Home O škole
Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk
Pokyny ředitelky školy k organizaci vzdělávání v měsíci červnu a ukončení školního roku 2019/2020. PDF Print E-mail
Written by Helena Pavelková   
Monday, 01 June 2020 09:33
There are no translations available.

 1. Žáci 1. stupně: v měsíci červnu bude pokračovat prezenční i distanční vzdělávání pro žáky 1. stupně. Odevzdávání učebnic, zapůjčených školních pomůcek, vyklizení lavic a šaten bude pro žáky 1. stupně probíhat v závěrečném školním týdnu od 22. do 25.6. dle pokynů třídních učitelek (pokud jsou žáci z rizikových skupin, musí třídnické povinnosti splnit po dohodě s třídní učitelkou jejich zákonní zástupci).
 2. Žáci 9. ročníků: prezenční výuka žáků 9. ročníků bude ukončena 12.6.2020, z toho
  8. 6. prezenční výuka nebude probíhat z důvodu konání přijímacích zkoušek,
  9. a 10. 6. budou věnovány reflexi přijímacích testů na SŠ a shrnutí učiva.
  11. a 12. 6. budou mít všichni žáci 9. ročníků třídnické práce (viz níže).
 3. Žáci 2. stupně: bude pokračovat distanční výuka v kombinaci s třídnickými a konzultačními hodinami pro všechny žáky následovně:
  6.A, 6.B, 6.C – třídnická a konzultační dopoledne budou probíhat ve dnech 8., 9., 10.6.
  7.A, 7.B – třídnická a konzultační dopoledne budou probíhat ve dnech 15. a 16.6.
  8.A, 8.B – třídnická a konzultační dopoledne budou probíhat ve dnech 17. a 18.6.
 4. Třídnická a konzultační dopoledne – organizace, náplň:
  ve stanovených dnech přijdou do školy všichni žáci, příchod bude vždy od 7.45 do 8.00 hodin. Budou mít roušku a při prvním vstupu podepsané čestné prohlášení (pokud jsou žáci z rizikových skupin, musí třídnické povinnosti splnit po dohodě s třídním učitelem jejich zákonní zástupci). Ukončení bude vždy ve 12 hodin. Škola naplní veškerá epidemiologická opatření.
  Tato dopoledne jsou určena k tomu, aby žáci
  -        odevzdali všechny učebnice a zapůjčené školní pomůcky,
  -        splnili úkoly, odevzdali sešity a práce dle pokynů svých vyučujících (ty budou vyvěšeny na webu u jednotlivých předmětů),
  -        vyklidili si své věci z lavic a šaten,
  -        hotovostně platící vyúčtovali stravné se souhlasem zák. zástupců (platící na účet budou mít vyúčtování do 30.6.), vždy v provozní době vedoucí ŠJ,
  -        prokonzultovali opakování přes prázdniny se svými vyučujícími.
 5. Ukončení školního roku proběhne 26. 6., v případě alespoň trochu příznivého počasí, na koupališti v Rudě nad Moravou (vstup zdarma, po předání vysvědčení bude možné koupání, pdg. dohled nad žáky bude do 11 hodin, dále plavčík). Oběd se bude v jídelně vydávat od 11 do 12 hodin.
 6. Ředitelské volno: na dny 29. a 30.6.2020 vyhlásila  ředitelka školy Ředitelské volno.

V Rudě nad Moravou 1.6.2020                                           Mgr. Helena Pavelková, ředitelka školy

Přílohy:

čestné prohlášení

Last Updated on Monday, 01 June 2020 17:35
 
Pokyny k ochraně zdraví a k provozu ZŠ pro žáky 1. stupně od 25. 5. 2020 do konce školního roku 2019/2020 PDF Print E-mail
Written by Helena Pavelková   
Monday, 18 May 2020 12:34
There are no translations available.

 1. Při prvním vstupu předá žák zaměstnanci školy u vchodu „Čestné prohlášení“ podepsané zákonným zástupcem, kde tento potvrzuje seznámení se s vymezením rizikových skupin stanoveným Ministerstvem zdravotnictví a prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. Pokud zákonný zástupce toto prohlášení nepředloží, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna.
 2. Tyto pokyny budou pozměňovány dle aktuální epidemiologické situace.
Last Updated on Monday, 01 June 2020 06:50
Read more...
 
Pokyny k ochraně zdraví a k provozu Základní školy Ruda nad Moravou od 11. 5. 2020 do konce školního roku 2019/2020 PDF Print E-mail
Written by Helena Pavelková   
Wednesday, 06 May 2020 09:26
There are no translations available.

 1. Při prvním vstupu předá žák zaměstnanci školy u vchodu „Čestné prohlášení“ podepsané zákonným zástupcem, kde tento potvrzuje seznámení se s vymezením rizikových skupin stanoveným Ministerstvem zdravotnictví a prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. Pokud zákonný zástupce toto prohlášení nepředloží, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna.
 2. Nikdo s možnými známými příznaky COVID 19 nesmí do školy vstoupit.
 3. Budova školy se pro žáky otevírá v 7.30 hodin, v 8 hodin se uzavírá. Doprovod žáků nemá do školy přístup.
 4. Žáci do budovy školy vstupují jednotlivě v rozestupech minimálně 2 metry dle pokynu zaměstnance školy.
 5. Při vstupu do školy má žák chráněný nos a ústa rouškou (příp. respirátorem), s sebou má ještě jednu náhradní čistou roušku a sáček na odložení roušky použité.
 6. Po přezutí se a odložení si svých věcí v předem pro každou skupinu určených šatnách si vydezinfikují ruce a vyznačeným schodištěm pro každou skupinu vstupují do určených učeben. Každá školní skupina s maximálním počtem 15 žáků má trvale určenou šatnu a učebnu.
 7. Školní skupiny stanovuje ředitelka školy, k nim přiřazuje vyučující a toto je neměnné.
 8. Žáci si dle pokynů pedagogických zaměstnanců školy budou pravidelně mýt ruce mýdlem a utírat si je do jednorázových ručníků, používat dezinfekci. V učebnách se bude ve zvýšené míře větrat.
 9. Ve třídě při výuce budou žáci používat ochrannou roušku dle pokynů vyučujících. Vždy však musí být zachovány rozestupy nejméně 1,5 metru.
 10. Ve společných prostorách, chodbách, toaletách jsou žáci i zaměstnanci povinni zakrývat si nos a ústa rouškou.
 11. Volný pohyb po škole je zakázán, na toalety chodí žáci jednotlivě. Používají dezinfekci.
 12. Výuka bude probíhat dle nově stanoveného rozvrhu od 11. 5., bude se jednat o přípravu na přijímací zkoušky, konzultace, vysvětlování, procvičování v předmětech (pro 9. ročníky): matematika, český jazyk, anglický jazyk a naukové předměty (viz rozvrh). Žákům tímto v daných předmětech odpadá povinnost účastnit se distanční výuky.
 13. Žáci mají možnost stravovat se ve školní jídelně (obědy za dotovanou cenu), zákonný zástupce však musí stravu včas přihlásit přes portál www.strava.cz nebo telefonicky. (Nestačí vyznačit na dotazníku.) V jídelně budou dodržována epidemiologická doporučení a zvýšenou měrou běžná hygienická pravidla, žáci si vydezinfikují ruce.
 14. Při konzumaci jídla a pití si žáci odloží roušku do svých předem připravených sáčků.
 15. Škola vede evidenci o docházce žáků do skupin. V případě nepřítomnosti žáka delší než 3 dny, žádá škola informaci od zákonného zástupce o důvodech nepřítomnosti žáka a o tom, zda bude žák nadále do skupiny docházet.
 16. Žáci opouští školu organizovaně a bez shlukování dle pokynů zaměstnance školy.
 17. V budově školy se budou ve zvýšené míře dodržovat hygienická pravidla a doporučená epidemiologická doporučení pro provoz školy a organizaci pobytu žáků ve škole.
 18. Tato pravidla se upraví pro žáky 1. stupně, jejichž osobní přítomnost na vzdělávání je plánována od 25.5.2020.

V Rudě nad Moravou 6.5.2020

Helena Pavelková
ředitelka školy

 

 


 

Z důvodu GDPR se žáci o svém rozdělení do školních skupin dovědí při vstupu do školy.

Nový rozvrh pro 9. ročníky platný od 11. 5. 2020

Last Updated on Wednesday, 06 May 2020 10:30
 
Interaktivní materiály Taktik PDF Print E-mail
Written by Martin Havlíček   
Wednesday, 18 March 2020 14:43
There are no translations available.

Vydavatelství Taktik zpřístupnilo naší škole všechny interaktivní materiály. Jsou připravené pro jejich řadu učebnic. Žáci se pro přístup k materiálům musí zde zaregistrovat.

Přehled všech materiálů, které má škola aktuálně k dispozici a přístup k nim naleznete na adrese: http://interaktivita.etaktik.cz Přihlásit se můžete přes internetový prohlížeč (Google Chrome, Mozilla Firefox).

Jednoduchý návod elearning.

Last Updated on Wednesday, 01 April 2020 07:57
 
Výukové programy Didakta PDF Print E-mail
Written by Martin Havlíček   
Wednesday, 18 March 2020 13:22
There are no translations available.

Informace pro rodiče.

Výukový materiál je přístupný po přihlášení na stránkách Didakty, po zadání přihlašovacích údajů.

Informace od autorů:

- aplikace jsou určeny pro PC a tablety s OS Windows 7, 8, 10

- ke spouštění našich výukových materiálů důrazně doporučujeme využít naši vlastní aplikaci DidaktaCZ projektor, spíše než webový prohlížeč, kde jsou již značně omezeny možnosti spouštění obsahu Adobe Flash. Aplikaci DidaktaCZ projektor je možné stahovat z tohoto linku http://www.didakta.cz/DidaktaCZ-Setup-1.0.0.zip.

- upozorňujeme, že pro uživatele z řad žáků vzhledem k množství škol zapojených v projektu DidaktaCZ (téměř 2000) neposkytujeme z kapacitních důvodů živoutechnickou podporu na telefonních linkách společnosti, veškeré případné technické informace jsou uvedeny na našem webu v sekci Podpora

- apelujte na rodiče, aby nesdíleli přihlašovací údaje se svými známými, protože by mohlo dojít ke geometrickému růstu zatížení serverů a služba by se mohla silně zpomalit, případně zůstat po nějaké časové období i nedostupná

Last Updated on Wednesday, 18 March 2020 20:57
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 1 of 18