Home
Důležité upozornění!
There are no translations available.

Pokud zákonní zástupci budou chtít, aby žáci neprodleně po obdržení vysvědčení mohli odejít domů, musí toto sdělení písemně oznámit a podepsat třídnímu učiteli.

Lísteček se svolením pošlete po svých dětech v den vydávání vysvědčení, tj. v pátek 26.6.2020.

 
Projekty:
There are no translations available.

Modernizace a rozvoj technické výchovy Gramotnosti inovativně
Šablony II ZŠ Ruda n.M OPVVV (MŠMT) IKAP
Školní mléko Ovoce do škol
Bezbariérovost v ZŠ Ruda n.M. MMR Podpora výuky plavání
Sportuj ve škole

Ředitelské volno ve dnech 29. - 30. 6. 2020
Pokyny k organizaci vzdělávání v měsíci červnu a ukončení šk. r. 2019/2020
Pokyny k ochraně zdraví a k provozu pro žáky 1. st. od 25. 5. do konce šk. r. 19/20
Pokyny k ochraně zdraví a k provozu pro žáky 9. r. od 11.5. do konce šk. r. 19/20

- Zadání domácí práce pro žáky je umístěno v záložkách jednotlivých tříd a je denně aktualizováno.

Pokyny ředitelky školy k organizaci vzdělávání v měsíci červnu a ukončení školního roku 2019/2020.

 1. Žáci 1. stupně: v měsíci červnu bude pokračovat prezenční i distanční vzdělávání pro žáky 1. stupně. Odevzdávání učebnic, zapůjčených školních pomůcek, vyklizení lavic a šaten bude pro žáky 1. stupně probíhat v závěrečném školním týdnu od 22. do 25.6. dle pokynů třídních učitelek (pokud jsou žáci z rizikových skupin, musí třídnické povinnosti splnit po dohodě s třídní učitelkou jejich zákonní zástupci).
 2. Žáci 9. ročníků: prezenční výuka žáků 9. ročníků bude ukončena 12.6.2020, z toho
  8. 6. prezenční výuka nebude probíhat z důvodu konání přijímacích zkoušek,
  9. a 10. 6. budou věnovány reflexi přijímacích testů na SŠ a shrnutí učiva.
  11. a 12. 6. budou mít všichni žáci 9. ročníků třídnické práce (viz níže).
 3. Žáci 2. stupně: bude pokračovat distanční výuka v kombinaci s třídnickými a konzultačními hodinami pro všechny žáky následovně:
  6.A, 6.B, 6.C – třídnická a konzultační dopoledne budou probíhat ve dnech 8., 9., 10.6.
  7.A, 7.B – třídnická a konzultační dopoledne budou probíhat ve dnech 15. a 16.6.
  8.A, 8.B – třídnická a konzultační dopoledne budou probíhat ve dnech 17. a 18.6.
 4. Třídnická a konzultační dopoledne – organizace, náplň:
  ve stanovených dnech přijdou do školy všichni žáci, příchod bude vždy od 7.45 do 8.00 hodin. Budou mít roušku a při prvním vstupu podepsané čestné prohlášení (pokud jsou žáci z rizikových skupin, musí třídnické povinnosti splnit po dohodě s třídním učitelem jejich zákonní zástupci). Ukončení bude vždy ve 12 hodin. Škola naplní veškerá epidemiologická opatření.
  Tato dopoledne jsou určena k tomu, aby žáci
  -        odevzdali všechny učebnice a zapůjčené školní pomůcky,
  -        splnili úkoly, odevzdali sešity a práce dle pokynů svých vyučujících (ty budou vyvěšeny na webu u jednotlivých předmětů),
  -        vyklidili si své věci z lavic a šaten,
  -        hotovostně platící vyúčtovali stravné se souhlasem zák. zástupců (platící na účet budou mít vyúčtování do 30.6.), vždy v provozní době vedoucí ŠJ,
  -        prokonzultovali opakování přes prázdniny se svými vyučujícími.
 5. Ukončení školního roku proběhne 26. 6., v případě alespoň trochu příznivého počasí, na koupališti v Rudě nad Moravou (vstup zdarma, po předání vysvědčení bude možné koupání, pdg. dohled nad žáky bude do 11 hodin, dále plavčík). Oběd se bude v jídelně vydávat od 11 do 12 hodin.
 6. Ředitelské volno: na dny 29. a 30.6.2020 vyhlásila  ředitelka školy Ředitelské volno.

V Rudě nad Moravou 1.6.2020                                           Mgr. Helena Pavelková, ředitelka školy

Přílohy:

čestné prohlášení

 
Co nového ve škole
Pohár rozhlasu, okresní kolo, Šumperk 9. a 10. 5.2019

Letošní rok jsme se opět zúčastnili okresního kola atletické soutěže "Pohár rozhlasu". V tomto roce byly tentokrát kategorie mladší a starší rozděleny do dvou dnů. Pohár rozhlasu se pro starší kategorii konal ve čtvrtek 9.5. a pro mladší v pátek 10.5.2019.

Naši reprezentanti opět soutěžili v těchto disciplínách:
Kategorie starší žákyně - 60 m, 800 m, skok vysoký, skok daleký, vrh koulí 3 kg, štafeta 4x60m
Kategorie starší žáci - 60 m, 1500 m, skok vysoký, skok daleký, vrh koulí 4 kg, štafeta 4x60 m
Kategorie mladší žákyně - 60m , 600 m, skok vysoký, skok daleký, hod míčkem 150 g, štafeta 4x60 m
Kategorie mladší žáci - 60 m, 1000 m, skok vysoký, skok daleký, hod míčkem 150 g, štafeta 4x60 m

V každé kategorii nastoupilo 15 až 16 týmů z okolních škol. V každé individuální disciplíně závodili přibližně 3 žáci z každé školy.  Rozhodnutí organizátorů realizovat tuto soutěž ve dvou dnech bylo tedy určitě rozumné. Jediné, co ztěžovalo průběh soutěže, bylo nepříznivé počasí v obou případech. Každou chvíli jsem čekal, že mi někdo řekne: "Vzdávám to!" Ale k tomu nedošlo. Evidentně naši žáci nejsou "z cukru". O tom také svědčí vynikající výkony, kterých dosáhli.

DRUŽSTVA:

Kategorie starší žákyně – 9. místo

Kategorie mladší žákyně – 11. místo

Kategorie starší žáci – 6. místo

Kategorie mladší žáci – 3. místo


JEDNOTLIVCI (do 10 místa):

 • Kategorie starší žákyně:
  • Štafeta 4x60m:
   • 10. místo: KVAPILÍKOVÁ Vendulka (9.B), ELNEROVÁ Tereza (9.B), ŠKRLOVÁ Natálie (8.A) a BERKOVÁ Alena (9.A) - 36,52 s
  • skok vysoký:
   • 3. místo: KVAPILÍKOVÁ Vendulka (9.B) - 130 cm
  • vrh koulí:
   • 3. místo: ŠKRLOVÁ Natálie (8.A) - 8,52 m
   • 9. místo: KVAPILÍKOVÁ Vendulka (9.B) - 7,97 m
   • 10. místo: BANKOVÁ Martina (9.B) - 7,73 m
 • Kategorie starší žáci:
  • Běh 1500 m:
   • 3. místo: VÁCLAVEK Michal (9.B) - 5:01,30
  • Štafeta 4x60 m:
   • 9. místo: PODHORNÝ Jakub (9.B), BIAK Ondřej (9.B), TRÁVNÍČEK Zdeněk (9.A) a VÁCLAVEK Michal (9.B) – 32,15 s
  • Skok daleký:
   • 7. místo: TRÁVNÍČEK Zdeněk (9.A) – 4,85 m
   • 8. místo: VÁCLAVEK Michal (9.B) - 4,84 m
  • Skok vysoký:
   • 6. místo: GERCIS Nicolas Blažej (9.A) - 1,55 m
 • Kategorie mladší žákyně:
  • Štafeta 4x60 m:
   • 10. místo: REICHLOVÁ Josephina Karolina (8.B), HAJTMAROVÁ Sára (8.B), KAMLAROVÁ Zuzana (8.B) a MATÝSOVÁ Eliška (7.A) - 36,65 s
  • Běh 60 m:
   • 10. místo: HAJTMAROVÁ Sára (8.B) - 9,19 s
 • Kategorie mladší žáci:
  • Běh 1000 m:
   • 8. místo: KAŠPAR Radek (8.A) – 3:25,87
   • 10. místo: VÉNOS Vojtěch (7.A) – 3:27,35
  • Štafeta 4x60 m:
   • 9. místo: GRONYCH Robin (8.A), VÍŠEK Jan (7.B), CEH Adam (7.A) a POPRACH David (8.B) – 34,83 s
  • Běh 60 m:
   • 7. místo: GRONYCH Robin (8.A) - 8,49 s
  • Hod míčkem:
   • 1. místo: KAŠPAR Radek (8.A) - 66,82 m
   • 9. místo: CEH Adam (7.A) - 51,51 m
  • Skok daleký:
   • 5. místo: GRONYCH Robin (8.A) - 4,50 m
   • 9. místo: CEH Adam (7.A) - 4,32 m
  • Skok vysoký:
   • 3. místo: MAŠA Lukáš (7.A) - 1,40 m

Všem reprezentantům tímto děkujeme za účast, snahu a vynikající výkony.

Ondřej Vykydal

Kompletní výsledky jsou dostupné na drese:
Starší kategorie: https://online.atletika.cz/vysledky/39179
Mladší kategorie: https://online.atletika.cz/vysledky/39178/0/5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Divadelní představení
There are no translations available.

 

 

 

4.6. žáci druhého stupně odjeli do Šumperka a navštívili tamější divadlo. Zhlédli divadelní hru Sherlock Holmes a pes baskervillský. Divadelní hru lze hodnotit jako velmi zdařilou, a ačkoli se jedná o kriminální příběh z ponurého anglického venkova, vyskytly se chvíle, kdy se žáci jistě i od srdce zasmáli.

 
1. pomoc
There are no translations available.

Přednáška 1. pomoci

Dne 23. 5. 2019 se ve škole po velké přestávce uskutečnila přednáška, kde jsme se přesunuli do světa záchranářů.

Ano, hádáte správně, přednáška první pomoci.

Od základu až k samotnému konci.

Přednášel nám to pán, který se jmenoval Petr Minář.

Pocházel ze Šumperského záchranářského sboru.

Bavili jsme se o základech, jestli známe čísla a jaká používáme v žádané situaci. Dozvěděli jsme se, že je lepší volat 155 než 112.

Jak správně postupovat, když se dotyčnému udělá zle, spadne z kola, popálí se, či si něco zlomí.

Abychom se přesunuli do děje.

Pan Minář si vybral dobrovolníka a předváděl ho jako „pacienta“ po pádu z kola.

Ukazoval, jak se k „pacientovi“ chovat. Jak mu poskytnout první pomoc.

Velice nás zaujalo informace ohledně tepenného krvácení, jak dotyčnému pomoci.

Bylo to velice zajímavé, a myslím si, že by takových přednášek  mohlo být více.

Samuel Strýček, Radek Kouřil

 

 
Návštěva knihovny
There are no translations available.

V pondělí 27. 5. 2019 žáci 3. A navštívili místní knihovnu. Zde pro ně měla paní knihovnice připravený zajímavý program. Nejprve si vyslechli klasickou pohádku od K. J. Erbena, potom hádali písně z pohádek a na závěr se dozvěděli, jak vlastně vzniká kniha.

Děkujeme paní knihovnici za připravený program. Budeme se těšit na příští návštěvu.

 
Výlet do Velké Británie
There are no translations available.

Náš výlet do Velké Británie začal 11. 5. 2019 v pravé poledne. Všichni jsme se sešli u zámku v Rudě nad Moravou, kde na nás čekal autobus. Rozloučili jsme se s rodiči, naložili kufry, zkontrolovali pasy a vyjeli.

Cesta to byla dlouhá. Naštěstí jsme si trochu zkrátili čas třetím dílem filmu Harryho Pottera. Po celou dobu cesty jsme pravidelně dělali přestávky, abychom se alespoň trochu protáhli. Na jedné z nich jsme dokonce naložili našeho průvodce, to bylo ve Francii.

Na hranice s Francií a Anglií jsme dorazili brzy ráno, sotva začalo svítat. Právě tam nás čekala pasová kontrola, která většinou zahrnovala i několik otázek, na něž jsme museli odpovědět.

Z přístaviště jsme trajektem vyjeli při východu slunce. Voda kolem nás byla až pozoruhodně klidná. Už z dálky byly vidět břehy Anglie.

Asi po hodině plavby jsme se opět dostali na pevninu, kde nás uvítal ruch přístavu.
Autobus nás dovezl až k O2 aréně. Tam jsme nastoupili na autobus, ten se ale v mnohém lišil od těch "našich" autobusů. Byl červený a dvoupatrový. Většina z nás obsadila vyšší patro, a musíme uznat, že to byl velice zajímavý zážitek.

Na jedné ze zastávek jsme vystoupili a zamířili k prvním památkám z našeho seznamu. Tou byla například  Trafalgar Square, National Gallery a Westminster Abbey. Po krátkém rozchodu jsme pokračovali návštěvou Buekingham Palace, Leicester Square, Piccadily Circus a China Town. Kolem pozdního poledne jsme ještě navšítvili London Eye, z něhož byl krásný výhled po celém okolí. Večer nás čekalo první setkání s našimi rodinami.

Další den jsme vybaveni svačinou a obědem odjeli do méně rušného města-Windsor. Zde se nachází kromě Etonu i Windsorský hrad. Odpoledne jsme navštívili Warner Bros.Studia, míst, kde se natáčel Harry Potter. Vystaveny tam byly různé kostýmy i budovy. Ve večerních hodinách jsme se vrátili do rodin.

Čtrvtý den byl také poslední den v Londýně. Ráno jsme se s rodinami rozloučili a vydali se na návštěvu dalších památek. Prošli jsme Greenwich park, nultý poledník a National Maritime Museum. Poté nás loď přepravila k Tower of London. Tam pod přísným dozorem vystavují korunovační klenoty. Asi kolem druhé hodiny odpolední jsme vyrazili po břehu Temže k St. Paul Cathedral.

Při posledním rozchodu v Anglii jsme si nakoupili jídlo na cestu a vyrazili jsme zpět. Tentokrát náš autobus nebyl naložen na trajekt, ale do vlaku, který nás vezl pod celým kanálem La Manche. Při přejíždění hranic nás žádná pasová kontrola nečekala, a tak jsme mohli nerušeně a jen s krátkými zastávkami dojet zpět do České republiky.

Eliška Makáňová, Veronika Havlíčková

 
Exkurze "Černý Potok" očima žáků IV. A
There are no translations available.

Viktorie Káčerková a Laura Markovičová

Ve čtvrtek 6. června jsme jeli do tábora Černý Potok. Sraz před školou byl v 7:45. U zámku jsme nastoupili do autobusu a jeli jsme hodinu a půl. Cestou jsme museli jednou zastavit, protože celý autobus potřeboval nutně na záchod. Na táboře jsme si odložili baťůžky a nasvačili jsme se. Potom jsme se seznámili s Muži v černém.  Roman, nejhlavnější instruktor, nám je představil. Byl to agent D a agent R – specialisté pro boj s mimozemšťany. A ti nám řekli, ať se přesuneme na velitelství, kde začneme s výcvikem na agenty.

Nejprve jsme se naučili dvě zásady. Pokud instruktor zvedne ruku, tak je zvedneme také a budeme absolutně potichu. Zadruhé – když začne hrát metalová hudba, tak máme všeho nechat a shromáždit se před velitelstvím. Začal náš dlouhý výcvik se spoustou disciplín. Nejvíce nás bavila vodní skluzavka. Po absolvování jsme vyrazili do lesa za mimozemšťanem. Už tam na nás číhal. Mysleli jsme, že bude hodně zlý. Ale mýlili jsme se. Byl hodný a předal nám tajnou zašifrovanou zprávu.

Dali jsme si přestávku na oběd a nacpali se ovocnými knedlíky.

Po obědě jsme začali luštit zprávu. Po celém táboře byli rozmístěné papírky se symboly a písmeny. Hledali jsme je a zapamatovali si je. Postupně jsme rozluštili celou zprávu. Mimozemšťan nás prosil o pomoc, protože v lese ztroskotal se svou lodí.

Znovu jsme za ním vyrazili do lesa. Přes překladač jsme se ho zeptali, co máme dělat a on nám dal další zprávu s návodem na mimozemský vysílač, kterým by si mohl přivolat druhou loď. Tak jsme mu vysílač postavili. Mimozemšťan byl moc rád a poděkoval nám. Potom jsme museli odejít, aby nás nezasáhly plameny přistávající rakety.

Muži v černém nám také poděkovali za záchranu mimozemšťana. Rozloučili se s námi a my vyrazili směrem k domovu.

 
Literární exkurze 8. tříd do Prahy
There are no translations available.

V pátek 31. 5. 2019 jsme se vydali s osmými třídami na exkurzi do Prahy. Sraz byl brzy ráno a zanedlouho jsme vyrazili na cestu. Cestou jsme se občerstvili v McDonald’s a pokračovali dál.
Naše první zastávka byla Strahovská knihovna, která je součástí kláštera, který vznikl už v roce 1143. Počet svazků čítá přes 200 000, z toho 3000 rukopisů a 1500 prvotisků. Viděli jsme mnoho starých knih, ale nejstarší kniha – Strahovský evangeliář  - se datuje do roku 860.

Poté jsme zamířili na Pražský hrad, kde jsme zhlédli střídání stráží.  Naše kroky pokračovaly po Nerudově ulici, kde žil a působil spisovatel Jan Neruda a po Karlově mostě až do Národního divadla. Dozvěděli jsme se mnoho nejen o historickém požáru divadla roku 1883, ale také něco o novodobé scéně. Vystoupali jsme na terasu a kochali se výhledem na okolí. Viděli jsme základní kameny a vysvětlili jsme si význam maleb po celém divadle.

Naše třetí a poslední zastávka byla bývalá jezuitská kolej neboli Klementinum. Tento komplex barokních budov je známý pro meteorologická měření, která tu začala už v polovině 18. století. Seznámili jsme se s meteorologickými i astronomickými pomůckami a vystoupali na astronomickou věž do výše 52 metrů. Pražské Klementinum několikrát navštívil W. A. Mozart a zdržel se zde i známý astronom M. Koperník.

Návrat byl v pozdních večerních hodinách. Literární exkurze se všem zúčastněným líbila.

Eliška Makáňová, Veronika Havlíčková, Denisa Niklová 9. A

 
16. ročník Robotického dne v Praze
There are no translations available.

Ve dnech 1. - 2. června  se konal v Kongresovém centru Praha 16. ročník Robotického dne. Zde se proti sobě utkávaly týmy se svými roboty v různorodých soutěžích.
Celkem se zúčastnilo 350 soutěžících z 10 zemí s 229 roboty  v 9 soutěžních kategoriích. Celou akci organizovala Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy a Spolek Robonika. První den probíhala kvalifikační kola. Ta byla v naší skupině čtyři. Roboti museli sledovat čáru a v každém kole překonat různé překážky - křižovatky, rozdvojky, objetí překážky a chybějící čáry - samozřejmě se to jelo na čas. Naše kategorie se dělila na sledovač stavebnice Lego a sledovač s mikroprocesorem. Jen bylo malou nevýhodou,  že se s žáky základních škol utkali i středoškoláci.

První tři kola jsme zvládli jen s malými obtížemi. Se čtvrtým kolem už nastal menší problém. Tam byla v určitém místě přerušená čára a velice ostré zatáčky. To mnohým pokazilo plány. Ten den jsme to projeli skoro všichni. A protože se pomalu chýlilo k večeru, opustili jsem soutěžní prostory a vydali se do kempu na kraji Prahy. Tam jsme přespali v mobilním domku. Přestože nás přepadala únava, našli se i tací, co večer pomocí černé pásky vytvořili dráhu a pokračovali v programování. 

Druhý den mohla do Kongresového centra i veřejnost. Docela mě překvapilo, že se tam objevila i Česká televize.

Čtvrté kolo končilo kolem půl jedné. Bohužel ho robot Ondřeje Langera a Matěje Höhla nezvládl projet, a tak byl diskvalifikován.

Následovalo sedmifinále, kdy se ze skupiny vybralo podle součtu všech časů osm nejlepších. Robot Julie Novákové a Veroniky Havlíčkové patřil mezi ně.
Dráha, na níž se konalo sedmifinále, byla odhalena až chvilku před začátkem, a proto měly jen několik minut na úpravu programu. Asi by fungoval dobře, ale to by nesměly přehlédnout jeden drobný detail, kvůli kterému se náš robot sekl na dráze a byl vyřazen.
Kupodivu dopadlo podobně i dalších šest týmu, a tak se předával jen pohár za první místo. Ten vyhrál jeden tým z Ruska.
Podle součtů časů se holky umístily na čtvrtém místě.
Následovalo poslední kvalifikační kolo sledovačů čáry s mikroprocesorem. Bylo velice zajímavé sledovat, jak se v kvalifikačním čase předhání pan učitel Havlíček s týmem Matouše Bartůška a Jana Zajíce. Na konec byl ale robot pana učitele o něco pomalejší, a právě díky tomu získali kluci postup do sedmifinále. To se jelo stejně jako v předešlé skupině.
Robot jejich týmu jel za začátku dobře, ale potom se mu podařilo vyjet na křižovatce z čáry a zpátky se už nevrátil. Také byli vyřazeni z finále a podle součtů časů skončili na osmém místě.

Jelikož nám jel vlak, museli jsem rychle spěchat na nádraží, abychom se dostali domů v rozumnou dobu.

S časovým odstupem musím říci, že jsme si vedli velmi dobře a i když jsme nic nevyhráli, získali jsme další cenné zkušenosti.

Veronika Havlíčková

Fotogalerie

 
Záchranná stanice v Rudě nad Moravou
There are no translations available.

V úterý 21. května žáci školní družiny navštívili Záchrannou stanici v Rudě nad Moravou, která je součástí Národní sítě záchranných stanic.

Každoročně se do rukou lidí dostává velké množství zraněných, nemocných nebo jinak handicapovaných volně žijících živočichů. O to, aby mohli být vyléčeni a vráceni do volné přírody, se starají tyto záchranné stanice.

Paní Maixnerová provázela žáky krásnou zahradou a u každé voliéry jim vyprávěla příběh zachráněného zvířete. Žáci zvířátkům donesli drobnosti na přilepšenou.

Všem se zajímavé odpoledne líbilo.

 

 
Exkurze pila Ruda nad Moravou - 8.A
There are no translations available.

V pondělí 20. 5. 2019 se žáci 8.A v rámci předmětu praktické činnosti zúčastnili odborné exkurze, která proběhla na pile pana Kouřila v Rudě nad Moravou. V rámci exkurze žáci viděli v provozu různé stroje na zpracování dřeva, jak kulatiny, tak různých druhů řeziv. V provozu byla nová pásová pila, na které si žáci prohlédli rozřezávání kulatiny na trámy a desky. V další výrobní hale shlédli  výrobu desek z tvrdých materiálů na podlahy, rozřezávání kulatiny rámovou pilou, krácení desek, ořezávání oblých krajů u desek, výrobu dřevěných briket a impregnování dřeva. Během praktických ukázek majitel pily pan Kouřil vysvětloval žákům jednotlivé postupy a operace s materiálem. Na závěr exkurze žáky zavedl i do brusírny řezných nástrojů.

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 10 of 59
« < July 2020 > »
M T W T F S S
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2