Home
Zákonným zástupcům žáků 9. ročníků PDF Print E-mail
Written by Helena Pavelková   
Sunday, 03 May 2020 08:09
There are no translations available.

Dobrý den,

na základě pokynu MŠMT zahajuje Základní škola Ruda nad Moravou od 11. května 2020 prezenční vzdělávání žáků 9. ročníků formou školních skupin.
Vzdělávání žáků bude probíhat při splnění všech hygienických opatření, které MŠMT a MZ konkrétně stanoví a škola je povinna je plně dodržovat. Jde nám o ochranu zdraví dětí i nás všech.

Prezenční vzdělávání je velice důležité z několika hledisek. Tím nejdůležitějším je příprava žáků na jednotnou přijímací zkoušku. Dále vnímáme potíž v tom, že střední vzdělávání bude navazovat na výstupy z 9. ročníku a nepřejeme si, aby naši žáci při přestupu na střední vzdělávání hned na začátku byli ohroženi školním neúspěchem. Taktéž spoustě žáků chybí organizovaný sociální kontakt se svými vrstevníky, mnoho dětí potřebuje pedagogické vedení v rámci dosažení kvality svého vzdělání aj.
Škola nastaví veškeré podmínky dle zájmu vás rodičů. Proto vás zdvořile prosím o vyplnění krátkého dotazníku ve spodní části tohoto sdělení, váš podpis a odeslání vašim třídním učitelům. (V posledních dnech jsme se v odesílání všichni zdokonalili.) Vše do 5. 5. 2020 do 10 hodin. Veškeré dotazy vám rádi zodpovíme.

 

Děkuji za spolupráci.

Mgr. Helena Pavelková
ředitelka školy

___________________________________________________________________________

 

Jméno, příjmení žáka   ______________________________________třída______________

 

 

1. Můj syn(dcera) se od 11.5. zúčastní  x  nezúčastní (vyznačte) prezenčního vzdělávání.

 

2. Využijeme x nevyužijeme (vyznačte) možnost školního stravování (obědy ve školní jídelně).

 

Podpis zákonných zástupců:        ________________________________________________

Last Updated on Monday, 04 May 2020 06:35