Home Projekty Investice do rozvoje vzdělávání
Investice do rozvoje vzdělávání

Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk je příjemcem podpory v oblasti 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách, prioritní osa 1 Počáteční vzdělávání, Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Vypracované materiály:

I. čtenářská a informační gramotnost:
- 1. stupeň.
- 2. stupeň
II. cizí jazyky:
- 1. stupeň
- 2. stupeň
III. využití ICT:
- Český jazyk 1. stupeň
- Český jazyk 2. stupeň
- Dějepis
- Fyzika 6. - 7. ročník
- Fyzika 8. - 9. ročník
- Informatika
- EV3 Mindstorms
- Vlastivěda, přírodověda, prvouka
- Výtvarná výchova
IV. Matematika:
- 1. stupeň
- 6. - 7. ročník
- 8. - 9. ročník
V. Přírodní vědy:
- Přírodopis
- Chemie
- Zeměpis

 


 

 Fotogalerie cesty do Anglie PDF Print E-mail
Written by Martin Havlíček   
Tuesday, 24 November 2015 13:56
There are no translations available.

FOTOGALERIE

Last Updated on Tuesday, 24 November 2015 14:18