Home
Důležité upozornění!
There are no translations available.

Pokud zákonní zástupci budou chtít, aby žáci neprodleně po obdržení vysvědčení mohli odejít domů, musí toto sdělení písemně oznámit a podepsat třídnímu učiteli.

Lísteček se svolením pošlete po svých dětech v den vydávání vysvědčení, tj. v pátek 26.6.2020.

 
Projekty:
There are no translations available.

Modernizace a rozvoj technické výchovy Gramotnosti inovativně
Šablony II ZŠ Ruda n.M OPVVV (MŠMT) IKAP
Školní mléko Ovoce do škol
Bezbariérovost v ZŠ Ruda n.M. MMR Podpora výuky plavání
Sportuj ve škole

Ředitelské volno ve dnech 29. - 30. 6. 2020
Pokyny k organizaci vzdělávání v měsíci červnu a ukončení šk. r. 2019/2020
Pokyny k ochraně zdraví a k provozu pro žáky 1. st. od 25. 5. do konce šk. r. 19/20
Pokyny k ochraně zdraví a k provozu pro žáky 9. r. od 11.5. do konce šk. r. 19/20

- Zadání domácí práce pro žáky je umístěno v záložkách jednotlivých tříd a je denně aktualizováno.

Pokyny ředitelky školy k organizaci vzdělávání v měsíci červnu a ukončení školního roku 2019/2020.

 1. Žáci 1. stupně: v měsíci červnu bude pokračovat prezenční i distanční vzdělávání pro žáky 1. stupně. Odevzdávání učebnic, zapůjčených školních pomůcek, vyklizení lavic a šaten bude pro žáky 1. stupně probíhat v závěrečném školním týdnu od 22. do 25.6. dle pokynů třídních učitelek (pokud jsou žáci z rizikových skupin, musí třídnické povinnosti splnit po dohodě s třídní učitelkou jejich zákonní zástupci).
 2. Žáci 9. ročníků: prezenční výuka žáků 9. ročníků bude ukončena 12.6.2020, z toho
  8. 6. prezenční výuka nebude probíhat z důvodu konání přijímacích zkoušek,
  9. a 10. 6. budou věnovány reflexi přijímacích testů na SŠ a shrnutí učiva.
  11. a 12. 6. budou mít všichni žáci 9. ročníků třídnické práce (viz níže).
 3. Žáci 2. stupně: bude pokračovat distanční výuka v kombinaci s třídnickými a konzultačními hodinami pro všechny žáky následovně:
  6.A, 6.B, 6.C – třídnická a konzultační dopoledne budou probíhat ve dnech 8., 9., 10.6.
  7.A, 7.B – třídnická a konzultační dopoledne budou probíhat ve dnech 15. a 16.6.
  8.A, 8.B – třídnická a konzultační dopoledne budou probíhat ve dnech 17. a 18.6.
 4. Třídnická a konzultační dopoledne – organizace, náplň:
  ve stanovených dnech přijdou do školy všichni žáci, příchod bude vždy od 7.45 do 8.00 hodin. Budou mít roušku a při prvním vstupu podepsané čestné prohlášení (pokud jsou žáci z rizikových skupin, musí třídnické povinnosti splnit po dohodě s třídním učitelem jejich zákonní zástupci). Ukončení bude vždy ve 12 hodin. Škola naplní veškerá epidemiologická opatření.
  Tato dopoledne jsou určena k tomu, aby žáci
  -        odevzdali všechny učebnice a zapůjčené školní pomůcky,
  -        splnili úkoly, odevzdali sešity a práce dle pokynů svých vyučujících (ty budou vyvěšeny na webu u jednotlivých předmětů),
  -        vyklidili si své věci z lavic a šaten,
  -        hotovostně platící vyúčtovali stravné se souhlasem zák. zástupců (platící na účet budou mít vyúčtování do 30.6.), vždy v provozní době vedoucí ŠJ,
  -        prokonzultovali opakování přes prázdniny se svými vyučujícími.
 5. Ukončení školního roku proběhne 26. 6., v případě alespoň trochu příznivého počasí, na koupališti v Rudě nad Moravou (vstup zdarma, po předání vysvědčení bude možné koupání, pdg. dohled nad žáky bude do 11 hodin, dále plavčík). Oběd se bude v jídelně vydávat od 11 do 12 hodin.
 6. Ředitelské volno: na dny 29. a 30.6.2020 vyhlásila  ředitelka školy Ředitelské volno.

V Rudě nad Moravou 1.6.2020                                           Mgr. Helena Pavelková, ředitelka školy

Přílohy:

čestné prohlášení

 
Co nového ve škole
DOBRODRUŽSTVÍ NA MORAVĚ
There are no translations available.

V pátek 24. května jsme vyrazili s některými spolužáky a učitelským doprovodem z Rudy vlakem do Postřelmova.

Po příjezdu už na nás u řeky Moravy čekali instruktoři z agentury Tydra s připravenými rafty. Dostali jsme záchrannou vestu, pádlo a potom, co nám vysvětlili, jak se máme chovat, jsme se nalodili na raft. Já jsem plula společně s Monikou, Pájou, Áďou a naším instruktorem Tomášem.

,,Holky zaberte!“ zavelel Tomáš a odrazili jsme se od břehu. Řeka Morava nás začala svým rychlým proudem unášet k našemu cíli. Když jsme podplouvali most, upozorňoval nás Tomáš :,,Teď musíme objet mělčinu, tak zaberte, jinak ztroskotáme.“ Zabrali jsme pádly ze všech sil a mělčině jsme se vyhnuli, ale bylo to jen o vlásek. Po tomto náročném manévru jsme bezpečně dorazili ke břehu. Z bezpečí pevniny jsme pozorovali, jak se korytem řeky řítí další raft. Vzhledem k jeho rychlosti nám bylo jasné, že ztroskotání je nevyhnutelné. ,,To nedá!“, vykřikl jeden ze spolužáků. A v sekundě se raft ocitl na kamenech. Všechny žáky okamžitě polil studený pot, protože na raftu, který ztroskotal, jely naše paní učitelky. Nakonec se však ukázalo, že jsme se strachovali zbytečně. Raft náraz vydržel, takže jsme si oddychli, že nás bude mít stále kdo učit.

Po krátkém odpočinku jsme se všichni znovu nalodili a bezpečně dopluli do cíle.

Výlet se mi moc líbil, nakonec vše dobře dopadlo a určitě bych si ho ráda zopakovala.

Simona Divišová, 6. A

 
Sportovní den pro žáky budoucích 6. tříd
There are no translations available.

Dne 11. 6. 2019 se na naší škole uskutečnil sportovní den pro budoucí šesťáky.

Sešli se zde žáci z Rudy nad Moravou, Hrabenova, Olšan a Bohdíkova.

Hned po příchodu na fotbalové hřiště za školou byli rozděleni do týmů podle tříd, do níž budou příští rok chodit.  Poté už jen stačilo rozdělit tým na dívky a chlapce a mohlo se začít.

Každý tým měli na starost tři deváťáci, kteří je vodili po různých stanovištích. Skupiny chodily po jednotlivých stanovištích.

Nejdřív se v areálu fotbalového hřiště utkali dívky ve hře zvané branball, což je hra podobná baseballu. Tam proti sobě bojovaly v jedné hře vždy jenom dvě skupiny, ta třetí mezitím skákala do dálky z místa.

Naopak dvě skupiny chlapců si v prostorách koupaliště zahrály přehazovanou, to je hra podobná volejbalu. Ta zbylá, třetí skupina, házela do dálky.

Dále následovala krátká svačina a poté program pokračoval dál. Tentokrát se skupiny vyměnily. Dívky šly do areálu koupaliště a chlapci zamířili na fotbalové hřiště.

Asi kolem jedenácté všichni skončili a šli se napít. Učitelky si zapsaly získané body a deváťáci nachystali věci pro další aktivitu. Tou byla štafeta. Jednotlivé skupiny byly za sebou v řadě a členové běhali z jednoho bodu do druhého a přenášeli určité slovo, které poslední člen v řadě zapisoval. Tato disciplína byla na čas.

Za všechny aktivity získávaly skupiny dívek i chlapců body a ty se poté podle týmů sčítaly.

Podle toho, co jsme za celý den vypozorovala, musím soudit, že boj mezi týmy byl velmi vyrovnaný. Každé skupině šla jiná aktivita a některé skupiny v ní značně vynikaly. A i přes to musí mít tato soutěž svého vítěze i poraženého. Na třetím místě skončila budoucí 6. C, na druhém místě 6. B a na prvním 6. A.

Veronika Havlíčková, 9. A

Další fotografie.

 
Exkurze jeskyně Na Pomezí a Jeseník
There are no translations available.

Exkurze V.B „Za krásami Jeseníků“očima Anety Danielové, Anety Vlčkové, Michaely Vinklerové, Adély Gronychové

Akce se konala 6. června 2019. Sraz jsme měli o půl osmé na rudském vlakovém nádraží. Cestovali jsme až na zastávku Jeskyně Na pomezí. Udělali jsme si přestávku a pan učitel šel mezitím vyřídit lístky do jeskyně. Přišel si pro nás průvodce a ukázal nám jeskyni. Byla to krása. V podzemí bylo jen 7 stupňů Celsia. Pán nám řekl také spoustu zajímavostí. Bylo tam například srdce, kterého jste se mohli dotknout levou rukou a něco si přát. Do roka a do dne se prý přání vyplní. Víte, co je stalaktit, stalagmit nebo stalagnát? My už ano! Po prohlídce jsme si mohli zakoupit různé suvenýry nebo turistické známky. Kdo měl hlad, mohl se nabaštit Potom jsme vyrazili na tříkilometrovou trasu k Medvědímu kameni. Pokochali jsme se nádhernou vyhlídkou do okolí. A znovu na cestu – 5 km do lázní v Jeseníku. Viděli jsme postupně cestou sedm pramenů a také jednu užovku a tři žáby. V lázních jsme se ochladili v brouzdalištích, prozkoumali místní obchůdky, dali jsme si zmrzlinu a nakoupili lázeňské oplatky. Počkali jsme na autobus, který nás dovezl na vlakové nádraží. A odtud vláčkem zpátky do Rudy. Celkem jsme ušli 11 kilometrů. Byl to super výlet!

 
Mezinárodní den dětí v kině
There are no translations available.

V pátek 31. 5. 2019 se žáci z I. stupně ZŠ Ruda nad Moravou zúčastnili filmového představení – Jak vycvičit draka 3 v 3D projekci.

Film Jak vycvičit draka 3 je pokračováním příběhu o vikingu Škyťákovi, jeho draku Bezzubkovi a jejich partě kamarádů a draků. Navazuje na předchozí dva úspěšné díly. I tento díl je velmi napínavý a plný akce. Díky 3D projekci jsme se stali i my součástí zajímavého příběhu, neboť boj o záchranu draků probíhal přímo kolem nás.

Žáci byli z filmu nadšeni, protože většina z nich velmi dobře znala první dva díly. Na další pokračování se velmi těšili. Podle spokojených výrazů ve tváři můžeme usoudit, že se jim film líbil.

 
Havraní pálka, 2. kolo, Šumperk 24.5.2019

V pátek 24. 5. 2019 se reprezentanti naší školy zúčastnili 2. kola baseballové soutěže "Havraní pálka".

V po úspěšném prvním kole jsme byli připraveni bojovat o 1. místo v obou kategoriích (dívky a chlapci).

Dívky se opět utkaly s týmy škol ZŠ Sluneční Šumperk, ZŠ Mohelnice Vodní a ZŠ Postřelmov. V tomto kole naše družstvo dívek opravdu excelovalo a podařilo se jim porazit všechny soupeře!  Tým ze ZŠ Sluneční porazily 8:0, Postřelmov 8:3 a Mohelnici 5:4. To jim zajistilo 1. místo v celkovém pořadí soutěže. Dívky si tak odvezly putovní trofej v podobě havrana.

Chlapci si z prvního kola přivezli těsnou výhru 20:19 nad Mohelnicí. Druhého kola se však navíc zúčastnil tým chlapců ze ZŠ Sluneční Šumperk, kteří nakonec rozhodli celý turnaj....
V utkání s Mohelnicí totiž opět došlo k těsné výhře. Tentokrát jsme to však nebyli my, ale Mohelnice, kdo vyhrál těsným skóre 7:6. Situace byla tedy opravdu zapeklitá. Porazili jsme Mohelnici a Mohelnice porazila nás. Skóre jsme měli také stejné. Co tedy může rozhodnout? Právě zápas se ZŠ Sluneční! Mohelnici i nám se podařilo ZŠ Sluneční porazit. Rozdíl byl ten, že Mohelnice vyhrála 20:0 a my 15:2. To je něco, co vás opravdu zamrzí. Takový je však sport. Chlapci tak celkově obsadili 2. místo.

Družstvo chlapců:

PECKO Filip (7.A), VŠETÍČEK Adam (7.A), PODHORNÝ Jan (7.B), POPRACH David (8.B), SEBERA Jiří (8.B), MÜLLER Otto Šimon (8.B), GERCIS Nicolas Blažej (9.A), HORNÍČEK Aleš (9.A), PODHORNÝ Jakub (9.B), ŠAJ Petr (9.B)

Družstvo dívek:
ZVÁROVÁ Romana (7.A), APLOVÁ Eliška (7.B), ŠEVČÍKOVÁ Adéla (7.B), VLKOVÁ Alena (7.B), ŠKRLOVÁ Natálie (8.A), KAMLAROVÁ Zuzana (8.B), REICHLOVÁ Josephina Karolina (8.B), ŠŤASTNÁ Anna (9.A), ELNEROVÁ Tereza (9.B), KVAPILÍKOVÁ Vendula (9.B), ZVÁROVÁ Ladislava (9.B)

Oba týmy si zaslouží velkou pochvalu. Poskytly totiž opravdu napínavé okamžiky a na jejich zápasy byla radost se dívat.

Ondřej Vykydal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pasování prvňáčků
There are no translations available.

V pondělních ranních hodinách 3. 6. 2019 se v první třídě rozlehl klid a děti trpělivě vyčkávaly příchod učitele. Co se mělo dít? Právě v tento den měly být pasováni na čtenáře.

Děti se dočkaly příchodu paní učitelky, která jim rozdala svačinky. Stále s úsměvem, svačinkami v rukou a několika slabikáři, se vydaly do místní knihovny, kde je uvítal Hop, Karkulka, Maková panenka a Pipi dlouhá punčocha. Všichni jim nešťastně oznámili, že musí splnit pár úkolů, aby vysvobodily krále Hynka.

Děti byly odvážné a úkoly přijaly s otevřenou náručí. A tak musely hádat jména pohádkových postav, odpovídat na hádanky, počítat různé druhy těstovin, jmenovat pohádkové dvojice a složit obrázek Makové panenky a jejího kamaráda Emanuela.

Po splnění úkolů děti čekala přestávka. Když se vrátily, radostně zjistily, že krále Hynka z

Hynčic již osvobodily. Král si tedy každého, včetně paní učitelky, předvolal, aby je mohl pasovat na čtenáře. Děti musely slíbit, že budou opravdu pilně číst. Jako vzpomínka a zároveň poděkování od krále děti dostaly knihu pohádek, šerpu, záložku do knihy a duhovou tužku.

Děti svou věrnost knihám zpečetily tím, že přečetly úryvek z jejich slabikářů. Pak už jen zbývalo rozloučit se a spolu s paní učitelkou se vrátit do školy. Děti byly nadšené a plné dojmů. Těšily se stejně jako my, až si přečtou kousek ze své nové knihy.

A my jim přejeme ve čtení hodně štěstí.

V. Kozáková, M. Roudenská,  9. A

Další fotky

 
Setkání partnerských škol v rámci projektu „Gramotnosti inovativně“
There are no translations available.

Čtvrteční dopoledne 6. 6. 2019 navštívily naši školu partnerské školy v rámci projektu Gramotnosti inovativně. Jedná se o SOU Třebechovice pod Orebem, SŠ automobilní Holice a SŠ Dobruška.

Po příjezdu obdrželi všichni zúčastnění menší svačinky a vyslechli si vřelé přivítání paní ředitelky Mgr. Heleny Pavelkové. Poté každá škola dostala dvě průvodkyně z devátých tříd a vydali se školou na stanoviště. S asistencí členů robotického kroužku si vyzkoušeli manipulaci s roboty, s basketbalovým týmem pod vedením pana učitele Poláka si zahráli míčovou hru a měli možnost vyrobit v našich dílnách drátěný hlavolam.

Po zvládnutí všech stanovišť přišla řada na oběd. Samozřejmě všichni  dostali odměnu za skvělou práci a snahu při plnění úkolů.

Následně se vydali na prohlídku Šumperka, kde byli slavnostně uvítáni panem starostou Mgr. Tomášem Spurným. Navštívili muzeum a po menší procházce odjeli domů.

 

 

Veronika Kozáková, 9. A

 
Exkurze Černý Potok
There are no translations available.

Ve čtvrtek 6. 6. 2019 jsme s žáky 1. - 4. ročníku vyrazili na výchovně vzdělávací exkurzi do cyklokempu Černý Potok.

Pro žáky 1. - 2. ročníku byl připraven program Hledání pokladu s tučňákem a pro žáky 3. - 4. ročníku si instruktoři připravili program na téma Muži v černém.

A jak se exkurze líbila dětem?

Martina Talianová 3. A: Moc se mi líbilo. Nejvíc se mi líbilo, jak jsme stříleli z luku.

Darina Kogejová 3. A: Výlet mě bavil. Měli jsme tam spoustu kamarádů a byl tam i mimozemšťan...

Jan Vaněk 3. A: Nejvíc se mi líbilo, jak jsme byli na tom písku. Byl dobrý oběd a ještě se mi líbila ta vodní skluzavka.

Petr Kozák 3. A: Ten výlet se mi hodně, hodně, hodně líbil. Nejvíc se mi líbilo téma Muži v černém a že jsme šifrovali zprávu a že jsme pomohli mimozemšťanovi. Líbila se mi svolávací písnička a všechny hry. Můžu to popsat jednou větou. MEGA DOBRÝ VÝLET!

 
ODZNAK VŠESTRANNOSTI OLYMPIJSKÝCH VÍTĚZŮ, krajské kolo, Hranice 28.5.2019

Po úspěchu v okresním kole OVOV postoupili naši dva reprezentanti Michaela MAZÁKOVÁ (8.B) a Jan VANĚK (3.A) do krajského kola této soutěže.

To se konalo v Hranicích v úterý 28.5.2019.

Cílem bylo opět získat co nejvyšší celkový počet bodů. Tentokrát z disciplín sprint 60 m, skok daleký, shyby na šikmé lavici, leh-sedy, hod míčkem, běh na 1000 m nebo dribling.

Počasí nám bohužel v tomto případě nebylo příliš velkou oporou. Skoro po celou dobu naše reprezentanty "osvěžoval" déšť. To jim však nezabránilo v tom, aby podali vynikající výkony.

 

MAZÁKOVÁ Michaela – 11. místo (3698 bodů)

VANĚK Jan  – 6. místo (3191 bodů)

 

Všem zúčastněným děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Ondřej Vykydal

 

 

 

 

 

 

 


 
Dopravní soutěž mladých cyklistů, okresní kolo, Mohelnice 21.5.2019

Po úspěšném absolvování školního kola dopravní soutěže se naši žáci zúčastnili okresního kola "Dopravní soutěže mladých cyklistů". To se konalo v úterý 21. 5. 2019 v Mohelnici. Soutěžilo se ve dvou věkových kategoriích - vždy dvě dívky a dva chlapci.

Úkolem soutěžících bylo získat co nejméně trestných bodů v disciplínách jízda zručnosti, pravidla silničního provozu, první pomoc a jízda na dopravním hřišti. Cílem jízdy na dopravním hřišti bylo v limitu pěti minut zastavit na vyznačených stanovištích ve správném pořadí (každý žák si pořadí vylosoval). Plnění tohoto úkolu muselo však probíhat v souladu s pravidly silničního provozu. V opačném případě byly opět přičítány trestné body. Celkové pořadí družstva se určovalo na základě součtu trestných bodů všech jeho členů.

V kategorii 1 (10 – 12 let) obsadila naše škola 10. místo.

V kategorii 2 (13 – 16 let) obsadila naše škola 10. místo.

Zvláště bych chtěl ocenit výkon Kateřiny KOTRAŠOVÉ (6.A), která za všechny disciplíny získala pouze 49 trestných bodů, což je 10. nejlepší výsledek v kategorii starších.

Soutěže se účastnili tito žáci:
kategorie 1: VLČKOVÁ Marta (5.A), GRONYCHOVÁ Simona (6.A), HORNÍČEK Tomáš (5.A), PLEYER Václav (5.A)
kategorie 2: PODHORNÁ Daniela (6.B),  KOTRAŠOVÁ Kateřina (6.A), KONYARIK Matěj (9.B), VÁCLAVEK Michal (9.B)

Děkuji všem za účast a nasazení při plnění jednotlivých disciplín. Věřím, že pokaždé jakmile sednete na kolo, vzpomenete si, co jste se zde naučili.

Ondřej Vykydal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 9 of 59
« < July 2020 > »
M T W T F S S
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2