakonec rozhodli celý turnaj....
V utkání s Mohelnicí totiž opět došlo k těsné výhře. Tentokrát jsme to však nebyli my, ale Mohelnice, kdo vyhrál těsným skóre 7:6. Situace byla tedy opravdu zapeklitá. Porazili jsme Mohelnici a Mohelnice porazila nás. Skóre jsme měli také stejné. Co tedy může rozhodnout? Právě zápas se ZŠ Sluneční! Mohelnici i nám se podařilo ZŠ Sluneční porazit. Rozdíl byl ten, že Mohelnice vyhrála 20:0 a my 15:2. To je něco, co vás opravdu zamrzí. Takový je však sport. Chlapci tak celkově obsadili 2. místo.

Družstvo chlapců:

PECKO Filip (7.A), VŠETÍČEK Adam (7.A), PODHORNÝ Jan (7.B), POPRACH David (8.B), SEBERA Jiří (8.B), MÜLLER Otto Šimon (8.B), GERCIS Nicolas Blažej (9.A), HORNÍČEK Aleš (9.A), PODHORNÝ Jakub (9.B), ŠAJ Petr (9.B)

Družstvo dívek:
ZVÁROVÁ Romana (7.A), APLOVÁ Eliška (7.B), ŠEVČÍKOVÁ Adéla (7.B), VLKOVÁ Alena (7.B), ŠKRLOVÁ Natálie (8.A), KAMLAROVÁ Zuzana (8.B), REICHLOVÁ Josephina Karolina (8.B), ŠŤASTNÁ Anna (9.A), ELNEROVÁ Tereza (9.B), KVAPILÍKOVÁ Vendula (9.B), ZVÁROVÁ Ladislava (9.B)

Oba týmy si zaslouží velkou pochvalu. Poskytly totiž opravdu napínavé okamžiky a na jejich zápasy byla radost se dívat.

Ondřej Vykydal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pohár rozhlasu, okresní kolo, Šumperk 9. a 10. 5.2019

Letošní rok jsme se opět zúčastnili okresního kola atletické soutěže "Pohár rozhlasu". V tomto roce byly tentokrát kategorie mladší a starší rozděleny do dvou dnů. Pohár rozhlasu se pro starší kategorii konal ve čtvrtek 9.5. a pro mladší v pátek 10.5.2019.

Naši reprezentanti opět soutěžili v těchto disciplínách:
Kategorie starší žákyně - 60 m, 800 m, skok vysoký, skok daleký, vrh koulí 3 kg, štafeta 4x60m
Kategorie starší žáci - 60 m, 1500 m, skok vysoký, skok daleký, vrh koulí 4 kg, štafeta 4x60 m
Kategorie mladší žákyně - 60m , 600 m, skok vysoký, skok daleký, hod míčkem 150 g, štafeta 4x60 m
Kategorie mladší žáci - 60 m, 1000 m, skok vysoký, skok daleký, hod míčkem 150 g, štafeta 4x60 m

V každé kategorii nastoupilo 15 až 16 týmů z okolních škol. V každé individuální disciplíně závodili přibližně 3 žáci z každé školy.  Rozhodnutí organizátorů realizovat tuto soutěž ve dvou dnech bylo tedy určitě rozumné. Jediné, co ztěžovalo průběh soutěže, bylo nepříznivé počasí v obou případech. Každou chvíli jsem čekal, že mi někdo řekne: "Vzdávám to!" Ale k tomu nedošlo. Evidentně naši žáci nejsou "z cukru". O tom také svědčí vynikající výkony, kterých dosáhli.

DRUŽSTVA:

Kategorie starší žákyně – 9. místo

Kategorie mladší žákyně – 11. místo

Kategorie starší žáci – 6. místo

Kategorie mladší žáci – 3. místo


JEDNOTLIVCI (do 10 místa):

 • Kategorie starší žákyně:
  • Štafeta 4x60m:
   • 10. místo: KVAPILÍKOVÁ Vendulka (9.B), ELNEROVÁ Tereza (9.B), ŠKRLOVÁ Natálie (8.A) a BERKOVÁ Alena (9.A) - 36,52 s
  • skok vysoký:
   • 3. místo: KVAPILÍKOVÁ Vendulka (9.B) - 130 cm
  • vrh koulí:
   • 3. místo: ŠKRLOVÁ Natálie (8.A) - 8,52 m
   • 9. místo: KVAPILÍKOVÁ Vendulka (9.B) - 7,97 m
   • 10. místo: BANKOVÁ Martina (9.B) - 7,73 m
 • Kategorie starší žáci:
  • Běh 1500 m:
   • 3. místo: VÁCLAVEK Michal (9.B) - 5:01,30
  • Štafeta 4x60 m:
   • 9. místo: PODHORNÝ Jakub (9.B), BIAK Ondřej (9.B), TRÁVNÍČEK Zdeněk (9.A) a VÁCLAVEK Michal (9.B) – 32,15 s
  • Skok daleký:
   • 7. místo: TRÁVNÍČEK Zdeněk (9.A) – 4,85 m
   • 8. místo: VÁCLAVEK Michal (9.B) - 4,84 m
  • Skok vysoký:
   • 6. místo: GERCIS Nicolas Blažej (9.A) - 1,55 m
 • Kategorie mladší žákyně:
  • Štafeta 4x60 m:
   • 10. místo: REICHLOVÁ Josephina Karolina (8.B), HAJTMAROVÁ Sára (8.B), KAMLAROVÁ Zuzana (8.B) a MATÝSOVÁ Eliška (7.A) - 36,65 s
  • Běh 60 m:
   • 10. místo: HAJTMAROVÁ Sára (8.B) - 9,19 s
 • Kategorie mladší žáci:
  • Běh 1000 m:
   • 8. místo: KAŠPAR Radek (8.A) – 3:25,87
   • 10. místo: VÉNOS Vojtěch (7.A) – 3:27,35
  • Štafeta 4x60 m:
   • 9. místo: GRONYCH Robin (8.A), VÍŠEK Jan (7.B), CEH Adam (7.A) a POPRACH David (8.B) – 34,83 s
  • Běh 60 m:
   • 7. místo: GRONYCH Robin (8.A) - 8,49 s
  • Hod míčkem:
   • 1. místo: KAŠPAR Radek (8.A) - 66,82 m
   • 9. místo: CEH Adam (7.A) - 51,51 m
  • Skok daleký:
   • 5. místo: GRONYCH Robin (8.A) - 4,50 m
   • 9. místo: CEH Adam (7.A) - 4,32 m
  • Skok vysoký:
   • 3. místo: MAŠA Lukáš (7.A) - 1,40 m

Všem reprezentantům tímto děkujeme za účast, snahu a vynikající výkony.

Ondřej Vykydal

Kompletní výsledky jsou dostupné na drese:
Starší kategorie: https://online.atletika.cz/vysledky/39179
Mladší kategorie: https://online.atletika.cz/vysledky/39178/0/5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Divadelní představení
There are no translations available.

 

 

 

4.6. žáci druhého stupně odjeli do Šumperka a navštívili tamější divadlo. Zhlédli divadelní hru Sherlock Holmes a pes baskervillský. Divadelní hru lze hodnotit jako velmi zdařilou, a ačkoli se jedná o kriminální příběh z ponurého anglického venkova, vyskytly se chvíle, kdy se žáci jistě i od srdce zasmáli.

 
1. pomoc
There are no translations available.

Přednáška 1. pomoci

Dne 23. 5. 2019 se ve škole po velké přestávce uskutečnila přednáška, kde jsme se přesunuli do světa záchranářů.

Ano, hádáte správně, přednáška první pomoci.

Od základu až k samotnému konci.

Přednášel nám to pán, který se jmenoval Petr Minář.

Pocházel ze Šumperského záchranářského sboru.

Bavili jsme se o základech, jestli známe čísla a jaká používáme v žádané situaci. Dozvěděli jsme se, že je lepší volat 155 než 112.

Jak správně postupovat, když se dotyčnému udělá zle, spadne z kola, popálí se, či si něco zlomí.

Abychom se přesunuli do děje.

Pan Minář si vybral dobrovolníka a předváděl ho jako „pacienta“ po pádu z kola.

Ukazoval, jak se k „pacientovi“ chovat. Jak mu poskytnout první pomoc.

Velice nás zaujalo informace ohledně tepenného krvácení, jak dotyčnému pomoci.

Bylo to velice zajímavé, a myslím si, že by takových přednášek  mohlo být více.

Samuel Strýček, Radek Kouřil

 

 
Návštěva knihovny
There are no translations available.

V pondělí 27. 5. 2019 žáci 3. A navštívili místní knihovnu. Zde pro ně měla paní knihovnice připravený zajímavý program. Nejprve si vyslechli klasickou pohádku od K. J. Erbena, potom hádali písně z pohádek a na závěr se dozvěděli, jak vlastně vzniká kniha.

Děkujeme paní knihovnici za připravený program. Budeme se těšit na příští návštěvu.

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 9 of 58
« < April 2020 > »
M T W T F S S
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3