Home Výchovná poradkyně
Výchovná poradkyně

Výchovná poradkyně: Mgr. Marie Baslerová

 

Konzultační hodiny: úterý od 12:00 do 13:25 hod,   od 15:05 do 16:00 hod.


Kontakt: Pevná linka: 583 236 330

 

 • Výchovné poradenství zahrnuje tyto oblasti:
  • práci s výchovně problémovými dětmi
  • spolupráci s rodinou hlavně v poradenské činnosti
  • spolupráci s institucemi v šíření dalších výchovných a prevenčních postupů v práci s problémovými dětmi
  • spolupráci s pracovníky školy při řešení otázek v postupech výchovné práce s problémovými dětmi
  • kariérní poradenství
 • Do pracovní náplně výchovného poradce patří mimo jiné:
 • V oblasti metodické a informační činnosti
  • metodicky usměrňuje a sjednocuje diagnostickou činnost třídních učitelů a poskytuje jim obsahovou a metodickou pomoc
  • uskutečňuje vlastní diagnostickou činnost u žáků, kteří ji vyžadují z výchovných, vzdělávacích, profesně orientačních, sociálních a jiných důvodů
  • informuje rodiče žáků a učitele o činnosti zařízení výchovného poradenství a diagnostických ústavů, o možnostech využití jejich odborných služeb
  • pomáhá třídním učitelům při vyhledávání a sledování problematických žáků, dává návrhy na další péči o tyto žáky
  • pomáhá učitelům při shromažďování podkladů pro psychologická a speciálně pedagogická vyšetření
  • podává návrhy na vyšetření v pedagogicko psychologické poradně nebo ve speciálně pedagogickém centru
 • Ve specifické oblasti
  • spolu s vedením školy zajišťuje spolupráci s orgány státní správy a samosprávy, zejména s orgány péče o dítě, sociálním kurátorem, sociálně právní komisí na ochranu dítěte, s Policií ČR a krizovým centrem
 • V oblasti volby povolání
  • poskytuje poradenskou činnost pro rodiče a žáky při volbě povolání
  • zjišťuje zájem žáků o studium ve středních školách, spolupracuje s třídními učiteli
  • je zodpovědný za správné vyplnění a včasné odeslání přihlášek do středních škol

 Přednáška o volbě budoucího povolání na Úřadě práce v Šumperku PDF Tisk Email
Napsal uživatel Marie Baslerová   
Neděle, 03 Červen 2018 14:03

Přednáška o volbě budoucího povolání na Úřadě práce v Šumperku

 

Ve dnech 21. a 24. května 2018 se třídy 8. A a 8. B zúčastnily přednášky o volbě povolání na ÚP v Šumperku.

Přednáška proběhla v informačním poradenském středisku (IPS). V úvodu jsme se dozvěděli, jaké služby a akce IPS nabízí. Přednášku zajistila prostřednictvím prezentace PhDr. Vladimíra Kašparová. Dále jsme byli informování o volbě povolání, především o charakteristických znacích povolaní, jako jsou např. pracovní obsah – činnost, pracovní prostředí, pracovní prostředky a pracovní cíle dané profese apod.

Rozebírali jsme také charakteristické znaky osobnosti a pokoušeli se na příkladech uvést, do jakých profesí se hodí jaké typy osobností apod.

V neposlední řadě jsme se dozvěděli, kde všude získat informace o dalším vzdělání po ukončení základní školy a především kde hledat informace na internetu. Žáci seznámeni s přijímacím řízením na SŠ. Ukázka vyplňování formulářů a testů, které zajišťuje Cermat.

V závěru přednášky jsme si mohli v přehledných pořadačích prolistovat informace o středních školách a učilištích z Olomouckého kraje, jednotlivých výstupních profilů studentů   a uplatnění v následných profesích na trhu práce.

Přednáška pro žáky osmých ročníků, kteří se pomalu začínají rozhodovat o tom, na jakou školu po ukončení základního vzdělání půjdou studovat, byla jistě velkým přínosem. Žáci získali nové informace, které jim jistě alespoň nepatrně ulehčí výběr a rozhodování o tom, na jakou školu si mají přihlášku v 9. ročníku podat.
 
Výsledky přijímacího řízení 2017/2018 PDF Tisk Email
Napsal uživatel Marie Baslerová   
Úterý, 29 Květen 2018 07:20

Výsledky přijímacího řízení 2017/2018

 

a) počet přijatých žáků na víceletá gymnázia:

 

z pátého ročníku

kolik přijatých z kolika přihlášených

ze sedmého ročníku

kolik přijatých z kolika přihlášených

Gymnázia

0 z 1

0

b) počet přijatých žáků na SŠ z devátých ročníků:

Gymnázia

Obchodní
akademie

Zdravotní
školy

Průmyslové
školy

Ostatní 
střední školy

Střední školy - učební obory

Celkem

12

2

1

16

9

6

46

c) počet přijatých žáků na SŠ (učební obor) z nižších ročníků

z osmého ročníku

1

 

 

Zpracovala: Mgr. Marie Baslerová, VP

29. 5. 2018

Aktualizováno Úterý, 29 Květen 2018 10:28
 
Zápisové lístky PDF Tisk Email
Napsal uživatel Marie Baslerová   
Čtvrtek, 15 Únor 2018 11:25

Zápisové lístky 2018

Zápisové lístky se budou vydávat zákonným zástupcům žáků 9. tříd v kanceláři školy u paní Špačkové. Zákonní zástupci svým podpisem potvrdí převzetí lístku.

 

Termíny vydávání jsou následující:

od pondělí 26. 2. 2018 do pátku 2. 3. 2018 denně od 7:00 do 15:00 hodin,

o jarních prázdninách (od 5. 3. 2018 do 9. 3. 2017)se zápisové lístky vydávat nebudou,

od pondělí  12. 3. 2018  do čtvrtka 15. 3. 2018 denně od 7:00 do 15:00 hodin.

Mimořádně prodloužená doba:

v úterý  27. 2.            od 7:00 do 17:00 hodin

 

Zdeněk Klimeš

ředitel školy

 

 
Harmonogram podávání přihlášek na střední školu 2017/18 PDF Tisk Email
Napsal uživatel Marie Baslerová   
Pondělí, 22 Leden 2018 12:35

 

31. 01. 2018 S pololetním vysvědčením obdrží žáci 9. tříd dva nevyplněné formuláře přihlášek na střední školy.

31. 01. 2018 Ředitel střední školy zveřejní rozhodnutí o termínech konání přijímací zkoušky,  kritéria přijímacího řízení a počet přijímaných uchazečů na www stránkách příslušné školy. Rovněž budou tyto informace vyvěšeny na informačním panelu na příslušné střední škole.

Termíny přijímacích zkoušek: 1. termín 12. dubna 2018 a 2. termín 16. dubna 2018. Na základě těchto informací rodiče vyplní požadované údaje (oddíl A a oddíl B).

01. 02. – 24. 02. 2018 V tomto termínu průběžně žáci odevzdají svému třídnímu učiteli vyplněné přihlášky ke zkontrolování (oddíl A) a doplnění údajů (oddíl B). Třídní učitel doplní průměry známek a předá výchovné poradkyni ke zkontrolování. Výchovná poradkyně zajistí veškeré zbývající náležitosti.

28.  02.  2018 Poslední den pro odevzdání přihlášky přímo řediteli příslušné střední školy. Přihlášku lze zaslat i poštou. Rozhoduje termín doručení nikoli podání.

15.  03.  2018 ZŠ Ruda nad Moravou vydává do tohoto termínu 1 zápisový lístek na žáka pro přijetí na střední školu (termíny vydávání zápisového lístku budou upřesněny).

 
Informativní schůzka pro rodiče žáků 9. tříd PDF Tisk Email
Napsal uživatel Marie Baslerová   
Neděle, 12 Listopad 2017 17:52

Dne 21. 11. 2017 se ve školní jídelně ZŠ Ruda n. Mor. uskuteční informativní schůzka pro zákonné zástupce žáků 9. tříd za přítomnosti vedení ZŠ, výchovné poradkyně, třídních učitelů 9.A a 9.B. Začátek v 18:00 hod.

Program:

-          přijímací řízení na střední školy

-          informace o vyplňování formulářů a zápisového lístku

-          předání Atlasů školství s přehledem středních škol

-          individuální konzultace

Přijímací řízen na střední školy ve školním roce 2017 - 2018

Aktualizováno Pondělí, 11 Prosinec 2017 16:49
 
<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 Další > Konec >>

Strana 1 z 8