Home Výchovná poradkyně
Výchovná poradkyně

Výchovná poradkyně: Mgr. Marie Baslerová

 

Konzultační hodiny: úterý od 12:00 do 13:25 hod,   od 15:05 do 16:00 hod.


Kontakt: Pevná linka: 583 236 330

 

 • Výchovné poradenství zahrnuje tyto oblasti:
  • práci s výchovně problémovými dětmi
  • spolupráci s rodinou hlavně v poradenské činnosti
  • spolupráci s institucemi v šíření dalších výchovných a prevenčních postupů v práci s problémovými dětmi
  • spolupráci s pracovníky školy při řešení otázek v postupech výchovné práce s problémovými dětmi
  • kariérní poradenství
 • Do pracovní náplně výchovného poradce patří mimo jiné:
 • V oblasti metodické a informační činnosti
  • metodicky usměrňuje a sjednocuje diagnostickou činnost třídních učitelů a poskytuje jim obsahovou a metodickou pomoc
  • uskutečňuje vlastní diagnostickou činnost u žáků, kteří ji vyžadují z výchovných, vzdělávacích, profesně orientačních, sociálních a jiných důvodů
  • informuje rodiče žáků a učitele o činnosti zařízení výchovného poradenství a diagnostických ústavů, o možnostech využití jejich odborných služeb
  • pomáhá třídním učitelům při vyhledávání a sledování problematických žáků, dává návrhy na další péči o tyto žáky
  • pomáhá učitelům při shromažďování podkladů pro psychologická a speciálně pedagogická vyšetření
  • podává návrhy na vyšetření v pedagogicko psychologické poradně nebo ve speciálně pedagogickém centru
 • Ve specifické oblasti
  • spolu s vedením školy zajišťuje spolupráci s orgány státní správy a samosprávy, zejména s orgány péče o dítě, sociálním kurátorem, sociálně právní komisí na ochranu dítěte, s Policií ČR a krizovým centrem
 • V oblasti volby povolání
  • poskytuje poradenskou činnost pro rodiče a žáky při volbě povolání
  • zjišťuje zájem žáků o studium ve středních školách, spolupracuje s třídními učiteli
  • je zodpovědný za správné vyplnění a včasné odeslání přihlášek do středních škol

 Informativní schůzka pro rodiče žáků 9. tříd PDF Tisk Email
Napsal uživatel Marie Baslerová   
Neděle, 12 Listopad 2017 17:52

Dne 21. 11. 2017 se ve školní jídelně ZŠ Ruda n. Mor. uskuteční informativní schůzka pro zákonné zástupce žáků 9. tříd za přítomnosti vedení ZŠ, výchovné poradkyně, třídních učitelů 9.A a 9.B. Začátek v 18:00 hod.

Program:

-          přijímací řízení na střední školy

-          informace o vyplňování formulářů a zápisového lístku

-          předání Atlasů školství s přehledem středních škol

-          individuální konzultace

Přijímací řízen na střední školy ve školním roce 2017 - 2018

Aktualizováno Pondělí, 11 Prosinec 2017 16:49
 
Scholaris - přehlídka SŠ PDF Tisk Email
Napsal uživatel Marie Baslerová   
Pondělí, 11 Září 2017 07:34

Scholaris Šumperk

Přehlídka středních škol Scholaris Šumperk

Termín konání: 7. 11. 2017
Čas konání: 8:00 – 17:00 hod.

Místo konání: v prostorách Gymnázia Šumperk, Masarykovo nám. 8 (tam co obvykle)

Scholaris Olomouc

Přehlídka středních škol Scholaris Olomouc

Termín konání: 22. – 23. 11. 2017
Čas konání: 8:00 – 17:00 hod.

Místo konání: SŠ polytechnická Olomouc, Rooseveltova 79 (tam co obvykle)

Scholaris Přerov

Přehlídka středních škol Scholaris Přerov

Termín konání: 14. 11. 2017
Čas konání: 8:00 – 17:00 hod.

Místo konání: v prostorách Gymnázia Jana Blahoslava a SPgŠ Přerov, Denisova 3 (tam co obvykle)

Scholaris Prostějov

Přehlídka středních škol Scholaris Prostějov

Termín konání: 9. 11. 2017
Čas konání: 8:00 – 17:00 hod.

Místo konání: v prostorách Společenského domu Prostějov (tam co obvykle)

Scholaris Jeseník

Přehlídka středních škol Scholaris Jeseník

Termín konání: 1. 11. 2017
Čas konání: 8:00 – 17:00 hod.

Místo konání: v prostorách SOŠ gastronomie a potravinářství Jeseník, U Jatek 8 (tam co obvykle)

 
Výsledky přijímacího řízení 2016/2017 PDF Tisk Email
Napsal uživatel Marie Baslerová   
Čtvrtek, 25 Květen 2017 06:25

a) počet přijatých žáků na víceletá gymnázia:

 

z pátého ročníku

kolik přijatých z kolika přihlášených

ze sedmého ročníku

kolik přijatých z kolika přihlášených

Gymnázia

1 ze 2

0

b) počet přijatých žáků na SŠ z devátých ročníků:

Gymnázia

Obchodní
akademie

Zdravotní
školy

Průmyslové
školy

Ostatní 
střední školy

Střední školy - učební obory

Celkem

7

3

3

10

12

17

52

c) počet přijatých žáků na SŠ (učební obor) z nižších ročníků

z osmého ročníku

1

Aktualizováno Pondělí, 29 Květen 2017 05:57
 
Zápisové lístky PDF Tisk Email
Napsal uživatel Marie Baslerová   
Neděle, 12 Únor 2017 09:50

Zápisové lístky 2017

Zápisové lístky se budou vydávat zákonným zástupcům žáků 9. tříd v kanceláři školy u paní Špačkové. Zákonní zástupci svým podpisem potvrdí převzetí lístku.

Termíny vydávání jsou následující:

od pondělí 20. 2. 2017 do pátku 24. 2. 2017 denně od 7:00 do 15:00 hodin

o jarních prázdninách (od 27. 2. 2017 do 3. 3. 2017)se zápisové lístky vydávat nebudou

od pondělí  6. 3. 2017 do středy 15. 3. 2017 denně od 7:00 do 15:00 hodin

Mimořádně prodloužená doba:

v úterý 7. 3.                od 7:00 do 16:30 hodin

ve čtvrtek 9. 3. od 7:00 do 16:30 hodin

 

Zdeněk Klimeš

ředitel školy

 

 

 

 
Harmonogram podávání přihlášek na střední školu 2016/17 PDF Tisk Email
Napsal uživatel Marie Baslerová   
Úterý, 24 Leden 2017 12:58

Harmonogram podávání přihlášek na střední školu 2016/17

31. 01. 2017 S pololetním vysvědčením obdrží žáci 9. tříd dva nevyplněné formuláře přihlášek na střední školy.

31. 01. 2017 Ředitel střední školy zveřejní rozhodnutí o termínech konání přijímací zkoušky,  kritéria přijímacího řízení a počet přijímaných uchazečů na www stránkách příslušné školy. Rovněž budou tyto informace vyvěšeny na informačním panelu na příslušné střední škole. Termíny přijímacích zkoušek- 1. termín 12. dubna 2017

2. termín 19. dubna 2017

Na základě těchto informací rodiče vyplní požadované údaje (oddíl A a oddíl B).

01. 02. – 24. 02. 2017 V tomto termínu průběžně žáci odevzdají svému třídnímu učiteli vyplněné přihlášky ke zkontrolování (oddíl A) a doplnění údajů (oddíl B). Třídní učitel doplní průměry známek a předá výchovné poradkyni ke zkontrolování. Výchovná poradkyně zajistí veškeré zbývající náležitosti.

28.  02.  2017 Poslední den pro odevzdání přihlášky přímo řediteli příslušné střední školy. Přihlášku lze zaslat i poštou. Rozhoduje termín doručení nikoli podání.

15.  03.  2017 ZŠ Ruda nad Moravou vydává do tohoto termínu 1 zápisový lístek na žáka pro přijetí na střední školu (termíny vydávání zápisového lístku budou upřesněny).

 
<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 Další > Konec >>

Strana 1 z 7