Home
Sdělení ke změně vzdělávání PDF Print E-mail
Written by Helena Pavelková   
Wednesday, 18 March 2020 11:50
There are no translations available.

Vážení rodiče, žákyně a žáci,

z důvodu uzavření školy vám sděluji, že Základní škola Ruda nad Moravou bude v následujících týdnech ve vzdělávání pokračovat v systému online.

Co to pro vás znamená?

Nejprve budete denně sledovat webové stránky školy, na kterých vždy u své třídy budete mít u jednotlivých předmětů zadány konkrétní úkoly, které musíte průběžně plnit. Pracujte poctivě a opravdu průběžně, každý den. Až se všichni ve škole sejdeme, vaši vyučující tyto úkoly zkontrolují, vaše takto získané znalosti budou prověřovat a navazovat na ně dalším učivem. Nepodceňujte ani sledování doporučených filmů či vzdělávacích programů, odkazy na ně vám učitelé budou postupně vkládat na web školy. Procvičujte dle pokynů pedagogů. Prosím rodiče o důslednou kontrolu, pomoc a třeba i přezkoušení. Stránky sledujte denně, vaši učitelé s vámi budou neustále komunikovat.

Druhou fází vašeho domácího vzdělávání je povinné sledování programu ČT 2 UčíTelka. I vaši učitelé tyto každodenní vzdělávací bloky sledují a k jejich obsahu se vrátí potom ve škole. Jsou rozlišeny pro 1. stupeň, pro 2. stupeň a vždy v úterý a čtvrtky bude odvysílán program zaměřený na přípravu žáků 9. ročníků na přijímací zkoušky. Jejich termín prozatím platí.

V neposlední řadě však čtěte, choďte se svými rodiči ven do přírody na zdravotní procházky, kreslete si, zpívejte a jezte vitamíny!

Milí žáci, nemáte prázdniny. Musíte se učit, vzdělávat, ale bez školní budovy, svých spolužáků a osobní přítomnosti vašich učitelů. Určitě to všichni zvládneme, pracujte zodpovědně, nepolevte.

Přeji všem mnoho zdraví!

Mgr. Helena Pavelková, ředitelka školy