Home Classes VIII. A
2012A

Třídní učitelka Mgr. Iva Kleinová.

Rozvrh hodin.Anglický jazyk - Mgr. Alena Raková PDF Print E-mail
Written by Alena Raková   
There are no translations available.

2. 4. - Shopping
1. 4. - online výuka
Online výuka (středa 1. 4) - nové pokyny k výuce

Last Updated on Thursday, 02 April 2020 08:36
 
Jazyk český PDF Print E-mail
Written by Marie Baslerová   
There are no translations available.

3.4. 2020

LV - orientace v textu, čtenářská gramotnost (odkaz)

2.4. 2020

- základní větné členy (odkaz)

PS str.13/cv.15 - doplň podměty

1.4. 2020

Sloh - subjektivně zabarvený popis (odkaz)

učebnice Komunikační a slohová výchova str. 26,27 - pročti článek Mont - Oriol a odpovězte sami sobě str. 28/cv. 3b

31.3. 2020

Druhy přísudků (odkaz)

30.3. 2020

Týdenní přehled práce je k dispozici v odkazu. Pro dnešní den je k dispozici prezentace - Božena Němcová.

27.3. 2020

Chválím za průběžně odevzdávané úkoly, pročítám a hodnotím.

LV - Národní obrození – třetí a čtvrtá etapa (prezentace)

26.3. 2020

Sloh - výtah (prezentace), zpracuj výtah odborného článku z jakékoliv učebnice (Z, Př, D, F, CH..)

odevzdávejte do 2. 4. 2020 na školní email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Do předmětu emailu prosím napište svoje jméno a třídu

25.3. 2020

JČ - VV (prezentace), zpracuj do opakovacího sešitu

PS - str.29/cv.50

24.3. 2020

Opakování NO 1. a 2. etapa (prezentace)

23.3. 2020

1. Souvětí podřadné (prezentace), 2. PS - str. 30/cvičení 51, změň větné členy na VV

20.3.2020

Májovci, ruchovci a lumírovci - zhlédni prezentaci a pomocí výtahu zpracuj do literárního sešitu (odkaz na prezentaci)

 

19.3. 2020
LV - povinné zápisy z četby (viz odkaz: ) odevzdávejte do 15. 4. 2020 na školní email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Do předmětu emailu prosím napište svoje jméno a třídu

18.3. 2020

Sloh - Odborné texty, výklad
Učíme se pracovat s odbornými texty
Článek Smrt a znovuzrození ostrova jsme již zpracovali, ale na tento úvodní text navazují otázky na str. 38. Zpracujte do sešitu otázky č. 1, 2, 3, 4, 5 a 6.

17.3. 2020

1. díl - Učivo o jazyce
Souvětí str. 48, 49
Věta jednoduchá a souvětí
Souvětí podřadné a souřadné, věta hlavní a věta vedlejší, věta řídící a věta závislá - pročíst a pomocí výtahu zpracovat do opakovacího sešitu

Last Updated on Friday, 03 April 2020 08:10
 
Anglický jazyk - všechny skupiny PDF Print E-mail
Written by Alena Raková, Veronika Reischlová/Hana Burešová, Jitka Sučanová   
There are no translations available.

30.3. - rozklikni revision.
26.3. rozklikni Shopping Workbook.

Práce na středu 25. 3. - lekce 6 - Shopping. Další slovíčka k tématu - Shopping.
Zdravíme v novém týdnu. Práce na pondělí 23.3.
Zopakuj si znovu článek v učebnici na str. 57 ( The Taj Mahal) a v pracovním sešitě udělej cv. 3 na str. 51

Pěkné dopoledne Vám přeji, přikládám práci na 19.3., kdy se budete věnovat zajímavostem o Taj Mahal. Přikládám i krátké Video.
Study skills - 18. 3. 2020
Situations - 17. 3. 2020

Zde budou vkládány materiály pro výuku.

Last Updated on Thursday, 02 April 2020 06:54
 
NĚMECKÝ JAZYK - Odstrčilová PDF Print E-mail
Written by Jitka Odstrčilová   
There are no translations available.

Práce na týden 30.3.2020 - 5.4.2020

A pokračujeme se slovesem KÖNNEN. Ověříme si, jak ho zvládáte. Instrukce zde

Popis osoby - instrukce zde

Práce na týden 23.3.2020 - 29.3.2020

Typ na efektivní a zábavné učení se gramatiky i slovíček - zde

Tento týden trochu nové gramatiky - práce se slovesem KÖNNEN - moc/umět

Opakuj si pomocí online cvičení (povinně cvičení 5, 6, 7)

Práce na týden 16.3.2020 - 22.3.2020

  1. Podtrhni v pracovním sešitu nová slovíčka
  2. Pracuj v pracovním sešitu, str. 68, cv 11 (Piš protiklady/Gegenteil)
  3. Zpracuj cvičení z pracovního sešitu (do školního sešitu), str. 68, cv. 12 (8 vět o osobách na obrázku, použij slovíčka ze cv.12/a)
  4. Procvič si nahlas (mluv) Popiš, jak na tebe působí osoby na obrázcích

 

Práce na týden 11.3.2020 - 15.3.2020

Upozorňuji, že po návratu do školy píšeme nahlášenou písemku na slovesa lekce 9

Pokyny k práci zde

Last Updated on Monday, 30 March 2020 11:16
 
Fyzika PDF Print E-mail
Written by Martin Havlíček   
There are no translations available.

3.4. - uč.str. 96 - 97 - Vlastnosti vodiče - přečíst - zápis
31.3. v 9:00-9:30 Online test

25.3 -
uč. str.92 - 63 Elektrický odpor- vypracovat do 27.3.
20.3 -
uč. str. 90 - 91 Elektrické napětí a proud video
17.3. - podívej se na video O bateriích
13.3.-uč. str.88 - 89 - Elektrické napětí přečti a opiš zápis.

Last Updated on Friday, 03 April 2020 10:49
 
Chemie PDF Print E-mail
Written by Pavel Polák   
There are no translations available.

Milí žáci! Přeji vám hezký den a ještě lépe strávený víkend. Pamatujte na to, že dnes a v úterý dobereme kovy a hned po velikonocích si napíšeme testík. Pavel Polák

3. 4. 2020
Alkalické kovy 2
Udělej si zápis do sešitu (Prezentace) (PDF)

31. 3. 2020
Alkalické kovy
– Udělej si zápis do sešitu (Prezentace) (PDF)
VIDEO – Reakce alkalických kovů s vodou (ZDE)

27. 3. 2020
Opakování NEKOVY
- Pracovní list
Odpověz na otázky v pracovním listu. Pokud máš Microsoft Office Word, otevři (DOC), vyplň (stačí kliknout do rámečků) a ulož. Pokud nemáš Word, ale máš možnost tisku, otevři (PDF), vytiskni, vyplň a vyfoť. Pokud nemáš ani tuto možnost, otevři (JPG) v Malování, zde vyplň a ulož. Uložený soubor nebo fotku pošli do 31.3. jako přílohu mailu na adresu This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , do předmětu napiš NEKOVY.

24. 3. 2020
KOVY:
Zopakujte si, co jsme již o kovech probrali. popř. si doplňme zápisy.
KovySlitiny kovůŽelezoHliník

17. 3.2020
Opakování nekovy:
Rozdělení prvkůVodíkVyužití vodíkuKyslíkVyužití kyslíkuDusíkUhlíkSíraFosforHalogenyHalogeny 2

Last Updated on Thursday, 02 April 2020 18:35
 
DĚJEPIS PDF Print E-mail
Written by Jitka Odstrčilová   
There are no translations available.

Práce na týden 30.3.2020 - 5.4.2020

Hodnocený úkol - zadání, pracovní list

Odkazy na články: Otrokářství1, Otrokářství2

Práce na týden 23.3.2020 - 29.3.2020

Tento týden se budeme věnovat Občanské válce v USA. Řiď se pokyny v prezentaci

Podívej se na následující krátká videa: Abraham Lincoln, Americká občanská válka

Práce na týden 16.3.2020 - 22.3.2020

První průmyslová revoluce v českých zemích

Přečti si text v učebnici, str.56 - 57. Zodpověz otázky a svá zjištění zapiš do sešitu. Otázky

 

Práce na týden 11.3.2020 - 15.3.2020

První průmyslová revoluce

Přečti si text v učebnici, str.52 - 55. Zodpověz otázky a svá zjištění zapiš do sešitu. Otázky jsou zde

Last Updated on Sunday, 29 March 2020 19:41
 
Německý jazyk PDF Print E-mail
Written by Helena Blehová   
There are no translations available.

1) Napiš, co rád děláš ve volném čase

2) Časování sloves - modrá tabulka v učebnici str. 56 - opakování

Napiš na každé sloveso 2 věty - celkem 10 vět

3) Opakování slovíček lekce 9 - str. 63

 
PPP PDF Print E-mail
Written by Petra Hönigová, Eva Wolfová   
There are no translations available.

23. 3. Úvod + prezentace

Last Updated on Monday, 23 March 2020 10:24
 
Matematika PDF Print E-mail
Written by Iva Kleinová   
There are no translations available.

3. 4.
- podívej se na film o vzájemné poloze kružnice a přímky
-
pak si tuto látku zopakuj podle učebnice G ( str. 16 - 19 ) nebo v PS ( str 27 - uprostřed)
- pokud ještě nemáš v sešitě zápis ( bylo zadáno 18. 3.), udělej ho
-někteří z Vás mi ještě neposlali všechny úkoly, prosím, napravte to


2. 4.
- zopakuj si vytýkání
- vyřešené příklady mi pošli 

1. 4.

- dnes si zkontroluj cvičení zadaná v týdnu od 23. do 27. 3., řešené úlohy najdeš zde: sčítání výrazů, násobení jednočlenů a násobení mnohočlenu jednočlenem
- pokud něčemu nerozumíš, napiš mi mail  nebo volej

31. 3.
- zopakuj si algebraické vzorce -PS str.v přehledu učiva uprostřed, str. 25 nahoře
- v učebnici A. řeš na straně 82 / cv. 1, na str. 84/ cv.1, pošli  na můj mail

30. 3.
- zopakuj si pravidla pro násobení mnohočlenu mnohočlenem - uč. A. str. 81, PS - uprostřed str. 24
- cv. 1/str.81 vypracuj písemně, pošli na můj mail

27.3.
- zopakuj si pravidla pro násobení mnohočlenu jednočlenem  - uč. A. str.78 - 79, PS - uprostřed str. 23 - 24
- cv.1 na str.79 a cv.9 na str.80 vypracuj písemně, pošli na můj mail

26. 3.
- zopakuj si pravidla pro násobení jednočlenů - uč. A, str. 77, PS - uprostřed str. 23 - 24
- cv.1 na str.77 vypracuj písemně, pošli na můj mail do 30. 3.

25. 3.
- zopakuj si pravidla pro sčítán ía odčítání jednočlenů ( uč. A. str.74) a mnohočlenů ( uč A. str.75)
- cv. 1 na straně 74 a cv 1 na straně 76 vypracuj písemně a pošli mi na mail do 30.3. ( můžeš vyfotit)

24. 3.
- zopakuj si počítání s mocninami a odmocninami ( pravidla najdeš v PS uprostřed str. 21 - 22), řeš cvičení v učebnici - str. 147/ cv 1, 3

23. 3.
Vzájená poloha dvou kružnic
-  v PS - uprostřed Přehled učiva - str 29 sloupec vpravo - nakresli obrázky do sešitu - s popisem, je to i v učebnici Geometrie - str. 21 - 24

20. 3.
- učebnice algebra - str. 87/ opakování - cv1, 2, 3

19. 3.
- zopakuj si rozklad na součin pomocí vzorců - učebnice Algebra - str. 86 - vzorové příklady
- str. 87/ cv 1, 2, 3 - nahoře
- PS -. uprostřed  Přehled učiva - str 27 - shrnutí Vzájemná poloha kružnice a přímky

18. 3.
- zopakuj si rozklad na součin pomocí vytýkání - učebnice Algebra str.84 - 85 vzorové příklady
- str. 85 / cv1,7( už jsme řešili, ale vypočítej znovu, neopisuj)
- Kružnice a přímka - učebnice geometrie . str. 16 - 19, přečíst, zapsat, co to je tečna, sečna a vnější přímka, "nakreslit" obrázky, konstrukční úlohy nedělej
V případě nejasností nebo dotazů, piš na mail:
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

11. 3.
- v  pracovním sešitě dopočítat nevyřešená cvičení po stranu 60
- v učebnici str.  149/cv. 2, 3, str. 150/ cv. 4, 5, 6, 7, 8

Last Updated on Thursday, 02 April 2020 20:25
 
Německý jazyk- Blehová PDF Print E-mail
Written by Helena Blehová   
There are no translations available.

2.4.2020 Opakovací test 2, pošli na This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it do 3.4. 15:00 hod.

31.3.2020 Zadání práce: uč. str. 66 slovíčka 1-11 zapiš do sešitu a přelož (nápověda PS str.153 dole vpravo)

27.3. 2020 Krásné ráno, posílám odkaz na online stránky pro německý jazyk, můžete sledovat, poslouchat,procvičovat....

26.3. Napiš: Co děláš rád ve volném čase : instrukce, pošli na This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

23.3. Čti: str. 26 text 1-5

19.3. Dnes trochu poslechu a opakování: video (sleduj a opakuj)

18.3. Krásný den, posílám vám práci : pracovní list 1.(rozklikni a pracuj do sešitu)

Last Updated on Thursday, 02 April 2020 05:25
 
Ruský jazyk PDF Print E-mail
Written by Petra Hönigová   
There are no translations available.

Před každou hodinou si zopakuj fonetické rozcvičky FR1 + FR2
2. 4. Domácí práce + poslech1 + poslech 2
31. 3. Domácí práce + poslech
26. 3. Domácí práce
24. 3. Domácí práce
19. 3. Domácí práce
Úvod 18. 3.

Last Updated on Wednesday, 01 April 2020 18:16
 
Přírodopis PDF Print E-mail
Written by Jitka Sučanová   
There are no translations available.

3.4. Hezký den při pátku. Zopakuj si vše, co sis zapsal k nervové soustavě. Poté zodpověz otázky v rámci OPAKOVÁNÍ (ze zadní strany sešitu). Odešli ke kontrole nejpozději do středy 8.4. ať máš přes prázdniny klid:) Snaž se, ať máš jedničku:) Připomínám! Posílej zápis ke kontrole. Pěkný víkend.

2.4. Pěkný den :) dnes budeme pokračovat NERVOVOU SOUSTAVOU. Zopakuj si učivo minulé hodiny. Poté si pročti v uč. str. 79 - 81. Dokonči zápis podle PPP a pošli ke kontrole. Pa :)

27.3. Dobré ráno přeji :) Dnes začneme už nervovou soustavu. Přečti si v uč. str. 77 - 78 a poté udělej zápis podle PPP. Upozorňuji, že někteří z Vás mi stále neposlali vypracované otázky - Kůže opakování. Čas se Vám krátí. Pěkný víkend.

26.3. rozklikni Kůže opakování a poté si za odměnu pusť video :)

Dobré ráno při pátku:) dnes 20.3. si přečteš v uč. str. 73 - 75 (Kožní soustava) a uděláš zápis do sešit podle PPP.  Přeji Vám pěkný víkend :)

Všechny zdravím a přikládám práci na 19.3. Zopakuj si Vylučovací soustavu (zápis všichni máme), poté vypracuj do sešitu opakovací otázky 1 - 4, uč. str. 72 (z druhé strany sešitu). Jakmile budeš mít hotovo mrkni na video.

Hezký den

Last Updated on Friday, 03 April 2020 06:30
 
Zeměpis PDF Print E-mail
Written by Iva Kleinová   
There are no translations available.

2. 4.
- vypracuj odpovědi na otázky týkající se severní Evropy uvedené zde
- odpovědi mi pošli do 7. 4.

31. 3.
- zopakuj si severní Evropu, otázky najdeš v učebnici na str. 43 ( není nutné dělat písemně), máš-li nějaké dotazy, napiš mi na mail

26. 3.
- vypracuj odpovědi na otázky týkající se východní Evropy uvedené zde
- odpovědi mi pošli na mail 31. 3.

24.3.
- zopakuj si východní Evropu, otázky najdeš v učebnici na str.37 ( není nutné dělat písemně), máš-li nějaké dotazy, napiš mi na mail

18. 3.
- vyber si libovolný stát Evropy
- připrav prezentaci podle následující osnovy (čerpat můžeš z učebnice, atlasu, internetu):1) poloha, rozloha, 2) hlavní město, počet obyvatel, národnosti, úřední jazyk, náboženství, 3) charakteristika přírodních podmínek, 4) hospodářství, 5) zajímavosti

prezentaci mi pošli do 25. 3. na mail
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

11. 3.
- Benelux -  str. 64 - 66 - přečíst a vypsat
- střední Evropa - str. 68 - 75 - přečíst a vypsat
- projít  a promyslet ( není třeba psát, pokud chceš psát, tak na papír nebo dozadu do sešitu) -opakovací cvičení - strany 37, 43, 51, 67, 76, 77 - 78

Last Updated on Thursday, 02 April 2020 09:01
 
Výchova k občanství PDF Print E-mail
Written by Věra Resner   
There are no translations available.

31. 3. rozklikni Styl2
24.3. - rozklikni: Styl
17.3.2020 - rozklikni Ústava

Last Updated on Monday, 30 March 2020 16:49