Den učitelů Print
Written by Marie Baslerová   
Tuesday, 02 April 2019 07:15
There are no translations available.

Sál restaurace Na Záložně byl v pátek 29. března svědkem velkého společenského setkání.  U příležitosti Dne učitelů (28. 3.) se sešli zaměstnanci základní a mateřské školy s panem starostou. Pozváni byli také bývalí pracovníci těchto škol.

Oslava učitelského svátku byla zároveň symbolem úzké spolupráce mezi obcí, základní školou i školou mateřskou.

V úvodním projevu ředitelka ZŠ Mgr. Helena Pavelková přivítala všechny přítomné a zvláště srdečně bývalé zaměstnance. Ocenila činnost učitelů i nepedagogických pracovníků a poděkovala důchodcům za jejich předchozí poctivou práci. Konstatovala, že se daří dobře navazovat těsnější spojení mezi základní a mateřskou školou za vstřícného přístupu obce.  Poté ředitelka MŠ Bc. Petra Šípová taktéž vyzdvihla rozvíjející se spolupráci se základní školou, která je ku prospěchu dětí. Pochválila obecní zastupitelstvo v čele s panem starostou za to, že se vždy snaží v maximální míře řešit potíže či požadavky vyplývající z provozu škol. Nakonec starosta Bronislav Drozd ujistil všechny přítomné, že dobré fungování obou škol je jednou z hlavních priorit obce a popřál všem přítomným dobrou zábavu.

Následovalo vystoupení žáků základní školy. Nejprve se na pódiu představili vítězové recitační soutěže,  a potom další děti ze školního hudebního kroužku Melodie předvedly muzikál z dílny Uhlíře a Svěráka O dvanácti měsíčkách. Vše nacvičily pod vedením I. Kotrašové a Mgr. A. Rakové. Vystoupení se hodně povedlo a na lících diváků se zaleskla nejedna slza. Děti byly odměněny bouřlivým potleskem.

Dále již následovala volná zábava s výborným občerstvením. Účastníci si následně akci velmi pochvalovali, neboť se dobře pobavili, zazpívali si, popovídali si, vzájemně se lépe poznali a přispěli tak svým dílem k posílení dobré atmosféry života v obci, kterou se Ruda nad Moravou může pyšnit.

Last Updated on Monday, 08 April 2019 13:18