Home Projekty Gramotnosti inovativně
Gramotnosti inovativně

 

 

 

Registrační číslo: CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_012/0000608  Datum zahájení:  01. 03. 2017  Datum ukončení: 29. 02. 2020  Celkové způsobilé výdaje: 34 124 502,95 Kč  Podíl příspěvku z Evropského sociálního fondu: 29 005 827,50 Kč   Podíl národního spolufinancování ze státního rozpočtu ČR: 5 118 675,45 Kč.

Cílem projektu je řešit podporu žákům se speciálními vzdělávacími potřebami a ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí prostřednictvím aktivit. Velmi obtížnou oblastí se objevují nedostatky v gramotnosti žáků. Výzkumnými postupy ověříme používané i nové metody učení ve volnočasových aktivitách a pilotně ověříme inovativní postupy a metody. Volitelné aktivity dále umožní podpořit žáky i jejich okolí k získání podpory, zájmu a větší pohody v procesu přípravy pro povolání.

Výzkum zaměříme ke sledování podmínek prostředí rodin, ze kterého k nám žáci přicházejí. Nastavíme užší dialog mezi učiteli a žáky, ale také mezi učiteli a rodiči a dále pilotně ověříme metody na základě výzkumných procesů. Problémy, které chceme řešit, vznikají ve všech těchto úrovních. 

Projekt by měl posílit metodickou stránku pro učitele s aktuálním pohledem společnosti a uvolnit bariéry mezi žáky, podpořit funkční gramotnost žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, zlepšit klima školy. Nastartujeme volnočasové aktivity pro posílení působení na žáka, na jeho nasměrování. Vzniknou tak nové cesty přístupu k žákovi a učitelé získají zkušenosti s rozšířenou možností působit na žáky, rovněž dojde k hlubšímu pochopení zejména žáků se ztíženými možnostmi pro vzdělávání. Navážeme spolupráci s dalšími školami, kterou podpoříme rozhled našich žáků.

Řešení je inovativní v komplexnosti přístupu k žákům, ale i pedagogům. Velmi inovativní je propojení podpory žáka ve spolupráci s rodinou tak, že budou zachyceny a primárně řešeny problémy hlouběji a rychleji již ve škole. Díky velmi rozsáhlé nabídce volnočasových aktivit a akcí pro rozvoj mohou žáci nedirektivní formou zkvalitňovat přípravu pro školu a budoucí zaměstnání.


manažer projektu: PaedDr. Hana Voborníková          finanční manažer: Ivana Zelená

telefon: 491 618 937                                                       telefon: 491 618 932

Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript                                               Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

PDF dokumentFinanční podpora vzdělávání PDF Tisk Email
Napsal uživatel Zdeněk Klimeš   
Čtvrtek, 22 Únor 2018 20:21

Škola v Rudě nad Moravou se účastní projektu Gramotnosti inovativně. Projekt podporuje téměř všechny oblasti života školy. Projekt by měl pokračovat až do roku 2020. V roce 2017 přinesl do rozpočtu školy celkem 1000000,-Kč.

Z toho vybavení elektronikou a pomůckami pro prioritní technické vzdělávání bylo ve výši 50000,- Kč. Projekt umožnil výrazně podpořit i realizaci exkurzí a absolvování programů v moderních vědeckotechnických centrech částkou ve výši 800000,-Kč. Divadla a kulturní vzdělávací pořady byly realizovány ve výši 85000,-Kč.

Projekt podporuje i vzdělávání učitelů, tvorbu metodických materiálů a také doplňuje mzdové prostředky do rozpočtu školy.

Zdeněk Klimeš, ředitel školy

PDF Dokument (200 kB)

Aktualizováno Čtvrtek, 22 Únor 2018 21:05