Home Třídy IX. A
2009A

Třídní učitelka Eva Wolfová.Opakování - AJ PDF Tisk Email
Napsal uživatel Draha Hošková   
Úterý, 31 Říjen 2017 17:10

Opakovací test z učiva AJ za 1. čtvrtletí budou žáci 9. ročníku psát v úterý 7. 11. 2017. Náměty k opakování:
- tvoření vět v předpřítomném čase prostém
- tvoření vět v čase minulém prostém
- slovní zásoba - životní prostředí
- práce s textem

 
Závěrečné opakování - AJ PDF Tisk Email
Napsal uživatel Draha Hošková   
Pondělí, 05 Červen 2017 15:43

Závěrečná písemná práce z AJ bude psána ve středu 14. 6. 2017. Bude zaměřena na:
- tvoření kladných a záporných vět a otázek se slovesy v čase přítomném prostém, přítomném průběhovém (i vyjádření blízké budoucnosti), minulém prostém (pravidelná i nepravidelná slovesa), budoucím prostém
- užití HAVE TO, MUST
- práci s přídavnými jmény
- práci s textem – vyhledávání informací, odpovědi na otázky
- slovní zásoba – 5. – 8. lekce

 
Závěrečné opakování - AJ PDF Tisk Email
Napsal uživatel Draha Hošková   
Neděle, 29 Květen 2016 18:30

Závěrečná písemná práce z AJ bude psána ve středu 15. 6. 2016. Bude zaměřena na:
- tvoření kladných a záporných vět a otázek se slovesy v čase přítomném prostém a průběhovém
- tvoření kladných a záporných vět a otázek s pravidelnými slovesy v čase minulém prostém
- tvoření kladných a záporných vět a otázek se slovesy TO BE a TO HAVE a s dalšími probranými nepravidelnými slovesy v čase minulém prostém
- používání předložek – čas
- práci s textem – vyhledávání informací, odpovědi na otázky
- slovní zásoba – 5. – 7. lekce

 
Opakování AJ PDF Tisk Email
Napsal uživatel Draha Hošková   
Pátek, 30 Prosinec 2016 10:28

Opakovací test za 1.- 3. lekci budou žáci psát v pátek 13. 1. 2017.
Náměty k opakování:
- slovní zásoba k tématům: sporty a sportovní vybavení, město
- instrukce (cesta)
- tvoření vět v přítomném čase prostém a průběhovém, v minulém čase prostém
- předložky – místa, času
- must x mustn´t

 
Aj - opakovací test 1.-3.lekce PDF Tisk Email
Napsal uživatel Věra Rulíšková   
Pondělí, 28 Prosinec 2015 15:19

Žáci budou psát v pátek 15.1.2016 opakovací test 1.-3. lekce. Co si zopakovat?

- slovní zásoba: dům, jídlo a pití, slovesa

- vazba There is/are - kladná, záporná, otázka

- počitatelná a nepočitetelná podstatná jména, How much/How many, some, any, a, an

- přítomný čas prostý: kladná, záporná, otázka

- příslovce: Jak často

- Would, likesxdislikes

 

 
<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 Další > Konec >>

Strana 1 z 6