Home
Zákonným zástupcům žáků 1. stupně (1.- 5. ročník) PDF Print E-mail
Written by Helena Pavelková   
Sunday, 03 May 2020 07:54
There are no translations available.

Dobrý den,

na základě pokynu MŠMT zahajuje Základní škola Ruda nad Moravou od 25. května 2020 prezenční vzdělávání žáků 1. stupně formou školních skupin.
Vzdělávání žáků bude probíhat při splnění všech hygienických opatření, které MŠMT a MZ konkrétně stanoví a škola je povinna je plně dodržovat. Jde nám o ochranu zdraví dětí i nás všech.

Prezenční vzdělávání je velice důležité z několika hledisek. Někteří rodiče již musí nastoupit do zaměstnání, spoustě žáků chybí sociální kontakt se svými vrstevníky, mnoho dětí potřebuje pedagogické vedení v rámci dosažení kvality svého vzdělávání aj.
Škola nastaví veškeré podmínky dle zájmu vás rodičů. Proto vás zdvořile prosím o vyplnění krátkého dotazníku ve spodní části tohoto sdělení, váš podpis a odeslání vašim třídním učitelkám. (V posledních dnech jsme se v odesílání všichni zdokonalili.) Vše do 14. 5. 2020.

 

Veškeré dotazy vám rádi zodpovíme.

Děkuji za spolupráci.

Mgr. Helena Pavelková
ředitelka školy

___________________________________________________________________________

 

Jméno, příjmení dítěte______________________________________třída______________

 

1. Můj syn(dcera) se od 25.5. zúčastní  x  nezúčastní (vyznačte) prezenčního vzdělávání.

2. Využijeme x nevyužijeme odpolední činnosti školní družiny.

3. Využijeme x nevyužijeme možnost školního stravování (obědy ve školní jídelně).

 

Podpis zákonných zástupců:  __________________________________________________

Last Updated on Monday, 04 May 2020 06:36