Home Projekty Modernizace a rozvoj technické výchovy Podpora technického a přírodovědného vzdělávání
Podpora technického a přírodovědného vzdělávání PDF Tisk Email
Napsal uživatel Zdeněk Klimeš   
Čtvrtek, 29 Květen 2014 20:33

Ve školním roce 2013/2014 se naše škola začlenila do projektu Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Olomouckém kraji spolufinancovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. V rámci tohoto projektu se naše škola spolu s dalšími třemi základními školami (ZŠ Šumavská 21, Šumperk, ZŠ Postřelmov a ZŠ Sluneční, Šumperk) zúčastnila odborného programu na Vyšší odborné škole a Střední průmyslové škole se svými žáky. Výuky se účastnili žáci se zájmem a nadáním pro přírodní vědy  a zvláště pro fyziku z 8. a 9. ročníku.

VOŠ a SPŠ Šumperk spolu s našimi vyučujícími zajistila výuku pěti vytipovaných témat (v souladu s obsahem výuky na základní škole). Výuka probíhala v dopoledních hodinách s dotací od dvou do čtyř hodin.

 

Jednalo se o témata

  1. Měření napětí a proudu – Ohmův zákon
  2. Zapojování rezistorů
  3. Magnetické pole, elektromagnetická indukce – transformátor, elektromotor
  4. Střídavý proud
  5. Polovodičová dioda

 

Na výuku a z výuky byli žáci přepravováni autobusem, doprava byla hrazena z projektového rozpočtu.

Výuka začala v říjnu 2013 a byla ukončena v květnu 2014. Nejprve probíhala v náhradních prostorách, protože odborná laboratoř se rekonstruovala. Poslední téma již bylo odučeno v nové a moderně vybavené laboratoři.

Každý žák v rámci výuky a na každé téma vypracoval pracovní list, který mu byl oznámkován. Žáci při výuce používali metodické listy připravené garantem SŠ.

Výuka byla pro žáky zajímavá a zároveň byla velkým přínosem. Poskytla našim žákům rozšiřující učivo při využití vybavení  a pomůcek střední školy.  Zaměření výuky bylo praktické a činné.  Žáci se seznámili s podmínkami práce na odborné škole.

 

Výuka bude pokračovat i příštím školním roce a kromě využití nové laboratoře budou žáci pracovat s moderní e-učebnicí, která v rámci projektu vzniká.

 

Fotodokumentace a články o výuce jsou přístupné na internetových stránkách školy www.zsruda.cz

Aktualizováno Čtvrtek, 29 Květen 2014 20:34