Home Projekty
Projekty


Kalibro PDF Tisk Email
Napsal uživatel Marie Baslerová   
Neděle, 19 Červen 2011 11:35

Hodnocení – testy KALIBRO

- ČESKÝ JAZYK 7. ročník 2010/11

Žáci 7. ročníku absolvovali i v letošním roce testy KALIBRO z českého jazyka. Zpracovávali nejrůznější otázky a témata rozvíjející logické myšlení, vlastní úsudek a kreativní myšlení. Vycházeli z ukázky, která byla přílohou testu. Ukázka pocházela z knihy Betty MacDonaldové - Vejce a já ( překlad Eva Maxová, vydal Vyšehrad, Praha 2004).

Prvním úkolem  bylo řádně si přečíst ukázku, důraz byl tedy kladen na čtení s porozuměním. Následovaly otázky a problémové úkoly vztahující se k textu. Úkoly byly zaměřené i na empatii, schopnost vcítit se do hlavní postavy textu a vybrat správné vlastnosti vypravěčky. Žáci rozpoznali vtipnost vypravěčky i její nápaditost. Žáci správně vyhledali personifikaci. Ironii, která je zřetelná díky nadsázce, rozpoznala většina dětí.

Problémy měli v oblastí vcítění se a vyjádření pointy díla. Je tedy nutné i nadále se této tematice v hodinách českého jazyka věnovat. 19 žáků ze 7.A a 7.B  dosáhlo lepších výsledků nad průměrem základních škol v ČR.

 

 
Výlet 9.A PDF Tisk Email
Napsal uživatel Marie Baslerová   
Neděle, 19 Červen 2011 10:15

9.A se vypravila 14.6.2011 na dlouho očekávaný výlet. Vlakem jsme dojeli na Ramzovou. Odtud nás čekala pěší túra na Šerák. Zde jsme si odpočinuli a nabrali novou energii. Cestou do Branné jsme byla jasná obloha a krásný výhled na vrcholky hor. Počasí přálo a nezmokli jsme. Celkem jsme ušli 18 kilometrů. Žáky nejvíce zaujala betonová opevnění z 2.sv. války.

 
Škola naruby PDF Tisk Email
Napsal uživatel Marie Baslerová   
Neděle, 12 Červen 2011 14:58

Poslední květnový týden se uskutečnil projekt Škola naruby. Žáci 9. ročníku si vyzkoušeli roli učitelů. Učitelky 1.stupně se individuálně věnovaly žákům a připravily je na výuku. Součástí byly náslechy žáků v jednotlivých hodinách. Žáci vyučovali matematiku, český jazyk, anglický jazyk, přírodovědu a vlastivědu. Projektu se zúčastnilo celkem 19 žáků. Hodiny byly zajímavé a dětem se líbily. Pro paní učitelky to byl jistě náročný týden, za který jim patří velké poděkování.

Aktualizováno Sobota, 18 Červen 2011 11:40
 
KPPP PDF Tisk Email
Napsal uživatel Marie Baslerová   
Neděle, 12 Červen 2011 15:43

Zajištění informovanosti žáků o problematice sociálně patologických jevů proběhlo během školního roku prostřednictvím Komplexního primárního preventivního projektu, který zajišťoval MěÚ Šumperk. Na programu se podílel MěÚ Šumperk - odbor sociálních věcí, Poradna pro ženy a dívky Zábřeh, Policie ČR, Rachot - nízkoprahový klub pro děti a mládež a PPP. Odborníci z těchto organizací byli prostředníky diskuzí a besed v 5., 7. a 9. ročníku. Na tento program bylo navázáno v rámci předmětu výchova ke zdraví a výchova k občanství. Takto byla zajištěna propojenost s běžným životem dětí a došlo ke zpětné vazbě. Škola nadále rozvíjí dobrou atmosféru vzájemné důvěry mezi žáky a pracovníky školy. Důležitá je samozřejmě dobrá spolupráce s rodiči žáků. Hlavní cíl primární prevence je především v těchto oblastech - drogová závislost, alkoholismus a kouření, kriminalita a delikvence, záškoláctví, šikana, xenofobie a rasismus.

 
Čtení pomáhá PDF Tisk Email
Napsal uživatel Marie Baslerová   
Neděle, 12 Červen 2011 14:47

Čtení pomáhá

Také žáci naší školy z 1. a 2. stupně se zapojili do charitativního projektu Čtení pomáhá. Jak pomáhají? Tím, že čtou knihy zveřejněné na webových stránkách projektu. Zde po přečtení určité knihy zodpoví pár otázek vztahujících se k dané knize. Odpoví-li správně, získají virtuálních padesát korun, které věnují vybranému charitativnímu projektu.

Více informací na www.ctenipomaha.cz

 
<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Další > Konec >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL